Inlägg

Utbildar framtidens eltekniker

Den perfekta gymnasieutbildningen för den som vill börja jobba direkt – eller läsa vidare. Den 14 november kl 18 har Etec öppet hus för alla som funderar på en framtid som tekniker.

– Du får all information du behöver och lite till. Dessutom finns möjligheten att testa på att jobba som eltekniker i vår verkstad, se olika robotlösningar och delta i roliga tävlingar, säger Björn Lekselius, rektor och lärare på Etec.

Representanter från elbranschen och även elever från El- och energiprogrammet finns på plats för att svara på frågor.
– Ta tillfället i akt att få veta mer om utbildningen och se våra moderna lokaler, tipsar utbildningsadministratören Maria Hjelm.

Maria Hjelm och Björn Lekselius hälsar välkommen till öppet hus på Etec den 14 november klockan 18.

En av eleverna som deltar under kvällen är 16-åringen Hugo Tillmar från Västervik. Han blev rekommenderad av släktingar som gått på skolan att söka sig till Oskarshamn. Ett val han sedan blev mycket glad över att han gjorde.
– Det är en liten skola där alla känner alla. Gemenskapen är nog det bästa, vi har roligt tillsammans. Sen får vi jobba en hel del praktiskt på lektionerna och har också långa praktikperioder ute i arbetslivet, i både tvåan och trean. Det passar mig perfekt, säger han.

Även eleven Gottfrid Wilensjö, 17 år, kommer från Västervik och pendlar till Etec med buss varje dag.
– Är helnöjd med utbildningen, så det är lätt värt det. Vill bli automationstekniker och jobba på industri eller ett större bygge när jag är färdig, säger han.

Att utbildningen ger möjlighet till att bli både automationstekniker och elinstallatör, i kombination med att teknikbranschen är i stort behov av arbetskraft, gör att jobbchanserna är stora. Faktum är att runt hälften av eleverna säkrat sin anställning redan innan examen. Eftersom Etecs el- och energiprogram även är högskoleförberedande, finns möjligheten att plugga vidare direkt eller kanske efter några år i branschen.
– Jag vill bli elingenjör, det hade varit något. Bra betalt och verkar kul. Att programmera skulle jag också kunna tänka mig, säger eleven Martin Svensson, 17, från Oskarshamn.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Medvind för Etecs Yh-utbildningar

Triss i nya lärare och långtgående planer på en ny och attraktiv utbildning inom hydraulik. Det blåser minst sagt medvind för Etecs Yh-utbildningar.

Vd Ylva Alexandersson kan nöjt konstatera att rekryteringen av de tre nya lärarna kommer att stärka Etecs Yh-utbildningar på flera plan.
– Det känns fantastiskt bra. Det är tre mycket kunniga automationstekniker med lång och gedigen erfarenhet från olika områden. De kommer att bidra till att höja utbildningsnivån ytterligare samtidigt som deras kompetens kommer att höja statusen för hela Etec.
Magnus Thunberg kommer närmast från konsultföretaget Elproj med uppdrag på bland annat Scania. Han har tidigare jobbat med säkerhet på OKG. Pär Danielssons yrkeslivserfarenhet kommer huvudsakligen teknikföretaget Modig Machine Tool samt Järnforsens Energi. Han kommer från Virserum och är starkt engagerad i det lokala föreningslivet.
Sist ut av de nya lärarna är Joakim Wilensjö som åter är på mammas gata. Han har tidigare jobbat på Elajo i Västervik och är, efter en sejour som säljare, tillbaka inom automationsområdet som lärare. Pendlar från Västervik tillsammans med sin son som går första året på Etecs gymnasieutbildning.
– Det här är tre sociala killar som är nyfikna på teknik i alla former och med bred erfarenhet av automation. Efter inskolning under våren kommer de att vara i full tjänst till höstterminen 2019.
Vid sidan av lärartillskottet är planeringen i full gång för ytterligare en Yh-utbildning. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och Oscarsgymnasiet har börjat titta på formen för en anpassad Yh-utbildning inom hydraulik.
– Tanken är att skapa en kortare utbildning på tre till fem månader för att snabbt kunna tillgodose behovet av utbildad personal. Den ska rikta sig till både företag som vill vidareutbilda sin personal och de som snabbt vill utöka sin kompetens. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av utbildning och om allt går enligt planerna ska vi vara igång till höstterminen 2020, framhåller Ylva Alexandersson.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Automationsingenjör Industri 4.0
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik. Som Automationsingenjör finns möjlighet att jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen är modern och ligger väl i linje med fjärde generationens industri.

