Inlägg

Färgstark miljösatsning

Nu ställer Byggebo om hela sin fordonspark. För några veckor sedan landade den första elbilen i Oskarshamn.
– Fler företag borde tänka på miljön i samma ­utsträckning som Byggebo, understryker bovärden
Aida Suskic, som i fortsättningen rattar en Renault Zoe.

För den miljömedvetna bovärden är det naturligtvis ett lyft att få använda en elbil i den dagliga verksamheten. Och i sina möten med såväl gamla som nya hyresgäster kommer miljöfrågorna för det mesta på tal.

– Det är viktigt att så många som möjligt inser att den här planeten inte tål hur mycket som helst, säger hon.

Själv lever hon som hon lär. Käll­sortering är viktigt liksom att använda miljövänliga medel och kemikalier. Dessutom undviker familjen att tvätta bilen på garageuppfarten.

Hållbart samhälle

Det är Byggebos intention att starkt medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, allt med tanke på kommande generationer.

Därför var det en självklarhet för företaget att sluta upp under den centrala kampanjen ”klimatinitiativet”. Uppropets ambition är att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria och att energi­användningen ska minska med
30 procent fram till 2030.

En viktig del i miljöarbetet är att Byggebo sedan flera år är miljö­certifierat enligt ISO 14001. 

– Ambitionen är att vi ska nå klimat­initiativets mål snabbare och prestera ännu mer för miljöns bästa, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

Fler bilar på väg

Något som understryks av att fordons- och maskinparken under den närmaste framtiden ska bytas ut mot eldrivna fordon och maskiner. Aida Suskic har redan tagit sin Renault i bruk. Och inom kort ska ytterligare fyra elbilar introduceras. Totalt handlar det om en satsning på cirka fem miljoner kronor.

Designen på bilarna har också ett stort symbolvärde. Den nya grafiska profilen ska appliceras på samtliga elbilar, något som i sig genererar ett stort uppmärksamhetsvärde

– Bilarna signalerar att Byggebo är ett modernt bostadsföretag i framkant, som har insett att miljöfrågorna ska prioriteras, säger Ingelsjö.

En stor miljösatsning är också nya fjärrvärmekulvertar och uppgraderad teknik i Kristinebergsområdet. 40 ­miljoner kronor investeras för att ­skapa ett driftsäkrare, miljövänligare och kostnadseffektivare värme­system. Den första etappen, Mariebergs­området, är slutförd. 2021 ska både Lyckan och Karlsborg vara anslutna.

Text: Mikael Petersson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fler gröna åtgärder

• Fönsterputsning genomförs med ­ultrarent vatten – istället för kemikalier.

• Eldrivna handredskap används så långt det är möjligt.

• En del avverkade träd lämnas kvar i grönområden, allt för den biologiska mångfaldens skull.

• En minimering av kemiska produkter pågår kontinuerligt.

• Blomsterängar skapas runt om i ­beståndet. Bra för den biologiska mångfalden men också en fröjd för ögat.

Med hyresgästen i fokus

Sveriges lägsta hyreshöjning. Bland annat tack vare miljömedvetna satsningar på snålspolande toaletter och kranar. 
– Vi utvecklar hyresrätten – men inte på hyresgästernas bekostnad, understryker Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

De nya hyrorna för 2020 är satta. Och för hyresgäster hos Byggebo är det inte ens 1 procents höjning, utan 0,99 procent. Det motsvarar exempelvis att en tvårummare i bostadskvarteret Lyckan, Kristineberg blir cirka 44 kronor dyrare i månaden.
– Det innebär att Byggebo har den lägsta hyreshöjningen bland allmän­ nyttiga bostadsföretag i hela landet, konstaterar vd Benoni Ingelsjö med ett leende.

Det finns flera olika anledningar till att Byggebos hyror är konkurrens­kraftiga. Att vända på varje sten för att kapa rörliga kostnader är en. Olika ISO-­certifieringar är en garanti för att det är ordning och reda, att inget faller mellan stolarna. Räntekostnaderna har på kort tid minskats med fyra miljoner kronor tack vare amorteringar och att positiva omför­handlingar av lån har genomförts.

Guld värt

Men det som är mest imponerande, det är satsningarna på kvalitet, miljö och förebyggande underhåll. Runt 450 miljoner kronor har satsats de senaste åren – pengar som uteslutande finan­sierats med eget kapital. Det omfattande fastighetsbevarande underhållet är guld värt för både hyres­gäster och företag. Sedan 2014 har antalet felanmälningar gått med 80 procent eller från 12 000 till 2 300.

Installation av snålspolande kranar och toaletter är en del av den stora satsningen på fastighetsbevarande underhåll som Byggebo genomfört. En satsning som gett många ringar på vattnet, bland annat en mycket låg hyreshöjning. På bilden syns Veronica Modén, ny driftingenjör på Byggebo.

– Vi är måna om våra hyresgäster och vill skapa en långsiktig trygghet för dem. Vår strävan är alltid att jobba mot det problemfria boendet. Att felanmälningarna gått ner så mycket är ett tydligt kvitto på det, säger Benoni Ingelsjö.

Att satsningarna på underhåll nu börjar ge önskad effekt är förstås glädjande. Bland annat har investeringen i snålspolande toaletter och kranar i hyresrätterna redan genererat en miljon kronor i besparing.
– Det gör att vi kan jobba vidare med att förädla beståndet till nytta för alla, säger Benoni Ingelsjö.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

KåBe Hallen satsar inför framtiden

En helhjärtad service och en självklar mittpunkt i Oskarshamns största bostadsområde. Nu storsatsar ICA KåBe Hallen i Kristineberg på framtiden, hand i hand med hyresvärden Byggebo.
– Det blir en total makeover helt i hållbarhetens tecken, säger ICA-handlaren Therese Ragnar.

Den storslagna satsningen är möjlig tack vare Byggebo, som är med och samfinansierar och underlättar projektet på många olika sätt.
– Som Oskarshamns ledande sam­hällsutvecklare är det en självklarhet att trygga och utveckla servicen i stadens största bostadsområde. I ett första steg initierade vi och genomförde byggnationen av en ny hälsocentral. Nu är det tid för en förnyelse av den så viktiga centrumhandeln. Och till hösten lägger vi fokus på de unga genom bygg­nationen av en ny fritidsgård, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

Till detta ska läggas uppgradering av teknik och nya fjärrvärmekulvertar i Kristineberg. En 40­-miljonerssatsning som är driftsäker, kostnadseffektiv och miljövänlig.
– I framtidssatsningarna är butiks­servicen en mycket viktig del. Kristine­bergs attraktionsvärde är beroende av att KåBe Hallen mår bra.

Hjärtat i Kristineberg

Att KåBe Hallen är hjärtat i Kristineberg, det håller nog många med om. Att kunna handla sina matvaror och hämta/lämna paket på hemmaplan är en service som uppskattas. Nu kommer servicen bli ännu bättre.

Till våren väntar en större renove­ring av alla kylar och frysar i butiken, entrén, belysningen och inredningen. Därefter är planen att uppgradera kassorna och installera själv­utcheckning.

Göran Karlsson, som jobbat på KåBe Hallen i 35 år, tackar kunden Isis Sepulveda Tapia glatt.

– Vi har planerat detta i tre år och kommer göra allt i olika steg. Kylar och frysar är först ut. Kylsystemet vi använder är gammalt och måste upp­dateras. Förhoppningsvis har vi stans fräschaste och miljövänligaste kyl­system innan sommaren börjar, säger Therese Ragnar, som varit butikschef sedan 2015.

Investering

I takt med att kylarna och frysarna byts ut till moderna och energieffektiva varianter, med bland annat dörrar på kylarna, påverkas också varu­placeringarna genom att många varor byter plats. Dessutom ska gammal inredning bytas ut mot ny och all belysning blir i LED. När detta är färdigt byggs en större sluss vid entrén som ska skapa ett bättre butiksklimat för kunderna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
– Det blir en total makeover i håll­barhetens tecken. En rejäl investering inför framtiden, men vi tror på Kristineberg och räknar med att invånarna fortsätter handla här, säger Therese Ragnar.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Tips! Läs gärna också denna artikel om att Byggebo har landets lägsta hyreshöjning.

Gripen lyfter Oskarshamn

Samhällsutvecklare av rang. Med byggnationen av Gripen 20 och de 57 nya lägenheterna i centrum har Byggebo i högsta grad gått i bräschen för utvecklingen av Oskarshamn.
– Det är en dröm som har blivit sann, konstaterar vd Benoni Ingelsjö nöjt.

Oskarshamns centrum har fått en ny siluett. Efter att ställningar och inhägnader plockats ned har den ståt­liga byggnaden, med sin imponerande arkitektur, tagit sin självklara plats i stadsbilden.

Allt på plats. Marie Magnusson, Andreas Wöhry och Azra Salcinovic på Byggebos uthyrning hade en hektisk period när samtliga 57 lägenheter i Gripen 20 hyrdes ut på en knapp månad. Nu kan de nöjt konstatera att hela projektet har löpt prickfritt från start till mål.

Likaså har inflyttningen i Gripen bidragit till att hela området numera sjuder av liv; det lyser i de pyntade fönstren och besökare till såväl hälso­centralen som Folktandvården kommer och går.
– Det blev precis så bra som vi hade hoppats på. Hela projektet har varit en stor framgång ända sedan spaden sattes i marken 2016. Det har även gett positiva signaler till andra aktörer och verkligen satt fart på bostads­byggandet i Oskarshamn, säger Benoni Ingelsjö.
Han framhåller hela projektet kring Gripen 20 som en historisk milstolpe i utvecklingen av Oskarshamn i allmän­het och centrum i synnerhet.
– Innan vi startade produktionen av Gripen 20 hade det inte byggts nya bostäder i centrala Oskarshamn på närmare 30 år. Nu har ytterliga­re 100-­talet bostads-­ och hyresrätter producerats eller håller på att produce­ras. En mycket positiv utveckling som bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt.
Redan från början var målet att skapa en modern och underhållsfri fastighet med ljusa och öppna lägen­heter och genomgående hög standard. Även exteriört hade Byggebo som mål att tillföra centrala Oskarshamn en fastighet som både gör avtryck och smälter in bland övrig bebyggelse.
– Även i detta avseende tycker jag att vi har lyckats väldigt bra. Hela Gripenfastigheten har blivit mycket väl mottagen, säger Benoni Ingelsjö.
Som en stark bidragande orsak till den lyckade byggnationen framhåller han huvudentreprenören Hansa Bygg och alla underentreprenörer. Trots en liten försening inledningsvis har alla planerade datum hållits hela vägen. Likaså har intresset för lägenheterna varit stort ända sedan projektet presenterades och har sedan ökat i takt med att fastigheten vuxit fram.
– Det var väldigt intensivt i sam­band med att lägenheterna släpptes första oktober. På en knapp månad var samtliga 57 lägenheter uthyrda. Det är rekordsnabbt, berättar Andreas Wöhry, Marie Magnusson och Azra Salcinovic på Byggebos uthyrning.
Även själva inflyttningen under första helgen i februari gick friktionsfritt. Även om det var relativt hektiskt och kö till hissarna när i stort sett samtliga 57 lägenheter skulle tas i besittning samtidigt.
– Jag är övertygad om att våra hyresgäster hade överseende med att det var aningen trångt i trapphuset under inflyttningshelgen. Samtidigt var det ju ett gyllene tillfälle att lära känna sina nya grannar, säger Benoni Ingelsjö som med stolthet kan konstatera att drömmen kring Gripen 20 har besannats.
– Detta är ett framgångsprojekt som stärker vår position ytterligare som ledande samhällsutvecklare.

FAKTA GRIPEN 20
Antal våningsplan: Nio våningsplan varav sex för bostäder
Fördelning lägenheter: 57 lägenheter, 8 stycken fyra rum och kök, 27 stycken tre rum och kök, 19 stycken två rum och kök samt 3 stycken ett rum och kök
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft
Ytterväggar: Putsad fasad och tegel

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Hållbar byggnation

Gripen 20 är inte bara en framgång rent bostadsmässigt. Ambitionen att bygga hållbart har varit en röd tråd genom hela projektet.
De material som huvudsakligen har använts exteriört är tegel, puts, stenmaterial, stål och betong. Även interiört har stor vikt lagts vid att använda miljövänliga och underhållsfria material i så hög utsträckning som möjligt. I och med att den allra senaste energitekniken har använts under byggnationen erbjuder Gripen 20 även ett mycket energisnålt boende.
– Fastigheten är konstruerad så att värmeförlusterna minimeras genom klimatskalet. De tjocka väggarna är dessutom väl fukt­skyddade tack vare de organiska materialen, förklarar Benoni Ingelsjö.

Höjdare att landa i Gripen

För första gången på 25 år produceras det hyresrätter i centrala Oskarshamn.
Inte konstigt att intresset för de 57 lägenheterna i Gripen 20 är stort.
– Redan i dagsläget har vi drygt 100­-talet intresse­anmälningar, konstaterar Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

Gripen 20 förgyller Oskarshamns stadsbild, samtidigt erbjuder lägenheterna ett smidigt boende. I fastigheten finns Sveriges modernaste hälsocentral och folktandvård med sjukhustandvård. Och något eller några stenkast bort finns all tänkbar service.

I början av 2019 är det dags för hyresgäster, vårdpersonal och tandvårdspersonal att landa i Gripen 20 i centrala Oskarshamn. I samband med Byggeboveckan i slutet av augusti inledde Byggebo en informations- och marknadsföringsdrive. Den pågår under september och i oktober är det fritt fram för kontraktsskrivning.
– Vi fick mycket bra gensvar för eventen i Forum, där fastigheten och lägenheterna bland annat presenterades med hjälp av avancerad 3D-teknik.
Som Oskarshamns ledande samhällsutvecklare var det naturligt att Byggebo 2014 beslutade att bebygga Gripen 20. Först och främst handlade det om att avhjälpa den akuta bostadsbristen i tätorten.
– Genom tillskapandet av nya lägenheter i kvarteret Gripen 20 underlättas flyttkedjor som är bra, inte minst för barnfamiljer. De nya lägenheterna är också viktiga för näringslivet. Förutsättningen för att rekrytera kompetent arbetskraft ökar naturligtvis om tillgång och utbud på bostäder är gott.
I början av 2016 togs det första spadtaget i det historiska projektet.
– Det är med stolthet vi går i spetsen för Oskarshamns utveckling, säger Benoni Ingelsjö. Efter att Gripen 20 är klart är målsättningen att skapa ännu flera hyresrätter, allt för att förbättra situationen på bostadsmarknaden.
Byggebos offensiva satsning medför inte bara 57 nya bostäder, en ny folktandvård och Sveriges modernaste hälsocentral. Bostadsföretagets framtidstro smittade av sig på flera andra fastighetsaktörer, som också började att nyproducera lägenheter.
– Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken för att göra Oskarshamn ännu mer attraktivt, menar Ingelsjö
Bästa boendet och ambitionen att medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle går som en röd tråd genom byggnationen av Gripen 20. Lägenheterna är ljusa och öppna och har en modern standard. Materialvalen är både miljövänliga och underhållsfria.
Exteriört ger det nya kvarteret också avtryck. Materialmässigt handlar det om tegel, puts, stenmaterial, stål och betong. Det innebär att en i det närmaste helt underhållsfri miljö uppnås. Bostadsdelen utmed Köpmangatan får en ljus karaktär med variationer av mörkare kulörnyans. Fasaden mot Källgatan skiljer sig genom att den får en ljusare nyans. Färgsättningen i kombination med burspråk och skärmar innebär att fasaderna blir levande. I och med den allra senaste energitekniken har använts är fastigheten mycket energisnål, något som naturligtvis är till gagn för kommande generationer.

Text: Mikael Petersson
Foto: Curt-Robert Lindqvist, WEC360

GRIPEN 20
ANTAL VÅNINGSPLAN: Nio våningsplan därav sex för bostäder
FÖRDELNING LÄGENHETER: 57 lägenheter, 8 stycken fyra rum och kök, 27 stycken tre rum och kök, 19 stycken två rum och kök samt 3 stycken ett rum och kök
GARAGE: Garageplan med värme, 38 platser
HISSAR: Fem hissar
VERKSAMHETSLOKALER: Hälsocentral och folktandvård samt sjukhustandvård

Säkrade stort vitvaruavtal

272 vitvaror – i totalt 83 lägenheter. I maj var det minst sagt fullt upp för Electrolux Home i Oskarshamn.

Splitternya kylar, frysar, spisar med glashäll och spisfläktar i mängder. Alla hyresgäster i det röda höghuset i Kristineberg fick förra månaden nya vitvaror. En efterlängtad satsning av det kommunala bostadsbolaget Byggebo.
– Vi har en filosofi att byta alla vitvaror på en gång i ungefär ett eller två hyreshus om året. På så vis nollställer vi det aktuella huset med nya vitvaror. Eftersom det är ett så pass omfattande byte med stora volymer, köper vi in tjänsten utifrån, säger Fredrik Larsen, teknisk chef på Byggebo.

Muhammet Bektas och Lars Johansson hoppade in extra för installationen av alla 272 vitvaror.

Muhammet Bektas och Lars Johansson hoppade in extra för installationen av alla 272 vitvaror.

Ett trepartsavtal har upprättats gällande vitvaror mellan Byggebo, inköpscentralen HBV och Electrolux Home. I avtalet med HBV är det vitvaror från märket Electrolux som gäller. Efter en upphandling var det Electrolux Home som hade det mest fördelaktiga anbudet och sedan fick det ärofyllda uppdraget att installera produkterna i Kristineberg.
– Väldigt roligt tycker vi förstås. Det är ett hus som till största delen består av äldre personer eftersom det är ett seniorboende, så de har blivit många trevliga pratstunder under installationerna, säger Mikael Johansson på Electrolux Home.
Uppdraget är av det annorlunda slaget för butiken, som i vanliga fall monterar vitvaror och kök hos privatpersoner och mindre fastighetsägare. Dessutom säljer de kök och köksinredning på Köpmangatan 6. Senast de levererade en så stor mängd vitvaror på en gång, var för två år sedan.
– Även då var det för Byggebo, runt 30 lägenheter. Det är kul att Byggebo satsar på produkter av en sådan hög kvalitet, säger Mikael Johansson.
Det tog Electrolux Home totalt nio dagar att installera vitvarorna, alltså runt 30 vitvaror om dagen.
– Vi var fyra stycken inklusive mig själv. Fick till och med engagera min pappa Lars Johansson för att projektet var så stort, säger Mikael Johansson.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers