Mäklare drömmer om hus vid havet

Under sommarens ledighet är det många som har haft tid att fundera kring stora framtida beslut – som att exempelvis byta bostad.
Det medför bråda dagar för fastighetsmäklare Ingela Noresson.

Hur ser bostadsmarknaden ut i Oskarshamn under hösten 2017?
– Det ser positivt ut. Vi har haft en stark vår och försommar och det finns inget som tyder på att det inte ska fortsätta. Det är mycket byggprojekt på gång och många som vill byta bostad.

Vad efterfrågas mest idag?
– Det är en generell brist på både villor och bostadsrätter. Eftersom det inte heller finns några lediga hyresrätter är det nog ändå bostadsrätter som efterfrågas mest.

Vilka områden är populärast?
– När det gäller bostadsrätter är centrum absolut populärast. För villor är hela tätorten väldigt populär. Bristen på bostäder gör att intresset även växer stadigt i våra ytterområden.

Vad är viktigast att tänka på i samband med bostadsköp?
– Att vara förberedd – dels med lånelöfte, dels med egen försäljning om man redan äger bostad. Man lär sig också mycket genom att gå på många visningar och ställa mycket frågor.

Hur ser ditt eget drömboende ut?
– Ett lagom stort enplanshus vid havet som erbjuder lugn och ro. Det ska vara ganska enkelt och gärna ha en marin stil med inspiration av New England.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

INGELA NORESSON
ÅLDER: 43 år
FAMILJ: Make Håkan, barnen Anton, 24 år, och Casper, 20 år, bonusbarnen Isabelle, 20 år, och Herman, 16 år, samt katterna Caesar och Gunnis
BOR: Hus i Orrängen
JOBBAR SOM: Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling
GÖR PÅ FRITIDEN: Inredning, trädgård och träning

Rosa köksdröm hos Vickan

Tankar och idéer kring det nya drömköket växte fram under ett par års tid.
Med experthjälp förvandlades drömmarna till verklighet.
– Det kändes som ett väldigt stort projekt. Men det gick enklare och smidigare än vad vi hade vågat hoppas på. Och resultatet överträffar verkligen alla våra förväntningar, konstaterar Johan ”Rosa” och Victoria Rosengren nöjt.

Drömmen blev verklighet. Köksdesigner Marcus Björngard från Electrolux och snickare Stefan Nilsson från Byggfirman i Gröndal flankerar Johan och Victoria Rosengren i det nya köket som blev precis som de hade hoppats.

När familjen, som förutom Johan och Victoria även består av barnen Carl och Nora, flyttade in i huset på Linnea­vägen i Kolberga 2001 gjordes en omfattande totalrenovering där även köket byttes ut. Flitigt användande fick dock den forna glansen att successivt falna och för ett par år sedan började tankarna kring ett nytt kök så smått att gro hos makarna Rosengren.
– Dels började det gamla köket att bli slitet och var inte längre så roligt, dels ville vi ha en öppnare planlösning och en tydligare och mera naturlig förbindelse mellan matplats, kök och balkong där vi tillbringar mycket tid under sommarhalvåret, förklarar Johan och Victoria nickar instämmande.
Efter att ha plöjt inredningstidningar och diskuterat fram och tillbaka hade de bilden i stort ganska klar för sig innan de ringde Bygg­firman i Gröndal AB som de hade goda erfarenheter av sedan tidigare. Snickare Stefan Nilsson kontaktade i sin tur köksdesigner Marcus Björngard på Electrolux Home.
– Vi satte oss tillsammans en kväll och gick igenom alla önskemål. Med utgångspunkt från detta gjorde jag två förslag, berättar Marcus.
Ett av förslagen var mitt i prick och tidigt i våras inleddes arbetet. Föränd­ringarna var omfattande och medförde bland annat att väggen mot matplat­sen öppnades upp. I samband med att hela det gamla köket revs ut bestämde sig paret Rosengren för att även lägga in golvvärme.
– I vanliga fall brukar det inte bli så här stora kringjobb. Har gjorde vi verkligen om allt, även taket där vi drog om ventilationskanalen, innan det var dags att sätta köket, säger Stefan som var något av spindeln i nätet un­der byggtiden och även skötte kontak­terna med Elcentralen i Påskallavik och målare för att få allt att passa exakt i tidsschemat.
Under cirka sex veckor var familjen utan kök och fick förlita sig på nära och kära samt hämtmat. Men den som väntar på något gott…
– Det blev fantastiskt bra, konstate­ rar Victoria leende och framhåller inte minst helheten där målsättningen var komma bort från den helvita trenden.
Något som uppnåtts genom mörka stommar med sidostycken i svart ek och bänkskivor i svart granit som ger en skarp och tydlig kontrast till de högblanka vita skåpsluckorna, det böljande vita kaklet och de vitmålade väggarna. Detsamma gäller kyl och frys i blanksvart finish.
En rad olika detaljer och utrustning har sedan bidragit till att göra köket både stilrent, personligt och använ­darvänligt. Johan och Victoria betonar bland annat de läderklädda skåps­handtagen, den grå diskhon i Silgranit, vinkylen och kombinationsugnen med mikrovågsugn och vanlig ugn i ett.
– Köksfläkten är kanske det som vi är allra mest nöjda med. Den är infälld i taket för att inte störa den öppna planlösningen. Trots att den knappt syns eller hörs är den väldigt effektiv och det märks inte ens när man steker köttbullar!
Det nya köket är numera den sociala samlingspunkten hemma hos familjen Rosengren när vän­ner och bekanta kommer på besök. Det har också medfört en nytänd­ning i matlagningen där Victoria är den i familjen som främst basar över grytorna.
– När vi flyttade in i det nya köket passade vi även på att byta ut tidigare husgeråd och porslin. Jag åkte till Hwita 7 och köpte de saker jag verkligen ville ha, berättar hon.
Med facit i hand blev det omfattan­de projektet precis som de hade tänkt sig och familjen Rosengren har verk­ligen fått sitt drömkök.
– Absolut, vi bara njuter, konstaterar de samstämmigt.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Långsiktigt arbete för hållbar framtid