  • 420 Yh-poäng
  • Studieperiod 2 år
  • 23 veckor LIA (Lärande i arbete)
  • Läs mer om behörighetskrav och ansökningstider på www.etec.se

Välkomnar för framtiden

En kväll med fokus på framtida möjligheter.
Den 8 november bjuder Etec in till information om aktuella gymnasie- och Yh-utbildningar och visar samtidigt de moderna och väl anpassade utbildningslokalerna.

Robert Nylund och Mathias Olofsson samt klass- kamraterna Felipe San Pedro och Jonas Karlsson går första året på Etecs Yh-utbildning.

Under Etecs Framtidskväll kommer lärare och övrig per­sonal att finnas på plats för att informera om både gymnasie­- och Yh-­utbildningen och alla möjlig­heter de erbjuder.
– Alla intresserade är välkomna. Det kommer att finnas prova­-på statio­ner samtidigt som pågående arbeten visas upp. Det kommer även att vara elever på plats som berättar om sina erfarenheter, förklarar Maria Hjelm som är utbildningsadministratör på gymnasiet.
Ingela Johansson Yderhag, utbild­ningsadministratör på Yh-­utbildning­ en, instämmer.
– Vi vänder oss till alla som är intresserade av en utbildning för fram­tiden. Oavsett bakgrund eller vad man jobbar med idag, säger hon.
Mathias Olofsson går första året på Yh­-utbildningen till automations­ingenjör. För honom innebar Etec en möjlighet att satsa på en helt ny karriär.
– Jag ville utvecklas och göra något helt annat än vad jag sysslat med tidi­gare, berättar han.
Klasskamraterna Jonas Karlsson, Robert Nylund och Felipe San Pedro nickar instämmande.
– Det här är en utbildning full av möjligheter som leder hela vägen ut i arbetslivet, säger de.
Etecs anpassade utbildningslokaler renoverades nyligen och den tekniska utrustningen håller hög standard.
– Detta, tillsammans med kompe­tent personal och nära kontakt med olika företag, gör Etec till en perfekt språngbräda ut i arbetslivet. Här ska­pas elevernas framtid, betonar vd Ylva Alexandersson.
Etecs Framtidskväll arrangeras den 8 november klockan 18.00.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

ETEC
• Teknisk utrustning med hög standard
• Kompetent personal
• Samarbetsavtal med företag
• Praktik på företag
• GY – El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik med inslag av Automationskurser
• Yh – Yrkeshögskola inom Automation
• UP – Uppdragsutbildningar för företag

Familjär satsning på smådjur

Dotter och mor samt nyblivna kompanjoner som klinikchef respektive vd. Sedan årsskiftet driver Jennie Larsson och Ylva Alexandersson Smådjurskliniken Oskarshamn tillsammans.

