Sjöfärder till mytomspunnen ö

Nationalparken Blå Jungfrun är ett av Oskarshamns ­intressantaste besöksmål och har lockat resenärer ­under lång tid. Sedan mitten av 1950-talet har reguljära turer ­trafikerat den mytomspunna ön under sommarhalvåret.

Blå Jungfruns granitkupol reser sig 86 meter över havet och bjuder på en vidunderlig utsikt från toppen. I öster Öland med siluetten av Borgholms slottsruin och de många kyrkorna. I väster Oskarshamn och det småländska fastlandet.

Under sommartid angör M/S Solkust nationalparken dagligen med resenärer som tillbringar några timmar med att vandra runt på den intressanta och sägenomspunna ön.

M/S Solkust trafikerar rutten mellan Oskarshamn och Blå Jungfrun sedan sommaren 1988.

En historiskt känd person besökte Blå Jungfrun

Genom tiderna har Blå Jungfrun haft många besökare. Den 15 juni 1741 rodde några starka ölänningar botanisten Carl von Linné till Blåkulla. Ölänningarna menade dock att man inte skulle använda namnet Blåkulla. Ville man slippa storm och komma i olycka skulle man i stället använda namnet Känningen eller Jungfrun.

Redan på den tiden var det allmänt känt att häxor och trollpackor reste till Jungfrun varje skärtorsdag. Botanisten Linné har lämnat en intressant beskrivning av ön i sin ”Öländska och Gotländska resa”.

”Lagd av små lösa stenar ovanpå en klippa – utan tvivel av någon här för motvind liggande sjöman.” Skriver Carl von Linné om labyrinten efter sitt besök på Blå Jungfrun.

Besöksmöjligheterna ökade i omgångar

Mer vanligt att besöka Blå Jungfrun blev det när ångbåtsbolagen startade sin verksamhet i Oskarshamn. Under andra halvan av 1800-talet ordnades resorna av lokala föreningar som bjöd in sina medlemmar på sommarutflykter med något av ångfartygen Oscarshamn eller Borgholm.

Vid gynnsamt väder och lämplig vind gick man iland på ön. Annars blev det enbart en tur runt Jungfrun.

År 1957 öppnades en möjlighet att enklare njuta av en sjöfärd till Blå Jungfrun. Det var Hans Hägg som, med den nyinköpta motoryachten Thyra, började trafikera linjen Oskarshamn – Blå Jungfrun.

Efter ett par år startade han, tillsammans med Göran Nilsson, rederiet Thyra. När turistsäsongen 1975 var avslutad meddelade dock Thyra-rederiet att Blå Jungfrutrafiken hade upphört.

Reklam för Blå Jungfrutrafiken 1962.

Kommunen ställde sig bakom ytterligare besöksmöjligheter

Eftersom Blå Jungfrun är en värdefull turistattraktion undersökte kommunen möjligheten att fortsätta turisttrafiken. Man sökte ett fartyg som kunde ta upp emot 120 passagerare och kunde framföras i en hastighet på tio till 12 knop.

Inför sommarsäsongen 1976 köpte kommunen in fartyget Götaland som rymde 112 passagerare. Fartyget fick namnet Blå Jungfrun. Dessa turer ersattes så småningom av M/S Solkust som i drygt 30 år har kört resenärer till ön från både Oskarshamn och Byxelkrok.

År 1976 sätter Oskarshamns kommun in passagerar­fartyget Blå Jungfrun på turisttrafiken till Blå Jungfrun.

Olycksaliga Blåjungfru-minnen

Det är strängeligen förbjudet att ta med sig något hem från nationalparken Blå Jungfrun. Trots detta lockas säkert besökare att stoppa på sig en eller ett par vackra stenar som minne av besöket på ön. Risken att råka i olycka eller drabbas av otur är stor om man har en vacker sten från Blå Jungfrun i sin ägo. En del blir ångerfyllda och skickar stenar i retur till Oskarshamns kommun för vidare transport och återlämning till Blå Jungfrun.

Text: Thomas Gren

Foto: Thomas Gren, Arkivbild

Slutspurt för utredning om LOV

Den stora utredningen är snart i mål och i december kommer kommunfullmäktige att ge sitt utlåtande. Om det blir ett jakande svar kommer LOV, Lagen om valfrihetssystem, att införas efter årsskiftet och öppna för privata utförare inom hemtjänsten.

Utredningen om LOV inleddes redan 2019 och projektledare Malin Beddesand på socialförvaltningen kom in i ett tidigt skede av det omfattande arbetet.

– Det har varit en ordentlig genomlysning av hela hemtjänstverksamheten. Syftet har varit att ta fram en tydlig modell för hur LOV ska kunna införas i kommunens hemtjänst med hög kvalitet, förklarar hon.

Uppdragets målgrupp

Målgruppen för uppdraget är personer med behov av hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende. Genom valfrihetssystemet får även privata företag möjlighet att erbjuda dessa hemtjänstinsatser.

Den politiska målsättningen är att detta ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge de äldre större inflytande över vem som kommer hem till dem och utför de biståndsbeviljade insatserna. Likaså ska det medverka till att stimulera företagande.

LOV innebär att privata utförare kan erbjuda hemtjänst­insatser samtidigt som brukaren får större valfrihet.

Uppdelning och aktörer

– Vi har valt att dela upp hemtjänstinsatserna i servicetjänster och omvårdnadstjänster. Det innebär att den privata utföraren kan välja att ansöka om godkännande för antingen en av tjänsteformerna eller båda. De har också möjlighet att profilera sig inom olika områden och även erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i de biståndsbeviljade insatserna utan faktureras separat.

Malin Beddesand betonar att utredningen har medfört en mängd ställningstagande i olika frågor. Bland annat när det gäller den framtida ersättningen till både de kommunala och privata aktörerna.

– Vi har tagit fram förslag till ett helt nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Ersättningen utgår bland annat från var tjänsterna utförs geografiskt med hänsyn till transportsträckor.

Samma betalning

De externa utförarna och kommunens egen hemtjänst får lika mycket betalt för likvärdiga tjänster, bortsett från momskompensation, och de ska även verka enligt samma villkor i övrigt, förklarar hon och tillägger att det inte är priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med.

– Det är i stället bemötandet, kvalitet och profilering som är avgörande i konkurrensen om brukare.

Malin Beddesand på socialförvaltningen är projektledare för LOV-utredningen i Oskarshamn.

Brukare och utförare

Brukaren har i sin tur möjlighet att när som helst kunna byta utförare av hemtjänst om de är missnöjda eller har andra skäl till att göra det. Brukaren kan också välja att ha olika utförare till de olika biståndsbedömda insatser som de har rätt till.

– Det kommer att ställas samma krav på kommunens hemtjänst som på privata aktörer när det gäller exempelvis utbildning beroende på vilka tjänster som ska utföras. Oavsett vem som utför tjänsterna är kommunen även i framtiden ytterst ansvarig för kvaliteten, betonar Malin Beddesand.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

LOV i Sverige

Av Sveriges 290 kommuner har i dagsläget 160 kommuner valt att införa LOV i olika stor utsträckning. Merparten av dessa har ­valfrihetssystemet inom just hemtjänsten. Bland när­kommunerna finns LOV i bland annat ­Mönsterås, ­Hultsfred, Kalmar och ­Västervik som också har ­bidragit med sina erfaren­heter till utredningen i Oskarshamn.

 

LOV-utredningen

Socialnämnden är ansvarig för arbetet som kallas för LOV-projektet. Projektet består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp där även berörda fackförbund ingår samt flera olika arbetsgrupper. Arbetet leds av projektledare Malin Beddesand.

I september behandlas utredningen av ­socialnämnden och den 6 december beslutar kommunfullmäktige om LOV ska införas i kommunen under 2022.

 

Info och anbudsförfarande

Om LOV införs i kommunen kommer det att finnas mer information om vad det ­innebär på www.oskarshamn.se.

Här och på den nationella portalen, ­
www.valfrihetswebben.se, kommer även att finnas anbudsformulär.

Detta formulär ska intresserade utförare fylla i och skicka in till kommunen för bedömning. I för­frågningsunderlaget anges även de krav som tilltänkta utförare ska uppfylla.

 

Berörda brukare

Oskarshamns kommun har för närvarande 886 personer med pågående insatser av hemtjänsten, varav cirka 300 med enbart trygghetslarm.

I förslaget ligger larm­tjänsten kvar hos kommunen så dessa brukare är inte aktuella för valfrihets­systemet i dagsläget. Det blir de endast om de beviljas andra insatser utöver larmet i framtiden. Det innebär att cirka 580 brukare i dag är berörda av LOV.

Järnkvinnans fantastiska resa

Många år av stress och en kropp i förfall blev startskottet för det nya livet och hennes största satsning någonsin.

Efter en lång tids kamp mot övervikt och ohälsa blev Madeleine Dunsäter en vinnare och järn­kvinna.

Till vardags arbetar Madeleine Dunsäter, 47 år, som verksamhetschef för Oskarshamns Ridklubb. Ett jobb hon stortrivs med. Madde, som hennes vänner och kollegor kallar henne, är ett känt namn för många i Oskarshamn. Framför allt är hon bekant med den grupp av människor som delar hennes intresse för ridsport eller intresset för träning och tävlingar, som fokuserar på skidor, simning, cykling och löpning.

Madeleine Dunsäter är känd för sitt breda leende och för att alltid ha nära till skratt. Men för några år sedan hade hon det tufft.

– Jag fick inte längre ihop livspusslet med jobb och min roll som småbarnsförälder. Mina val och den press jag hade satt på mig själv, att alltid prestera fullt ut, började få allvarliga konsekvenser. Jag hade helt enkelt skapat för många måsten.

Att bryta en ond cirkel

Till slut kom hon till en punkt där det helt enkelt tog tvärstopp. Hennes ork och energi tog slut och hon drabbades av en stor trötthet och annan stressrelaterad ohälsa.

– Min känsla av en ständig brist på energi ledde också till en jakt på snabba kolhydrater. Bullarna och kakorna till kaffet blev min tillfälliga räddning. Men med bullarna kom kilona smygande.

Plötsligt kunde hon knappt böja sig för att knyta skorna på grund av värken i sina knän.

Till slut sa kroppen ifrån. Samtidigt slog vågen i botten. På kort tid hade hon skaffat sig 40 kilos övervikt. Hon drabbades också av märkliga utslag och en envis hosta, som inte ville släppa.

– Det var där och då som jag förstod allvaret och tog beslutet att försöka bryta den onda cirkel som jag hade hamnat i.

Dunsäter, redo att bryta den onda cirkeln.

Vad blev din första åtgärd för att bryta den ohälsosamma situation du försatt dig i?

– Jag fokuserade till en början endast på övervikten och insåg snabbt att det inte fanns några genvägar. Rätt kost och hård löpträning blev både det kort- och långsiktiga målet. I yngre dagar deltog jag i en del löptävlingar. Därför kändes det naturligt att plocka upp löpningen, som är en billig, enkel och lättillgänglig aktivitet.

Madeleine Dunsäter insåg snabbt att hon var på rätt väg.

– Redan efter ett par månader kände jag hur varje steg och varje kilometer i löpspåret blev lättare och lättare. Efter en tids grundträning bestämde jag mig för att delta i en svensk klassiker (Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet). Jag kände mig redo för en större utmaning och jag behövde ett nytt mål att fokusera på, säger Madeleine Dunsäter.

Tuffa utmaningar vid horisonten

Den svenska klassikerns olika tävlingar är en tuff utmaning. Något som innebar att hon fick öka på träningen ordentligt. Motionsrundor på fem kilometer förvandlades till tre mil.

– Allt gick så lätt och med milen försvann också kilo efter kilo och det gav mig blodad tand. Svårare var det dock med skidträningen på hemmaplan då Oskarshamn inte bjuder på de bästa förutsättningarna med spår och snö i en satsning inför ett Vasalopp.

På startlinjen i Berga by/Sälen inför hennes första Vasalopp kom tankarna.

  Vad har jag gett mig in på, är jag inte riktigt klok! Här står jag på startlinjen i 25 minusgrader och ska ut på en nio mils skidtur…

Dunsäter mitt i träningens hetta.

Från tufft till järntufft

 Madeleine Dunsäter klarade dock utmaningen med bravur. Samma år fungerade det fint även med löpning, simning och cykling.

– Den totala upplevelsen av klassikern gav mersmak.

Nästa mål: IronMan. Men inte utan lite darrande knän.

– Jag tänkte att det skulle vara så häftigt att delta i en sådan stor tävling. Men sen kom också de där negativa tankarna: Klarar jag av en så tuff tävling och vad ska andra tänka och tycka? Till slut fann jag dock modet att skicka in en anmälan till Kalmar IronMan.

– Egentligen tränade jag inte så mycket hårdare inför IronMan. Däremot så gjorde jag ett specifikt träningsprogram för mina fötter, vrister och knä.

Madeleine Dunsäter klarade av det hårda järnprovet med glans.

Vad var det roligaste i tävlingen?

– Cyklingen på 18 mil. En tur som gick från Kalmar och vidare mot Öland och till Rockneby, det var en mäktig känsla att cykla över Ölandsbron.

Starkaste upplevelsen?

– Naturligtvis att springa ett maraton inne i Kalmar och få vara en del av den folkfest som IronMan blivit. En dag då Kalmariterna går man ur huse för att delge oss sina hejarop. En glädjens dag med dans och gatufester i varje hörn.

Madeleine Dunsäter har bevisat att det går att bryta en negativ trend. Två gånger har hon utmanat sig själv och vunnit.

Text: Roger Gabrielsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Madeleine Dunsäter

Ålder: 47 år

Yrke: Verksamhetschef vid Oskarshamns Ridklubb.

Familj: Johan 42 år, Elsa 14 år, Jacob 10 år och katten Tiger.

Bor. Villa i Rödsle.

Fritid: Umgås med familjen.

Effektivt solskydd och mysig dekor

Stora vackra fönster som binder ihop inne med ute. Skjutpartier att öppna upp så att uteplatsen blir en del av vardagsrummet och förlänger njutningen av sommaren.

Men hur gör man när solen ligger på och vardagsrummet mer liknar en bastu samtidigt som möbler och textilier bleks av solen?

Det är viktigt att välja ett solskydd som både ger bra funktion och som tillför något till rummets design.

Flera effektiva inredningsförslag

Generöst tilltagna gardiner i stora böljande sjok, gärna i material som linne, upphängda på en takmonterad skena. Att låta gardinerna gå från golv till tak ger en härlig känsla av rymd och bidrar till att rummet känns större. Ljusa gardiner så här på sommarhalvåret känns dessutom luftigt och fräscht. Låt dem gärna ligga lite på golvet, ett par centimeter extra längd brukar vara lagom.

Text: Victoria Nilsson

Foto: www.markalexander.com

 

Victoria visar vägen bland inredningsförslag

Funktionella skenor, mysig dekorgardin och harmonisk känsla.

Enkla åtgärder ökar värdet på villan

Snabbt och smidigt med hantverkare.

Eller med egen arbetsinsats till billig peng.

Oavsett vilket du väljer kan du öka värdet på villan inför försäljning med hjälp av några enkla åtgärder.

Göran Wallgren är fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mönsterås och Kalmar. Hans erfarenhet är att även enkla åtgärder på villan påverkar slutpriset vid försäljning.

– Att göra småförbättringar själv, som att tvätta tak, rensa hängrännor och måla träytor, kan vara tidskrävande men det är väldigt ofta värt mödan. Då kan det vara ganska roligt också, säger Göran Wallgren och lyfter fram hantverkare som ett alternativ till att fixa själv.

– Då kan man vara säker på att resultatet blir bra, men det gäller samtidigt att hålla koll så att inte kostnaden springer i väg, understryker han.

Rådgivning med Läge+

Vilka åtgärder som är värda att satsa på är fråga om en balansgång. Det bästa är att rådgöra med Svensk Fastighetsförmedling i god tid före försäljningen med hjälp av tjänsten Läge+.

– Om säljaren bjuder på en kopp kaffe så bjuder vi på vår expertis. Då får man en bra möjlighet att prata igenom stort och smått. Handlar det bara om lite målarfärg, eller krävs det en totalrenovering? Tillsammans lägger vi upp en plan baserat på husets skick, våra rekommendationer och säljarens önskemål.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Läge+

· Svensk Fastighets­förmedlings tjänst Läge+ är perfekt när du vill förbereda din försäljning med god framförhållning.

· Tjänsten kostar inte mer än en vanlig försäljning och första mötet med ­mäklaren är helt kostnadsfritt.

· När bostaden förberetts för försäljning kan mäklaren lägga ut den på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida under Läge+ och marknads­föra den utifrån säljarens önskemål. Då matchas även bostaden med ­potentiella köpare i kund­registret. Bostaden kan ligga ute allt ifrån en vecka till ett par år.

Viktiga förberedelser inför tomtförsäljning

Viktiga förberedelser inför tomtförsäljning: Gå igenom huset med mäklaren, se över ventilationen. glöm inte de små detaljerna och ordna en välkomnade framsida.

Jackpott på loppis

Roger Gabrielsson gjorde vad alla loppis- och auktions­besökare drömmer om. På en öländsk loppmarknad ­hittade han ett vackert litet fat från Kina.

Inköpspris: 25 kronor, prutat och klart.

Värde: Minst 25 000 kronor.

Det är tjusningen med att gå på loppis. Med lite tur är det möjligt att göra dyrbara fynd för en billig penning, konstaterar Roger Gabrielsson.

Roger, som till vardags arbetar som kiropraktor och aktivt bedriver kinesisk medicinsk akupunktur i Oskarshamn, har under många år varit intresserad av Kina och det mytomspunna landets historia. Det som har fångat hans intresse mest är kinesiskt porslin.

Naturligtvis blev han aningen exalterad när han mitt bland massor av olika prylar såg det lilla fatet sticka ut. Att det fanns en möjlighet att fatet kunde vara ett bra köp förstod han direkt. Däremot inte hur bra köp det handlade om.

– Jag försökte pruta ner det till 20 kronor… men det gick inte försäljaren med på.

Omfattande detektivarbete

Väl hemma i Oskarshamn började ett omfattande detektivarbete för att hitta fatets historia och få ett hum om hur mycket det var värt. Efter mycket googlande efter artiklar om kinesiskt porslin visade det sig att fatet hade en stark koppling till det kejserliga kinesiska hovet.

– Var tämligen säker på att det kinesiska fatet var värt någonstans runt 25 000 kronor.

”Det är tjusningen med att gå på loppis. Med lite tur är det ­möjligt att göra dyrbara fynd.”

Knut Knutssons bedömning

När Antikrundans superstar Knut Knutsson var i Oskarshamn passade han naturligtvis på att titta på Gabrielssons loppisfynd.

– Det är ett mycket fint och spännande fat du har hittat. Troligtvis till-verkat någon gång runt år 1905. Det tyder stämpeln på baksidan på. Dessutom är kvaliteten på porslinet precis rätt för den tiden, underströk antikgurun vid mötet.

Sedan bekräftade han vad Gabrielsson läst sig till.

– Får gratulera. Jag sätter värdet till 25 000 tusen kronor.

Men det fina i kråksången är att fatet kan vara ännu mer värt.

– Jag tar ett par bilder som jag skickar till mina experter i England. Ska bli spännande att se om de har något att tillägga, menade Knut Knutsson.

”Det är ett mycket fint och spännande fat du har hittat.”

Porslin, Kina och symbolik

Roger Gabrielsson är intresserad av kinesiskt porslin även om han inte samlar aktivt.

– Dyker det upp något på mina loppisrundor eller på någon bondauktion köper jag det som är vackert. Det är inte nödvändigt att porslinet har potential för en hög värdering.

Vad är det som är så lockande med kinaporslin?

  Porslinsmålningarna berättar  så mycket om Kinas historia och förmedlar mycket budskap genom symbolik i målningarna.

Kan du berätta lite mer om vad du menar med symbolik?

– Ja, om vi lyfter fram draken så har den en massa mystik och budskap i sitt symbolvärde. Draken symboliserar kejsarens makt och visdom, den ger också kejsaren mandat från gud att härska över jorden. Under de tidigare dynastierna i Kina fick bara kejsaren bära en drake på kläder och annat vanligtvis i gult. En färg som endast fick användas av hovet. Andra intressanta och informativa starka symboler är till exempel persikor, fladdermöss, tranor och pioner. De symboliserar odödlighet, tur, långt liv och framgång i livet. Det gör målningarna till spännande rebusar för den som betraktar det specifika porslinet.

Finns det något porslin som är särskilt eftertraktat?

– Porslin från kejsarens Qianlongs tid är eftertraktat. Under den här delen av 1700-talet gjordes en del av det bästa porslinet i Kinas historia. Att han var en god och omtyckt kejsare spelar också in en aning.

Text: Mikael Petersson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Knut Knutsson hittade dyrgripar i Oskarshamn

En Döderhultare, ett gammalt kinafat och några andra ­dyrgripar. Några av anledningarna att Mister Antikrundan, Knut Knutsson, dök upp i Oskarshamn för en tid sedan.

– Marknaden för den här typen av antikviteter är het nu, konstaterade han.

Under Oskarshamnsvistelsen blev det naturligtvis ett besök i Döderhultarens ateljé.

Därifrån var inte steget till Thelin och Johanssons Auktionshus på Köpmangatan särskilt långt. Anledningen var förstås att Döderhultarns grupp ”Kobröllopet” var till försäljning.

Lyriskt lyfte han upp de två pjäserna och utbrast:

– Vilket hantverk och vilken fantastisk människa Axel Pettersson var. Hans sätt att skildra samhällets hyckleri i konstverken är helt otrolig.

Några sekunder senare utbrast han:

– Vad har ni satt för utrop på Kobröllopet?

– 75 000 kronor, svarade Auktionshusets ägare Patrick Johansson.

– Ja, det tror jag mycket väl att ni kan få, kontrade antikexperten.

Knut Knutsson har sedan 1989 charmat det svenska folket i det populära tv-programmet Antikrundan. I program efter program har han bländat med sin kompetens om och kring antika saker. Sedan 1996 driver han också Uppsala auktionsverk.

Knut Knutsson vid Döderhultarens ateljé.

Från uppväxt till samlarintresse

Han växte upp i Sandsbro utanför Växjö där hans far bedrev lanthandel och senare en antikaffär. När han var runt 16-17 år avlutade han på beställning gamla möbler hemma i trädgården. Ett jobb som gav lite extra pengar men som också väckte hans nyfikenhet för antika skåp, bord och stolar.

– En dag när jag stod där och avlutade ett skåp så fick jag plötsligt se ett otroligt vackert blommotiv. Sedan den dagen slutade jag avluta färg och började i stället skrapa bort målarfärg för att kunna bevara de gamla originalmålningarna som kan dölja sig bakom renoverade ommålade möbler.

Det var egentligen först på 70-talet Knut Knutssons samlarintresse tog ordentlig fart.

– Mitt första samlingsområde var porslin och keramik från Uppsala Ekeby. Mitt bästa köp under den perioden var dock en kromad Böhlmark golvlampa från 1937, som jag fortfarande har kvar.

”Mitt första samlingsområde var porslin och keramik från Uppsala Ekeby.”

Vägen till konst och kultur

Egentligen så hade antikgurun för avsikt att läsa juridik, men när han fick jobb på Kulturen i Lund 1976 avbröt han, till fars stora besvikelse, sina juridikstudier för att satsa på ämnen som konst och kulturvetenskap.

– På åttiotalet tog antikintresset fart på riktigt. Jag fick då anställning på Bukowskis med ansvar för modern design i en tid då utvecklingen och intresset stod på topp för det moderna.

1989 drog det kända och omåttligt populära tv-programmet Antikrundan igång. Ett program som Knut har medverkat i redan från start och hela vägen fram till dagens datum.

Vad är det som gör antikrundan så populär?

– Folkfesten, känslouttryck, öden och människors historier kring sina saker och fynd samt värderingarna.

Mestadels har han gjort människor glada med positiva värderingar i Antikrundan. Det finns dock undantag.

– Då kommer jag direkt att tänka på mannen som trodde att han hade en fin och värdefull elfenbensskulptur som visade sig vara plast och hur han med en mycket sur min påtalade att jag hade helt fel och gav sig iväg…

Mestadels har han gjort människor glada med positiva värderingar i Antikrundan. Det finns dock undantag.

Den stora auktionshöjningen

Vad är det som är som är så fascinerande med auktioner och antikviteter?

– Att ingen dag är den andra lik. Spänningen och förväntningarna, som till exempel den dagen jag gjorde ett hembesök hos en äldre dam och fick syn på ett kinesiskt fat som hängde på väggen. När jag fick det i min hand insåg jag att det var ett väldigt sällsynt fat från 1700-talet. Damen berättade då att hon tidigare blivit erbjuden 30 000 kronor som ett utgångspris av en auktionsfirma men tackat nej.

– Vad skulle du vara nöjd med för värdering och utgångspris för att inte sätta upp fatet på väggen igen? frågade Knut Knutsson.

Runt 80 000 kronor hade damen svarat.

– Efter en kort tid träffade jag henne igen med ett förslag på ny värdering. Hon hade då kommit fram till att acceptera ett utgångsbud på 80 000 kronor.

Knut chockade dock henne genom att kontra:

– Ja, annars så skulle vi kunna börja på 800 000 kronor och efter de orden så var jag tvungen att hålla i damen så att hon inte skulle svimma säger Knut. Auktionsdagen till ära var jag själv utropare och budgivningen startade på 800 000 kronor.

På första parkett satt tanten och hela släkten.

Budgivningen började på 800 000 kronor och auktionen på fatet slutade på 10 miljoner kronor.

– Hela släkten på första raden såg ut som fågelholkar och förstod inte riktigt vad som hade hänt, säger Knut med ett skratt.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

5 snabba

Gårdsauktion eller nätauktion?

Dansk, svensk eller finsk design?

Kroppkakor eller pizza?

Nogger eller 88:an?

Uppsala eller Växjö?

Saltstänk ger krydda till läget

Attraktivt och havsnära. Planavdelningen på Oskarshamns kommun ger en uppdatering kring tre högaktuella projekt. I Inre hamnen, Påskallavik och Dragskär pågår arbetet med att utveckla tilltalande ytor nära vattnet.

Många oskarshamnare har följt stadsutvecklingsprojektet i Inre hamnen med spänning och sett hur padelbanor, lekplatser och promenadstråk vuxit fram. Sedan några veckor tillbaka är grävarbetet i gång för den andra och avslutande etappen av Hamntorget som ska vara klar i december.

– Vi fortsätter utvecklingen av Inre hamnen där fokus ligger på att skapa bra ytor för medborgarna och att berika platsen med liv och rörelse. Särskilt fokus just nu ligger på aktiviteter för ungdomar och målet är att skapa ett område på Norra kajen som inbjuder till spontanidrott och rörelse. Samtidigt ska det vara ett promenadstråk för alla där man kan strosa längs kajkanten och blicka ut över staden, berättar stadsarkitekt Erik Hjertqvist.

Förslag till utformning av Hamntorget etapp 2.

Fler tomter till Påskallavik

På Uddegatan i Påskallavik planeras det för nya bostadstomter på kommunens mark. Planen, som väntas vara klar för samråd i september, tillåter byggnation av villor, radhus eller flerbostadshus.

– Vi upplever att efterfrågan på tomter är stor i Påskallavik. Och det känns bra att kunna erbjuda ett läge som är centralt med närhet både till service och till havet, säger planarkitekt Lisa Hjelm.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Planeringsprocess för Dragskär

I Dragskär pågår en planprocess som ska möjliggöra för cirka 20 tomter på runt 1000 kvadratmeter styck. Arbetet påbörjades hösten 2020, på initiativ av privata fastighetsägare, och detaljplanen har varit ute på samråd under vintern.
En reviderad detaljplan väntas komma ut för granskning i oktober. Då kommer även en kompletterande naturinventering och en trafikutredning att vara gjord.

– Området har naturvärden och består av riksintresse och målet är att göra minimalt med intrång i naturen och karaktären, men ändå skapa nya attraktiva boendemöjligheter. Exploateringen kan komma att medföra ökad trafik och genom trafikutredningen kommer vi att få svar på vad det innebär, berättar planarkitekt Sarah Hassib.

Förslag till detaljplan i Dragskär inför granskning.

Lediga tomter

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text & Foto: Jonas Axelsson

Fulladdad för ny upplevelse

Snabbt, tyst och adrenalinfyllt.

När Fredrik Harai öppnar sin inomhusanläggning för elkart i november kommer det att bjudas på häftiga ­upplevelser som är helt nya för Oskarshamn.

Än så länge är det bara en stor asfaltsplan. Men inom kort kommer den cirka 1 800 kvadratmeter stora ytan att få ny beläggning. Samtidigt är Fredrik Harai i full färd med att förvandla den tidigare lagerbyggnaden till en racinginspirerad reception och depå med både omklädning och VIP-lounge.

– Det känns väldigt kul att äntligen vara igång. Läget på Gengasvägen är fantastiskt med närhet till både centrum och E22.

Öppning inom kort

Han räknar med att Kartcenter ska öppna inom ett par månader. Dessförinnan ska det stora isolerade tältet, med hela nio meter i takhöjd, resas och integreras med depån. Likaså ska den egendesignade banan på drygt 300 meter anläggas och göras i ordning.

– De totalt 16 moderna elkartarna som jag kommer att ha i drift är däremot redan på plats tillsammans med den skyddsutrustning som krävs.

Inom kort ska den stora asfaltsplanen på Gengasvägen förvandlas till en åretruntöppen inomhusanläggning för elkart. Det tidigare förrådet blir depå med bland annat omklädning och VIP-lounge. I november hoppas Fredrik Harai att Kartcenter ska stå klart för racing.

Den perfekta aktiviteten

Förhoppningen är att locka racingsugna besökare från både när och fjärran. Fredrik Harai framhåller elkart som den perfekta aktiviteten för allt från företagsevent och kompisträffar till svensexor och möhippor.

– Förutom en spännande happening kan vi även erbjuda mat och dryck till slutna sällskap i samarbete med en restaurang i Oskarshamn.

Planer att utöka

Så småningom hoppas han även få igång en serie för de som vill trigga tävlingsinstinkten ytterligare under lättsamma former. Likaså finns det långtgående planer på att starta en akademi med regelbundna träningar för ungdomar mellan 8 och 14 år tillsammans med en sponsor.

– Det finns alla möjligheter och vi har massor av idéer. Så nu är det bara att köra, konstaterar Fredrik Harai leende innan han nästintill ljudlöst accelererar iväg på den blivande racingbanan.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Lotta vid den ­juridiska frontlinjen

Toppjuristen Charlotta ”Lotta” Meyer-Seitz arbetar i Regerings­kansliet. Ett tufft och krävande jobb. Men den trygga upp­växten i Kolberga har gett henne en stabil grund att stå på och hon åker gärna till Oskarshamn för att koppla av.

Efter juristlinjen vid Lunds universitet gav hon sig in på domarbanan, vilken avlutades genom att hon 1999 utnämndes till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år började hon arbeta med EU-rätt inom Regeringskansliet; först på Justitiedepartementet, sedan på UD och nu i Statsrådsberedningen. Charlotta har alltså stannat i Regeringskansliet sedan dess, förutom ett kortare avbrott då hon återigen var hovrättsassessor i Svea hovrätt samt ett par års distansarbete då hon bodde i Berlin.

Dubbla examen

I slutet av 1990-talet tog Charlotta en masterexamen i europeisk rätt vid London School of Economics and Political Science, och har således dubbla examina med den svenska magister-examen i juridik i botten.

– På de anställningsintervjuer inom Regeringskansliet som jag har varit på genom åren har jag alltid framhållit att en av mina stora styrkor är att jag kommer från Oskarshamn. Uppväxten här har gett mig en trygghet och god självkännedom och en förmåga att vara mig själv. Jag vet att jag står stadigt när det blåser och jag får ofta höra av andra att jag är mig själv, säger hon.

Charlotta Meyer-Seitz njuter av att vara hemma i Oskarshamn.

Ämnesråd i regeringskansliet

Charlotta Meyer-Seitz är en av regeringens processförare i Sveriges mål vid EU-domstolen. Som ämnesråd i Regeringskansliet ansvarar hon för att skriva regeringens inlagor till EU-domstolen och att föra regeringens talan vid muntliga förhandlingar på plats i Luxemburg där domstolen ligger. Charlotta Meyer-Seitz är en av två mentorer för de sex övriga medarbetarna i processteamet vid Kansliet för EU-rättsliga frågor, som är placerat i Statsrådsberedningen.

– När vi på tjänstemannanivå har tagit fram ett förslag till hur regeringen bör agera i en process i EU-domstolen så måste vi förankra detta hos den politiska ledningen. Kansliet för EU-rättsliga frågor har  en gång i veckan beredning med EU-ministern Hans Dahlgren, som är ansvarig för våra frågor, säger hon.

Som icke politiskt tillsatt tjänsteman blir hon kvar på sin tjänst oavsett om den politiska färgen skiftar på regeringen.

Hur en toppjurist laddar batterierna

Jobbet är krävande. I princip har hon ständig beredskap och när det inte råder en pandemi blir det en hel del resande till EU-domstolen i Luxemburg för att företräda Sverige vid muntliga förhandlingar. Men hon trivs med det hon gör.

De få lediga stunder Charlotta har åker hon mer än gärna hem till Oskarshamn för att ladda batterierna. Hennes mamma bor i Kolberga och tillsammans med sin bror har hon ett sommarställe i skärgården.

I Stockholm finns ett kärngäng av gamla vänner från Oskarshamn.

– Vi har följt varandra genom livet och det är också en trygghet, säger hon över en kopp kaffe på Havslätt Strandbistro.

– Jag valde att vi skulle ses här för det är en plats som har betytt och fortfarande betyder mycket för mig, säger hon och pekar mot småbåtshamnen.

Havslätt och Kolberga ­småbåtshamn är ställen där Charlotta Meyer-Seitz trivs.

Från småbåtshamn till juridik

Blott fyra veckor gammal åkte hon ut från Kolberga småbåtshamn på sin första båttur med sina föräldrar. Där grundlades hennes intresse för skärgårdsliv och båtar. Det var också tack vare pappa som hon blev jurist. När det var dags att söka in till universitet var det ekonomlinjen hon ville läsa.

– Men pappa tyckte att jag var tvungen att kryssa i ett andrahandsval och då blev det juristlinjen och det var den som jag kom in på. Efter att ha gått där några veckor fick jag besked om att jag blivit antagen till en reservplats på ekonomlinjen, men då hade jag redan fastnat för juridiken.

Vattnet finner sin egen väg

En stark vilja att lära sig nya saker, att alltid göra sitt bästa och att få se världen har drivit henne framåt i livet.

– Att jag fick möjligheten att läsa vidare är jag väldigt glad över. Och jag var den första i familjen som tog en akademisk examen. Det ena har gett det andra och jag har tagit de chanser som dykt upp i livet. Det finns ett indiskt ordspråk som jag tycker om: ”Vattnet finner sin egen väg till havet”.

När hon går i pension kan hon tänka sig att slå ned bopålarna i Oskarshamn.

– Om min bror, som bor i Skåne, också väljer att flytta tillbaka så ökar sannolikheten för att jag återvänder hit. Det är ju här jag har mina rötter!

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Charlotta Meyer-Seitz

Ålder: 54

Bor: Stockholm

Gör: Ämnesråd i Regeringskansliet

Fritidsintressen: Höghöjdsvandring i Alperna, båtar, friluftsliv

Favorit-tv-serier: Patria (HBO Nordic) och The Queen’s Gambit (Netflix)

Smultronställe i Oskarshamn: En ­promenad på Uvö, Fredriksbergs herrgård, Tillinge skärgård

 

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har sedan den inrättades år 1952 haft till uppgift att säkerställa att ”lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen” av fördragen.

Denna uppgift innebär att Europeiska unionens domstol:

• kontrollerar lagenligheten av de rätt­sakter som antas av Europeiska unionens institutioner,

• kontrollerar huruvida medlems­staterna har iakttagit sina skyldigheter enligt unionsrätten, och

• tolkar unionsrätten på begäran av ­nationella domstolar.

Domstolen utövar således den dömande makten i Europeiska unionen och sörjer, i samarbete med medlemsstaternas domstolar, för att EU-rätten tillämpas och tolkas enhetligt.

Europeiska unionens domstol har sitt säte i Luxemburg och består av två instanser domstolar: domstolen och tribunalen (inrättad år 1988).

 

Vad gör EU-kommissionen?

• Föreslår nya lagar.

• Skyddar EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå

• Samråder med experter och allmänheten för att hitta den bästa lösningen för alla.

• Genomför EU:s politik och anslår ­EU-bidrag

• Ser till att EU-lagarna följs

• Ser tillsammans med EU-domstolen till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt i alla medlemsländer

• Företräder alla EU-länder i internationella organ, särskilt när det gäller handel och humanitärt bistånd

• Förhandlar fram internationella avtal för EU