De goda exemplen är många. Likaså utmaningarna.
Kommunens hållbarhetsarbete är ständigt pågående med en rad olika projekt och samarbeten inom vitt skilda områden.

– Det här är ett arbete som ska genomsyra hela den kommu­nala verksamheten och under­lätta för våra medborgare att ta rätt beslut. Inom vissa områden kan det vara en stor omställning – det vik­tigaste är att vi jobbar fokuserat och långsiktigt, framhåller kommunalråd Peter Wretlund.
– Vi är en stor organisation med en omfattande verksamhet där det finns goda möjligheter att påverka genom kommunens inköp, hur vi arbetar med samhällsplanering och agerar som arbetsgivare, säger han.
För såväl Peter Wretlund som övriga politiker, tjänstemän och medarbetare i Oskarshamns kommun handlar det om att involvera och lyfta fram håll­barhetsfrågorna i både det politiska arbetet och i verksamhetsutveckling och budgetarbete. Kommundirektör Rolf Persson betonar att Oskarshamns medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och delaktighet i en rad olika forskningsprojekt, som exem­pelvis Hållbar kommun­ och region­ utveckling i regi av Blekinge Tekniska Högskola, också har bidragit till att sätta kommunens hållbarhetsarbete i fokus under senare år.
– Det visar att det finns en vilja och ambition inom kommunen. Det vikti­gaste är att utveckla ett systematiskt arbetssätt och bra samarbetsformer, också tillsammans med aktörer inom näringsliv, forskning och civilsamhälle, säger han.
– Det här är inte ett förändringsarbete som en kommun kan klara av på egen hand. Andra exempel är samarbetet med SMHI där Oskarshamn deltar i ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klimatförändringar.
Kommunens hållbarhetsarbete omfattar hela verksamheten och kan handla om allt från att minska an­vändningen av fossila bränslen, etiska och klimatsmarta investeringar till jämställdhet och digitalisering.
För planchef Regina Laine på samhällsbyggnadskontoret är håll­barhetsfrågorna ständigt närvarande i det dagliga arbetet. I utvecklingen av staden är det grundläggande att ta hänsyn till såväl sociala som ekonomis­ka och ekologiska aspekter.
– Vår utgångspunkt är i första hand att förtäta staden och bygga nya bostadsområden i anslutning till befintlig kollektivtrafik för att minska transporter och behovet av bil, säger hon och betonar samtidigt att kommu­nens ambition att öka antalet invånare till 30 000 till år 2030 inte ska ske på bekostnad av klimat och miljö.
– Vi ska kunna växa samtidigt som vi använder resurssnåla lösningar för uppvärmning, avfall, vattenförbruk­ning och även skapa ”gröna korridorer” för att underlätta för djur och växter. Samtidigt ska vi skapa trygga miljöer som inbjuder till rörelse och lek.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SVERIGES EKOKOMMUNER
Sedan våren 2015 ingår Oskarshamn i Sveriges ekokommuner. Föreningen har ett 100-tal medlemskommuner som har som mål att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna samarbetar kring flera frågor och driver gemensamma projekt.
Oskarshamn har en aktiv Ekokommunstyrgrupp som består av politiker från flera partier och som driver frågor inom klimat och miljö samt föreslår investeringar. 1 miljon kronor har till exempel satsats på att kemikaliebanta förskolan.
– Många frågor berör flera nämnder, och genom samverkan kan vi hitta sätt att arbeta för ett ekosystem i balans och för en hållbar ekonomisk och social utveckling i vår kommun, säger Eva-Marie Hansson (M) som är en av politikerna i Ekokommunstyrgruppen.

Efterlängtad mötesplats för musiker

En förutsättning för blivande musiker är tillgång till bra och funktionella instrument.
Sedan 1985 är Musica Blåsexperten en av Sveriges större uthyrningsbutiker för blåsinstrument. I dag finns även en mer komplett musikaffär med försäljning över disk.

Musikern, tidigare estet­eleven och numera Musicas butiksanställde Kalle Ahlqvist tar dagligen emot kunder i butiken vid Ringplatsen och uppskattar att det återigen finns en fysisk musikaffär i Oskarshamn.
– Det är nästan som en mötesplats där man pratar musik, provar och testspelar olika instrument.
Musicas ägare, Leif Camnerin och Hans Larsson, nickar instämmande.
– Vi bjuder även på kaffe om någon är sugen, säger de leende och tillägger att ett viktigt syfte med butiken är att vara just ett ställe där intresserade kan pröva sig fram till det rätta köpet sam­tidigt som man får hjälp och goda råd.
Både Leif och Hans är erfarna musi­ker med goda insikter kring vikten av tillgång på bra instrument för att kun­na lära sig att spela och utvecklas. När de startade verksamheten i mitten av 1980-­talet fanns det förvisso krångliga hyreslösningar med leasing.
– Vill man börja spela ska det vara enkelt och inte så kostsamt. Vi tog fram ett koncept för uthyrning av blåsinstru­ment som framför allt vänder sig till elever i musikskolan. Det blev snabbt populärt över hela Sverige. Samtidigt sålde vi och även reparerade olika typer blåsinstrument, förklarar Hans.
Från att ha börjat i Leifs källare flyttade Musica Blåsexperten in hos Ljungs Musik och sedan vidare till musikaffären på Hamngatan som ett komplement till övrigt utbud.
– Efter att musikaffären på Hamn­gatan lagt ner fick vi möjlighet att så småningom flytta in i ett hörn hos Audio Video på Ringplatsen där vi förutom blåsinstrument även hade ett visst sortiment av olika musiktillbehör som strängar och liknande, berättar Leif Camnerin.
När de plötsligt fick tillgång till hela butiken under hösten 2016 bestämde sig ägarna Leif och Hans för att satsa fullt ut med målsättningen att bli en komplett musikaffär.
– Oskarshamn är en musikkommun och då behövs en musikaffär. Vi samar­betar med en rad olika leverantörer av både instrument och tillbehör. Utrym­met är fortfarande begränsat, men det som inte får plats i butiken tar vi snabbt hem. Här finns alla möjligheter och vi kommer fortsätta att utveckla verksamheten, framhåller de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Sveriges bästa plantskola tar ton

My, Mollie och Elin har gjort det. Likaså Oskar Lindwall, Mathias Blomdal, Richard Smitt, bröderna Ankarblom och Anna Steirud… Listan på elever som har fostras och gått vidare som artister och musiker från Oscarsgymnasiets Estetiska program är lång.

Sedan 1989 har Estetiska programmet varit en ytterst bidragande orsak till Oskars­ hamns goda rykte som musik­stad. Musiklärare Christian Åberg räds inte att sticka ut hakan och kalla Oscarsgymnasiets Estetiska program för Sveriges bästa. Dels beroende på den gedigna och högskoleförberedande musikutbildningen inom alla genrer, dels – och inte minst – den unika möj­ ligheten att utveckla sångtekniken på en utbildning där samtliga sångpeda­goger arbetar med CVT.
– Vi har faktiskt fått respons från flera tunga namn inom musik­ branschen som har stött på våra tidigare elever på mässor och festivaler runt om i världen och kunnat härleda deras sångteknik till vår utbildning, berättar han.
Katarina Ekwall och Christina Lindwall har musikhögskoleexamen i botten och slutförde certifieringen till CVT­-pedagoger med examen 2009. Tillsammans med rytmikpedagogen Martina Augestrand, som har gått en sångutbildning inom CVT, har de lagt grunden till många fortsatta artistkarriärer. De beskriver den generösa och inkluderande ”CVT­andan” som något av nyckeln till framgång.
– Istället för att ge svaren ställer vi frågorna. Alla kan sjunga och vi låter eleverna hitta sin röst innan vi går vidare med att stärka deras självför­ troende och hjälpa dem att skapa driv. När man går ut ES ska man både känna och veta att man är duktig.
För Emilia Andersson, som går tredje året på ES­-programmet och dagligen pendlar mellan Ålem och Oskarshamn, har utbildningen med de CVT­-utbildade och auktoriserade sång­coacherna inneburit jättemycket för utvecklingen.
– Jag hade hört mycket om den speciella sångutbildningen på ES innan jag sökte hit och det har verkligen levt upp till ryktet. Jag har utvecklat både min sång och mitt scenspråk otroligt mycket under dessa åren. Det har gett mig en bra grund att bygga vidare på, säger Emilia som hoppas på framtid inom musikbranschen.
Såväl Christian Åberg som Katarina Ekwall och Christina Lindwall betonar elevernas eget ansvar att på bästa sätt förvalta sina tre år på ES-­programmet för att lyckas nå sina mål. Oavsett om siktet är inställt på en internationell karriär eller enbart musicerande för nöjes skull.
– Passionen är det viktigaste. Har man bara det så erbjuder vi en meny av olika tekniker för eleverna att plocka ur och utvecklas från, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Mer än bara musik

Musiken i all ära. Men ES-programmet är även en språngbräda för elever som vill läsa vidare och göra framtida karriär som exempelvis jurist eller civilekonom.

Christina Lindwall är program­ansvarig och framhåller att ES även är ett högskoleförberedande program.
– Här finns bara möjligheter – inga begränsningar. Det är genom sina individuella val som eleverna har möjlighet att påverka sin utbild­ning och vad den ska leda till i framtiden.
Hon jämställer ES­-programmets kärnämnen med samhällsveten­skapsprogrammets beroende på vilka val och fördjupningar som eleven gör under de tre åren. Att kombinera en högskoleförberedande utbildning med den musikinriktning som ES erbjuder ser Christina Lindwall som en står fördel oavsett mål och planer för framtiden.
– Det finns till och med forskning från Karolinska Universitetssjukhuset som visar att musicerande elever når större framgång i skolan. Musiken bidrar till såväl högre arbetsminne som bättre logiskt tänkande, säger hon.

LJUD PÅ ETT SUNT SÄTT
CVT står för Complete Vocal Technique och är en sångteknik från den välkända röst- forskaren Cathrine Sadolin. Hon har skapat ett banbrytande system som gör det möjligt att skapa alla ljud på ett sunt sätt. CVT är baserat på anatomi, röstfysiologi och en alltjämt pågående forskning. Tekniken erbjuder enkla och begripliga instruktio- ner vilket gör det möjligt för alla att kunna sjunga och låta som de vill.

Alla bitar på plats

Nu är det dags för nästa steg i karriären.
Mollie Minott skriver avtal med ett av de största skivbolagen i Skandinavien och lansering på bred front står för dörren.
Skivsläpp och Melodifestivalen 2018 är några av målen.

Förutom den egenutgivna singeln ”Mama” som släpptes inför som­maren har det varit relativt tyst kring Mollie. Men nu ska det bli ändring på det.
– Det är först nu som alla bitar har fallit på plats och jag äntligen har bestämt mig, berättar hon.
Exakt vad detta innebär vill hon inte avslöja ännu. Men efter att ha suttit hemma på kammaren och skri­vit nya låtar den senaste tiden är hon sugen på att komma ut och spela igen.
– Nästa år blir det turné i alla fall, säger Mollie kryptiskt utan att avslöja några detaljer.
Men klart är i alla fall att hon spelar på festivalen Mondo i New York redan i oktober samt att hon turnerar med ”Star for life” under hösten.
Att hennes låtskrivande snart kommer att resultera i en ny skiva är inte någon vild gissning. Rykten om medverkan i Melodifestivalen har också varit på tapeten.– Jag vill jättegärna vara med i Melodifestivalen. Men det dröjer innan det offentliggörs vilka artister som är klara för nästa år, säger hon leende.

Lyft i karriären

Tre skivor och musiken som levebröd på heltid. Kontraktet med Sony International har medfört ett ordentligt lyft för My Helmner och bandet MY.

Bosse Nikolausson skräder inte orden när han beskriver innebörden av os­karshamnsbandet MY:s kontrakt med Relentless Records/Sony International.
– Det är ungefär som om en spelare från IK Oskarshamn skulle får kon­ trakt med New York Rangers, framhål­ler han leende.
Kontraktet omfattar tre skivor och för My Helmner har det medfört att hon numera kan jobba med musiken på heltid och pendlar mellan hemmet i Stockholm och London.
– Vi är mitt uppe i EP-­släppet ”Kids From The Woods”, under sommaren har vi släppt singlarna ”W.I.L.D” och ”Hate On Myself”. Härnäst kommer låten ”Skeletons” i mitten av septem­ber, berättar My.
– Förutom att fortsätta släppa mu­sik under hösten och vintern har vi diverse spännande samarbeten på gång. Jag längtar efter att få komma ut och spela och hoppas snart att vi får komma hem till Oskarshamn och visa vad vi håller på med, säger hon.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Ulf Stjernbo (Mollie), Wonderland Magazine (MY)

 

Sätter musikkommunen på kartan

Han har en lång karriär som artist i kombination med många års arbete inom olika studieförbunds musik­ verksamhet. Värdefulla erfarenheter för projektledare Bosse Nikolausson på Talent Coach i arbetet med att lyfta fram regionens nästa stora musikaliska affischnamn.

Bosse Nikolausson på Talent Coach har arbetat med Mollie under många år och följt hennes utveckling och framsteg under hela karriären.

Det lokala musiklivet lever och frodas. I källare, replokaler och studios kämpar musiker, artister och låtskrivare för att hitta ett eget uttryck och nå ut till en bredare publik. I det arbetet spelar Talent Coach en viktig roll.
– Vår uppgift är att coacha och hjäl­ pa länets artister att kunna leva på sin musik samtidigt som de ska kunna bo kvar på sin hemort. I dag behöver man faktiskt inte flytta till en storstad för att slå igenom, förklarar Bosse och tar Mollie Minott som ett tydligt och talande exempel
– Hon har valt att stanna på hemmaplan sedan genombrottet i Idol och har trots detta hela tiden fortsatt att utvecklas med hjälp av bland annat Talent Coach. Nu är hon redo för nästa stora steg i karriären (läs mer om Mol­lie på nästa sida).
Han beskriver länet, och Oskars­hamn i synnerhet, som en plantskola för framtidens musikscen. Stark bidragan­de orsaker till detta är inte minst Os­carsgymnasiets estetprogram samt de olika studieförbundens verksamhet med replokaler och utbildningar och den kommunala musik­ och kulturskolan
– Oscarsgymnasiet har ett av Sveriges absolut bästa estetprogram där ett stort antal duktiga artister har fostrats genom åren. Det har i sin tur sporrat yngre förmågor som har sett vilka möj­ligheter som nns. De lokala musiker­na har i regel även ett väldigt bra driv för att hitta vägar framåt och kunna nå ut. Det innebär att Oskarshamn har ett starkt rykte som musikkommun.
En viktig del i Bosses arbete är att skapa nätverk med olika aktörer inom musikbranschen. Inte minst utom­lands. Ett par tre gånger per år är han i USA med olika band och musiker, likaså England och övriga Europa.
– Vi deltar bland annat i olika fes­tivaler som MUSEXPO i Los Angeles och South by Southwest i Austin. Att träffas ansikte mot ansikte med bran­schens tungviktare har gett många ovärderliga kontakter. Ett exempel är Seymour Stein, som bland annat upptäckte Ramones och Madonna, som jag har direktkontakt med. Detsamma gäller skivbolagsrepresentanter från bland annat WMG och Universal.
Ett annat är Mark Bounds, med för­flutet som A&R på Sony och BMG och i stort sett hela världen som arbetsfält. De träffades via en gemensam bekant i Los Angeles för några år sedan och inledde ett omfattande samarbete som hela tiden utvecklas.
Även på hemmaplan har Bosse nära kontakter med en rad viktiga organisationer som exempelvis Westin Promotion, Svensk Live, Musichelp Sweden och Export Music Sweden. Dessutom har Talent Coach nyligen inlett ett samarbete med motsvarigheterna Dalapop och BD Pop i Dalarna respektive Norrbotten.
– Tanken är att vi tillsammans ska delta i olika showcasefestivaler där vi har egen scen och arrangerar panelde­ batter för att gemensamt hjälpa våra artister att nå ut ytterligare både i Sverige och internationellt.
Bosse betonar att Talent Coach har både kunskapen och kontakterna.
– Tillsammans med talangen och viljan hos våra artister kan det räcka riktigt långt!

Låtskrivare från hela världen

Med sin bakgrund och sina kontakter är Mark Bounds en viktig länk mellan det lokala musiklivet och den internationella musikbranschen.

– Jag såg potentialen i Talent Coach redan första gången jag träffade Bosse och några av de artister han jobbar med. Utveckling har alltid vart min grej och här nns verkli­ gen möjlighet att kunna bidra med mina erfarenheter, förklarar Mark Bounds som tidigare var A&R på Sony och BMG i England.
Han besöker Talent Coach i stort sett varje månad för att supporta såväl projektet i stort som de enskilda artisterna. Just nu jobbar han med planerna kring en eventuell framtida etablering i Oskarshamn av den inter­ nationella låtskrivarverkssamheten House of Songs, som har sin bas i Austin, Texas.
– Det är en verksamhet som engagerar låtskrivare från hela världen. Troy Campell, som har startat verksamheten, letar efter ytterligare orter för etablering. Genom mina kontakter med Talent Coach skulle Oskarshamn, med sitt väl utvecklade musikliv, kunna vara en lämplig plats, konstaterar han.

TALENT COACH I KORTHET
Projektet startade 2011 med Läns- musiken, Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket som huvudfinansiärer. Även kommunerna Oskarshamn, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås och Mörbylånga bidrar med ekonomiskt stöd.
Vid sidan av ledningsgruppen är även en rad coacher med olika musikalisk bak- grund knutna till projektet för att bistå med ytterligare kunskap och erfarenhet. Sedan starten av Talent Coach har ett antal medverkande artister gått vidare och kan idag leva helt och hållet på musiken.

 

Ursäkta röran – vi bygger om!

Coops förestående omflyttning börjar bli allt mer påtaglig. 
Vd Niclas Johansson ursäktar sig och hoppas kunderna har förståelse för att det stundom kan bli lite rörigt i butiken under hösten.

Hantverksgatan lever vidare under tak. Den rutiga plattsättningen framför den blivande förbutiken visar var gatan tidigare gick.

– Vi får ändra om en del och flytta runt varor i butiken efterhand som vi öppnar upp mot den nya delen och det innebär att det kan vara lite stökigt och svårt att hitta ibland. Men med tanke på vad som komma skall så hoppas jag verkligen att våra kunder har överseende med detta, säger han.
Coops utbyggnad kan knappast ha undgått någon. Under våren och sommaren har den nya huskroppen med sina karakteristiska takåsar vuxit fram och medfört en helt ny stadsbild mot det tidigare busstorget.
– Bygget har rullat på väldigt bra och utvändigt är det snart klart. Vi är mycket nöjda över hur utbyggnaden hittills ter sig exteriört i förhållande till omgivningen.
Även invändigt börjar de nya lokalerna så sakta ta form även om det än så länge inte går att föreställa sig hur butiksytorna kommer att se ut.
– I oktober räknar vi med att kunna börja installera kassorna, kyldiskar och andra större inventarier. Då får man också en tydligare bild av hur det kommer att bli när hela utbyggnaden är färdig. Efter detta är tanken att succesivt ta de nya kassorna, förbutik med post och spel, frukt & grönt, godis & snacks samt husgeråd i bruk så att vi kan börja med renoveringen av den gamla delen.
Niclas Johansson tror att den största utmaningen under byggtiden blir just i samband med att den befintliga byggnaden ska totalrenoveras och byggas om.
– Huset uppfördes i slutet av 1960-talet och då byggde man på ett annat sätt så det lär säkert bli en hel del överraskningar med avlopp, ventilation och liknande.
– Men det löser vi efterhand.
Den stora ventilations-och maskinanläggningen har redan fått ny hemvist i ett nybyggt hus på taket intill det övre parkeringsdäcket. Det har i sin tur medfört att vissa ventilationskanaler har fått flyttas redan nu med avspärrningar och viss omdisponering av varor i den befintliga butiken som följd.
– Det kommer, som sagt, att fortsätt så under hela hösten. Men vi gör allt vi kan för att inte kunderna ska störas i allt för stor utsträckning. Alternativet hade varit att stänga butiken under en viss tid – nu håller vi istället öppet som vanligt under hela byggperioden, framhåller Niclas Johansson.
Om-och tillbyggnaden är föreningens största investering sedan det gamla Domushuset uppfördes. Niclas Johansson är övertygad om att det färdiga slutresultat kommer att överträffa alla förväntningar.
– I och med att även de ursprungliga lokalerna görs om från grunden vet vi att allt blir fräscht och funktionellt. Vi bygger också enligt Coops allra senaste koncept när det gäller allt från inredning till skyltning. Sist – men inte minst – får vi väldigt hög tillgänglighet som gör det enkelt och smidigt att handla på Coop!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

NYA BUTIKSFORMAT 
Coop är mitt uppe i arbetet med att förnya alla 659 butiker över hela Sverige. Det nya butikskoncept har det gröna varumärket Coop som gemensam nämnare. Butikerna får ett förändrat utseende och kundvarvet – sättet kunderna rör sig genom butiken när de handlar – har förbättrats. För att göra det enkelt och tydliggöra finns numera tre nya butiksformat – Stora Coop, Coop och Lilla Coop.

Stora Coop
Här storhandlar och bunkrar du till riktigt bra pris, för hela veckan eller ännu längre. Den goda maten står självklart i fokus, men vi erbjuder också ett stort utbud av produkter för hemmet, barnen och familjen.

Coop 
Här handlar du det som behövs för hela veckans matlagning, till bra pris. Hos oss hittar du allt som gör vardagen både godare och enklare – maten, tillbehören, förbrukningsvarorna och inspirationen.
– Vi bygger en stor version av detta koncept, vilket göra att vi skapar utrymme för egna och lokala varuval, vilket i sin tur skapar en större bredd i sortimentet i butiken, förklarar Niclas Johansson.

Lilla Coop
Här handlar du det som saknas i stunden, till bra pris. Ett välplanerat och högkvalitativt sortiment – precis där du är, just när du behöver det.

EN HÅLLBAR HISTORIA 
Det kooperativa förbundet startades 1899 och byggde på en idé om bra mat i bra butiker till ett bra pris:
• På 1800-talet bildade folk kundägda kooperativ för att få ren, oförfalskad mat till rimliga priser.
• Sedan gick de små kooperativen ihop till ett enda som växte till en stor kundägd matkedja.
• Alla medlemmar fick dela på överskottet. Och det var man faktiskt först med.
• Samma sak gäller datumstämplingen som vi införde 1963.
• 1986 var vi först med ett ekologiskt sortiment som senare fick namnet Änglamark.
• Nu jobbar vi för att göra alla våra butiker 100 procent hållbara.

 

Paket med smakfullt innehåll

60-årsjubilerande Sjöfartshotellet firar med smakfullt paket som ska få gästerna att upptäcka Oskarshamns kulinariska utbud. Nya verksamheter inom massage och kostrådgivning ska också bidra till ytterligare mervärde för hotellets gäster.

När Sjöfartshotellet invigdes 1957 var det ett i raden av stiftelseägda hotell med syfte att ge sjömän i hamn ett drägligt boende. Idag – 60 år senare – är det unikt i sitt slag med samma stiftelse som ägare.
– Även om det fortfarande står i stadgarna att sjömän är vår främsta målgrupp så är det numera en väldigt liten grupp bland våra gäster, konstaterar hotellchef Jens Bergzén.
Han ser istället stora möjligheter att profilera Sjöfartshotellet ytterligare mot en bredare målgrupp genom att paketera boende med många olika attraktiva upplevelser.
– Det handlar i mångt och mycket om att bjuda våra gäster på Oskarshamn. Det finns mycket fantastiskt i kommunen som är värt att lyfta fram, förklarar han.
Utbudet av restauranger och god mat är ett sådant område. Under namnet Smaka på Oskarshamn har Sjöfartshotellet tagit fram ett paket med boende och trerätters middag på några av Oskarshamns främsta restauranger under fredagar och lördagar.
– Man kan antingen välja att äta förrätt på Restaurang Badholmen, varmrätt på Torget Kök & Bar och dessert på Pub Kråkan eller alla tre rätter på Torget Kök & Bar, berättar Jens och framhåller samtidigt att detta är ett paket som passar både långväga och mer närboende gäster.
– Att kombinera en hotellnatt med restaurangkväll är en trevlig paus i vardagen oavsett om man bor i närområdet eller bara är på besök.
Under september flyttar Noki Massage och Ärliga Kostråd sina verksamheter till Sjöfartshotellet. Det innebär att en rad olika behandlingar inom thailändsk massage samt rådgivning om kostens inverkan på kroppen kommer att finnas under samma tak.
– Det är ett mervärde för våra gäster och kan även kombineras med våra hotellpaket.
Jens Bergzén har även förhoppningar om att ännu fler oskarshamnare ska ta tillfället i akt och äta en god frukost på Sjöfartshotellet.
– En skön frukostupplevelse är alltid en bra start på dagen!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

Gör entré som bankchef

Under sina 13 år på Swedbank har hon fyllt bagaget med rutin, erfarenhet och kunskap. 
Nu gör Christel Ödell entré som bankchef med ansvar för Oskarshamn, Hultsfred och Mariannelund.

Som relativt ny i rollen som företagschef på Swedbank hade Christel inga direkta visioner om ytterligare steg i karriären just nu. Men när möjlighet plötsligt gavs att axla rollen som ny bankchef var hon redo.
– Jag tycker det är viktigt att våga prova nya grejer i livet, konstaterar hon. Det är ofta berikande.
– Dessutom har jag haft ledarroller i olika sammanhang tidigare i karriären och genom min långa anställning på banken har jag fått bra erfarenheter som är till stor nytta i det nya jobbet.
Christel kommer ursprungligen från Öland och via bland annat juridikstudier hamnade hon så småningom i Oskarshamn för 17 år sedan. Inledningsvis arbetade hon några år på Almi Företagspartner innan hon anställdes av Swedbank i Oskarshamn som företagsrådgivare.
– Jag har alltid varit företagsinriktad och tycker det är kul att både prata affärer och göra affärer. Även i jobbet som bankchef kommer jag fortsätta att göra mycket affärer och ha användning av de kunskaper jag har fått under årens lopp, framhåller hon.
Att fortsätta träffa kunder, såväl företagskunder som privatkunder, ser Christel som viktig och prioriterad del av sitt jobb. Likaså att fortsätta och vidareutveckla Swedbanks samhällsengagemang på olika sätt.
– Ung Ekonomi, Unga Jobb och Äntligen Jobb är exempel på projekt som vi har jobbat med lokalt och som syftar till att öka kunskapen om ekonomi bland skolelever, få unga i arbete och ge utländska akademiker chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag är även öppen för nya initiativ och samarbeten, betonar Christel som också sitter i styrelsen för Attraktiva Oskarshamn.
– Den stora utmaningen är att öka kundnöjdheten ytterligare. Det gör vi bland annat genom att följa bankens värdegrundande ledord att vara öppna, enkla och omtänksamma och att vi håller vad vi lovar.
Christel Ödell ser framtiden an som bankchef med stor tillförsikt. Efter alla år som anställd kan hon verksamheten utan och innan.
– Jag känner en stor stolthet att jobba på Swedbank tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare. Vi är en stor lokal aktör som är måna om våra kunder och tar ansvar för dem, framhåller hon leende.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

CHRISTEL ÖDELL
ÅLDER: 48 år
FAMILJ: Sambo Martin samt barnen Alfrida, 17 år, Hedda, 10 år, och Lykke, 8 år
BOR: Hus i Rostorp, på landet strax utanför Oskarshamn
YRKE: Nytillträdd bankchef för Swedbank i Oskarshamn, Hultsfred och Mariannelund
FRITIDSSYSSELSÄTTNING: Det mesta inom träning; bland annat yoga, styrketräning och tennis, aktiviteter tillsammans med familjen samt snart jakt – har precis tagit jägarlicens