Jennie har haft ett stort djur­ intresse ända sedan barnsben. Något som ständigt har upp­ muntrats av mamma Ylva som också är en hängiven djurfantast.
– Nästan alltid! Jag fick kämpa mycket för att få hyra min första häst. Sedan hade vi plötsligt två egna hästar hemma, säger Jennie och ler vid minnet.
Det var även Ylva som ordnade så att hon fick göra studiebesök på veterinärhögskolan i samband med en träningshelg med hästen och som så småningom ledde till att Jennie utbil­dade sig till veterinär.
Sedan 2009 har hon jobbat som veterinär på Oskarshamns Veteri­närstation. När det stod klart att verksamheten skulle säljas såg Jennie möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer om en modern smådjursklinik i Oskarshamn till­ sammans med mamma Ylva som kompanjon.
– Det är en jätte­ spännande utma­ning som jag inte hade vågat göra utan mammas stöd. Hon har lång erfa­renhet av att driva företag och sköter det administrativa arbetet samtidigt som jag har ansvar för kliniken, förklarar Jennie och Ylva nickar instämmande.
Från att tidigare ha jobbat med alla typer av djur och till stor del ute på fältet är Smådjurskliniken Oskars­hamn, som namnet antyder, inriktad mot enbart smådjur och stationsvård under dagtid.
– Vi har satsat på utökad smådjurs­verksamhet och är i dag två anställda veterinärer som snart blir tre. Vi job­bar huvudsakligen med hundar, katter, kaniner, marsvin och hamstrar. Men vi tar även emot andra typer smådjur i mån av kunskap och möjlighet, berättar Jennie.
I samband med övertagandet vid nyår har kliniken i Kristine­berg även renoverats och fräschats upp. Det har även gjorts en del nyinvesteringar för att modernisera och anpassa verksamheten för bättre behandling av smådjur och de behov som det medför.
– Vi har bland annat investerat i en ny tandröntgen och övrig utrustning för tandvård. En god tandstatus är av yttersta vikt för djurens hälsa och det kommer vi att satsa mycket på i fram­tiden, betonar Jennie.
Hon framhåller även möjligheterna till övrig röntgen, olika typer av operationer, diagnostik och analyser via det egna laboratoriet samt kontroll och undersökning av djurens ögon.
En annan stor nyhet hos Smådjurs­kliniken är förbyggande djurhälsovård genom VetPlan som är en hälsoplan för hund och/eller katt.
– Med VetPlan får du en egen hälsoplanering över året till en fast månadskostnad. I abonnemanget ingår bland annat vissa undersökningar och vaccinationer, samt nära vårdkontakt, råd och vägledning. Vår förhoppning är att VetPlan och ett ökat hälso­medvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård.
– Detta underlättar även för djur­ägarna. Genom att ansluta sig till VetPlan vet man hur djuret mår och minskar riskerna för att djuret ska drabbas av allvarliga hälsoproblem, förklarar Jennie.
Både hon och mamma Ylva är över­tygade om att deras satsning är till stor nytta för alla smådjursägare.
– Med Smådjurskliniken Oskars­hamn ökar vi kompetensen väsentligt mot denna målgrupp och skapar även bättre service och kontinuitet på vår mottagning, framhåller de.

Vidgar vyerna

Det stora djurintresset har fått Ylva Alexandersson att vidga vyerna ytterligare vid sidan av sitt ordinarie jobb som vd och rektor för Etec.

– Jag tycker om djur i alla former och såg det som en kul utmaning att både få vara med och stötta min dotter när hon förverkligar sin dröm och samtidigt bidra till en utökad trygghet och service för alla smådjursägare i Oskarshamn med omnejd, säger hon.
Som vd kommer Ylva främst att vara ansvarig för Smådjursklinikens administrativa arbete.
– Att praktiskt ta hand om djuren överlåter jag åt Jennie och hennes kollegor som är experter på detta, förklarar hon leende.
Ylva Alexandersson är även ordförande för Strokkur Islands­ hästförening i Mönsterås sedan starten 1996.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm, Curt-Robert Lindqvist

Elservice med lokal förankring

Stabil lokal förankring och omfattande resurser i ryggen. Oavsett om det handlar om större entreprenader eller mindre och lokal service kan Elajo El & Energiteknik AB tillgodose behoven.

Stefan Berggren och Adam Carlsson.

Ända sedan slutet av 1950-talet har Elajo tillhandahållit elservice gentemot såväl privatpersoner som företag i Oskarshamn med omnejd. Numera är det Elajo El & Energiteknik AB som står för den ursprungliga verksamheten inom Elajokoncernen.
– Vi har totalt närmare 40 anställda som jobbar med entreprenader, industriservice och lokal elservice i Oskarshamn och Mönsterås. Inom industriservice har vi mycket uppdrag hos bland annat Scania och Saft. Vi jobbar även mot mindre företag och privatkunder, berättar avdelningschef Anton Fellt.
Han betonar att Elajo El & Energiteknik AB utför alla typer av elinstallationer vilket omfattar allt från elinstallationer i bostäder till högspänning inom industrin.
– Vi gör kundanpassade lösningar efter behov och önskemål. Installationerna blir allt mer anpassade och integrerade till den miljö de sitter i. Kundens önskemål kanske har växt fram under en längre tid och vår roligaste utmaning är att uppnå deras önskemål i både utförande, funktion och pris.
Anton Fellt framhåller att Elajo El & Energiteknik AB alltid nyttjar prisoptimering för elmaterial. Det innebär att kundernas material jämförs mellan ett flertal olika grossister för att kunna ge bästa pris.
– Det är vi relativt ensamma om till skillnad från många andra i branschen. Likaså har vi en stor fördel av att ha övriga verksamheter –ventilation, kyla, VS, brandlarm och passage – under samma tak. Vi kompletterar varandra och för kunderna innebär det att de bara behöver en leverantör.
Elajo El & Energiteknik AB är även totalentreprenörer inom solcellslösningar och genomför solenergiprojekt från förstudie till installation. De senaste två åren har personal utbildats för installation av bland annat solceller och laddstolpar.
– Detta är något som ligger i tiden och det är roligt för oss att få vara med på den utvecklingen säger Anton Fellt.
I lindarverkstaden huserar Stefan Berggren och Adam Carlsson. Där utförs alla typer av reparationer av maskiner, samt renovering av pumpar, fläktar och växellådor. I verkstaden säljs också alla sorters elmotorer, lager, och tätningar.
– Det här är en unik verksamhet som vi är ensamma om i Oskarshamn, förklarar Stefan och Adam som med sin långa erfarenhet har blivit uppskattade problemlösare för både företags- och privatkunder.
– I många fall är det ganska gamla grejer som våra kunder har problem med som vi får reparera efter eget huvud då det ofta är svårt att få tag i reservdelar. Skulle vi gå bet har vi före detta kollegor som gärna kommer in och hjälper till, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Nya unga krafter

En rutinerad elektriker med gedigen erfarenhet samt två vetgiriga lärlingar direkt från skolbänken på Etec. Det är de senaste nytillskotten hos Elajo El & Energiteknik AB.

Efter fem år vid underhållsavdel-ningen på Scania och elfirma i eget namn ville Robin Ekstam vidga vyerna. Sedan september är han anställd elektriker inom lokal elservice på Elajo El & Eenergiteknik AB.
– Det känns mycket bra. Ett omväxlande jobb med olika arbetsuppgifter. Just nu är jag faktiskt inne på Scania och jobbar med installation av ventilationsaggregat.
Marcus Åström och Erik Sandsten kommer direkt från El & energiprogrammet på Etec och går som lärlingar under ett år.
– Tack vare bra kollegor har vi kommit in i jobbet väldigt snabbt. Det är kul att få vara ute hos kunder och man lär sig hela tiden något nytt, säger de.

Öppet hus i inspirerande miljö

Såväl aktuella gymnasie- och Yh-utbildningar som de nyrenoverade och anpassade utbildningslokalerna står i fokus när Etec bjuder in till öppet hus den 9 november.

De nyrenoverade lokalerna ger eleverna på Etecs gymnasie- och Yh-utbildningar en inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser.

Öppet hus handlar framför allt om att visa blivande elever om vad Etec har att erbjuda i utbildningsväg och vilka framtida möjligheter som de olika utbildningarna innebär.
– Det handlar också om att visa upp vår skola där eleverna vistas dagligen och där vi har lagt stor vikt vid att skapa inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser, framhåller Etecs vd och rektor Ylva Alexandersson.
Förutom en allmän renovering och anpassning av lokalerna bidrar även skolans nya möbler till en miljö som är skapad med utgångspunkt från fyra tydliga ledord: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet.
– Kreativiteten skapar eleverna själva vid de mötes- och arbetsplatser vi har ställt iordning i skolan. Eftersom många av möblerna, i form av bland annat pilatesbollar och så kallade T-pallar, är flyttbara medför de även möjlighet till flexibla lösningar. I samband med renoveringen tog vi även bort vissa grupprum och involverade dessa ytor i den allmänna miljön. Att eleverna ständigt blir sedda innebär även trygghet. De nya möbler vi har köpt in är också utvalda för att de är tillverkade på ett bra sätt ur hållbarhetssynpunkt.
Ylva Alexandersson betonar även den nya styrda LED-belysningen i skolan som alltid – oavsett yttre påverkan – ger rätt styrka på ljuset inomhus.
– Vi kommer också att använda det nya belysningssystemet i undervisningen där eleverna får programmera belysningen, berättar hon.
När det gäller utbildningarna kommer gymnasieelever från el- och energiprogrammet att finnas på plats under öppet hus för att svara på frågor, visa utbildningsutrustning och ge exempel på vad de sysslar med i den praktiska utbildningen.
– Det är stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter de automationsingenjörer som går vår Yh-utbildning. Vi håller på att uppgradera utbildningen till nivå 6 enligt SeQF, vilket motsvarar kandidatexamen på högskolan. Det är något som kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och som vi gärna vill berätta mer om under öppet hus, säger utbildningsadministratör Ingela Johansson Yderhag.
Öppet hus på Etec hålls den 9 november med start klockan 18.00.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist