Inlägg

Långsiktigt arbete för hållbar framtid

De goda exemplen är många. Likaså utmaningarna.
Kommunens hållbarhetsarbete är ständigt pågående med en rad olika projekt och samarbeten inom vitt skilda områden.

– Det här är ett arbete som ska genomsyra hela den kommu­nala verksamheten och under­lätta för våra medborgare att ta rätt beslut. Inom vissa områden kan det vara en stor omställning – det vik­tigaste är att vi jobbar fokuserat och långsiktigt, framhåller kommunalråd Peter Wretlund.
– Vi är en stor organisation med en omfattande verksamhet där det finns goda möjligheter att påverka genom kommunens inköp, hur vi arbetar med samhällsplanering och agerar som arbetsgivare, säger han.
För såväl Peter Wretlund som övriga politiker, tjänstemän och medarbetare i Oskarshamns kommun handlar det om att involvera och lyfta fram håll­barhetsfrågorna i både det politiska arbetet och i verksamhetsutveckling och budgetarbete. Kommundirektör Rolf Persson betonar att Oskarshamns medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och delaktighet i en rad olika forskningsprojekt, som exem­pelvis Hållbar kommun­ och region­ utveckling i regi av Blekinge Tekniska Högskola, också har bidragit till att sätta kommunens hållbarhetsarbete i fokus under senare år.
– Det visar att det finns en vilja och ambition inom kommunen. Det vikti­gaste är att utveckla ett systematiskt arbetssätt och bra samarbetsformer, också tillsammans med aktörer inom näringsliv, forskning och civilsamhälle, säger han.
– Det här är inte ett förändringsarbete som en kommun kan klara av på egen hand. Andra exempel är samarbetet med SMHI där Oskarshamn deltar i ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klimatförändringar.
Kommunens hållbarhetsarbete omfattar hela verksamheten och kan handla om allt från att minska an­vändningen av fossila bränslen, etiska och klimatsmarta investeringar till jämställdhet och digitalisering.
För planchef Regina Laine på samhällsbyggnadskontoret är håll­barhetsfrågorna ständigt närvarande i det dagliga arbetet. I utvecklingen av staden är det grundläggande att ta hänsyn till såväl sociala som ekonomis­ka och ekologiska aspekter.
– Vår utgångspunkt är i första hand att förtäta staden och bygga nya bostadsområden i anslutning till befintlig kollektivtrafik för att minska transporter och behovet av bil, säger hon och betonar samtidigt att kommu­nens ambition att öka antalet invånare till 30 000 till år 2030 inte ska ske på bekostnad av klimat och miljö.
– Vi ska kunna växa samtidigt som vi använder resurssnåla lösningar för uppvärmning, avfall, vattenförbruk­ning och även skapa ”gröna korridorer” för att underlätta för djur och växter. Samtidigt ska vi skapa trygga miljöer som inbjuder till rörelse och lek.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SVERIGES EKOKOMMUNER
Sedan våren 2015 ingår Oskarshamn i Sveriges ekokommuner. Föreningen har ett 100-tal medlemskommuner som har som mål att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna samarbetar kring flera frågor och driver gemensamma projekt.
Oskarshamn har en aktiv Ekokommunstyrgrupp som består av politiker från flera partier och som driver frågor inom klimat och miljö samt föreslår investeringar. 1 miljon kronor har till exempel satsats på att kemikaliebanta förskolan.
– Många frågor berör flera nämnder, och genom samverkan kan vi hitta sätt att arbeta för ett ekosystem i balans och för en hållbar ekonomisk och social utveckling i vår kommun, säger Eva-Marie Hansson (M) som är en av politikerna i Ekokommunstyrgruppen.

Laddar för festival i hårdrockens tecken

Till vardags styr och ställer hon över samhällsbyggnadskontorets verksamhet med allt vad det innebär.
En vecka om året byter Lena Saksi skepnad. Då drar hon på sig hårdrocksstassen, styr kosan mot Sweden Rock Festival och släpper loss till sina favoritartister.

Varje sommar åker Lena Saksi till Norje utanför Sölvesborg för en vecka i hårdrockens tecken. Här släpper hon det vanliga vardagslivet och njuter av hård rock.

Med en blick mot hamnen konstaterar Lena Saksi att hon troligen har Oskarshamns bästa utsikt från sitt kontor. Sedan drygt ett år tillbaka är hon chef över samhällsbyggnadskontoret med cirka 45 medarbetare och ansvar över allt från bygglov och detaljplaner till livsmedelskontroll och tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter.
– Jag är utbildad arkitekt och har tidigare drivit eget arkitektkontor i 19 år. Under en period var jag även anställd på Boverket i Karlskrona som expert på plan- och bygglagen och innan jag kom hit var jag samhällsbyggnadschef i Gnosjö, berättar hon.
Att det blev Oskarshamn, som Lena tidigare i stort sett bara var bekant med genom färjorna till Gotland, berodde huvudsakligen på att det händer mycket i kommunen.
– Jag ville tillbaka till klimatzon 1 och sökte mig egentligen mot Blekinge. Men när den här tjänsten kom ut och jag läste på om Oskarshamn s. kändes det helt rätt. Det här är en kommun som vågar satsa.
Hon har redan hunnit rota sig ordentligt med hus i Fnyket och hon stortrivs både med jobbet och stan.
– Det är himla roligt att det händer så mycket på jobbet hela tiden. Jag skulle aldrig kunna jobba med något som bara går på rutin, konstaterar hon.
Även om hon inte gillar att saker går på rutin finns det en årlig happening som Lena Saksi absolut inte missar: Sweden Rock Festival – den anrika hårdrocksfestivalen som varje sommar arrangeras strax utanför Sölvesborg i Blekinge och bjuder på en imponerande uppställning av kända artister från hela världen.
– Sweden Rock är ett måste. Det var till och med ett krav jag hade när jag anställdes att jag skulle få vara ledig just den veckan när festivalen hålls, förklarar hon engagerat.
Hittills har det blivit 15 festivaler på raken och Lena har inga planer på att bryta den sviten. Tvärtom. Sedan 2012 har hon en liten stuga på sex minuters gångavstånd från södra ingången.
– Jag köpte den faktiskt för att slippa campa och kunna samla mina vänner under festivalveckan. Men jag trivs så bra att jag nyttjar den flitigt även under resten av året.
Hon beskriver Sweden Rock som något av en bubbla, en skarp kontrast till det vanliga vardagslivet, där hon njuter av musiken, umgås med andra hårdrocksfantaster och tar dagen som den kommer.
– Att ligga under ett träd och titta på himlen, höra musiken på avstånd och dricka en öl är ren njutning. Likaså att stå nästan längst fram i publiken och släppa loss till riktigt tung och hård rock med ett bra band.
Musikintresset har hon haft sedan barnsben. I tonåren lyssnade hon mycket på Black Sabbath och olika typer av punkmusik. När barnen föddes i början av 1990-talet var det, av naturliga skäl, främst lite mjukare tongångar som snurrade på stereon innan hon sedan återupptäckte hårdrocken igen.
– Det ska vara musik med mycket kraft och power. Jag gillar framför allt snabba och rytmiska trummor. Och även growlsång.
Till vardags klär sig Lena gärna i svart. När det är festivaldags går hon steget längre och adderar även nitar och läder samt smink och hårspray för att få den rätta hårdrockslooken.
– Det kan förvisso se lite farligt ut. Jag har faktiskt varit med om att människor har korsat gatan när de mött mig i min hårdrocksutstyrsel. Men det finns inga snällare människor än hårdrockare. Man känner sig alltid trygg på Sweden Rock, konstaterar samhällsbyggnadschefen som ligger i startgroparna för ytterligare en festival i hårdrockens tecken.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LENA SAKSI
ÅLDER: 59 år
FAMILJ: Singel med två döttrar; Kim 25 år och Nicki 23 år
BOR: Hus i Fnyket
GÖR: Samhällsbyggnadschef på Oskarshamns kommun
PÅ FRITIDEN: Musik, bilar, resor, poker och pyssla i trädgården!

LENAS BÄSTA KONSERTER
Hardcore Superstar (2015)
– På skiva är de sådär. På scenen är de något helt annat med ett otroligt bra ös och en riktigt häftig show.
Leningrad Cowboys (2013)
– Annorlunda band med speciella frisyrer och kläder. Fick hela publiken att sjunga allsång till ”Those were the days”.
Motörhead (2012)
– Efter att ha hört och sett Motörhead framföra ”Ace of Spades” kunde jag egentligen ha åkt hem. Det blir inte bättre än så!
Sweet (2013)
– Arrangörerna hade inte räknat med så stor publik. Området framför tredje största scenen var mer än knökfullt. En riktig höjdare.

 

 

Ta hand om din tomt

Trädgårdseldning, biltvätt på den egna fastigheten och häckar som skymmer trafiken – vad gäller egentligen? Samhällsbyggnadskontoret reder ut begreppen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Maria Swebilius, Anna Göthberg och Karin Bernefalk.

Alla fastighetsägare har en skyldighet att själv se efter sin tomt och hålla den i vårdat skick, detta enligt plan- och bygglagen.
Under vår, sommar och höst kan det bli mycket trädgårdsavfall i form av kvistar, löv och ris. Detta får eldas på den egna fastigheten under april och oktober månad. Storskogens avfallsanläggning finns tillgängligt alla dagar i veckan och ska vara förstavalet.
– Här gäller mycket eget sunt förnuft. Se till att det inte ligger lättantändligt material i närheten, var långt ifrån huset och elda under kontrollerade former. Det är också viktigt att ta hänsyn till grannarna på grund av röken. Ha gärna en vattenslang i närheten, tipsar Anna Göthberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Att hålla tomten i vårdat skick innebär också en skyldighet att buskar och träd inte påverkar sikten för trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
– För den som har utfart mot gatan får häcken inte vara högre än 80 centimeter minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Samma höjd gäller om du har en hörntomt, men då minst tio meter åt vardera hållet i en sikttriangel, säger Maria Swebilius, även hon miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Biltvätt på den egna fastigheten får ske om bilen inte står på en hårdgjord yta. Med andra ord, står bilen på grus eller gräs är det okej. Men då endast enklare tvätt utan avfettning.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Smarta tips till husägaren

Sluta lägg onödigt mycket pengar på elräkningen och gör skillnad för miljön på samma gång! Samhällsbyggnadskontoret har många klimatsmarta tips för husägare. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på det hälsofarliga radonet, något som du med samhällsbyggnadskontorets hjälp lätt kan undersöka själv.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Marie Lindström och energi- och klimatrådgivaren Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret berättar om betydelsen av att mäta radonhalten i sitt hus och även att se över sin uppvärmning för att spara energi. Att installera solceller har blivit väldigt populärt i Oskarshamns kommun.

– Det går att spara energi på en massa olika sätt. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte använder, säger Heléne Fransson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
Först och främst gäller det att se över uppvärmningen. Har du rätt uppvärmningssystem för ditt hus och dina behov?
– Alla har olika förutsättningar och olika ekonomi. Jag kan tipsa om för- och nackdelar med alla system. Som energi- och klimatrådgivare är jag helt oberoende och mina råd är kostnadsfria. Ring mig gärna på 0491-887 88 eller mejla mig, helene.fransson@ oskarshamn.se.
Finns det något system som är extra efterfrågat?
– Fler och fler är intresserade av att installera solceller på sitt hus. Installationskostnaden har också sjunkit med 80 procent de senaste tio åren. Solceller genererar elektricitet direkt från solen, vilket i sig är väldigt häftigt. Förutom det statliga ROT-bidraget finns även ett investeringsbidrag från länsstyrelsen att söka. Säljer man dessutom överskottselen till elnätet går det att göra skatteavdrag på deklarationen, säger Heléne Fransson.
Ett annat sätt att spara energi är att täta fönster och dörrar så att värmen inte smiter ut/kylan inte kommer in. Men detta måste göras med måtta – ventilation är nämligen A och O bland annat när det gäller radon.
För mycket radon är som bekant farligt för hälsan och kan bland annat orsaka lungcancer. De flesta människor får den största stråldosen av radon hemma i bostaden.
– Just i Oskarshamns kommun är radon från marken väldigt vanligt. Det kan också finnas i byggnader som byggts med blåbetong, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Det bästa sättet för att veta om det finns radon i din bostad är att mäta radonhalten. Strålningen upptäcks nämligen inte med våra sinnen eftersom den radioaktiva ädelgasen är både lukt- och färgfri.
– Du beställer enkelt ett mätpaket från oss. Mätpaketet innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner hur du hänger upp dem. En dosa per boendeplan, dock alltid minst 2 dosor i varje bostad. Mätningen sker under minst två månader under eldningssäsong. För bostäder som ännu inte mätts på detta sätt och är byggda före 1981, är paketet gratis. I annat fall bekostar fastighetsägaren detta till ett självkostnadspris på cirka 330 kronor, säger Marie Lindström och nämner att kostnaden ökar om fler än två dosor behövs.
Resultaten skickas både till berörd fastighetsägare och till samhällsbyggnadskontoret, där de förs in i ett register. De största delarna av marken i Oskarshamns kommun klassas som normalriskområden, men centralorten och Götemarsområdet är högriskområden. Risken för en hög radonhalt varierar dock från hus till hus och kan inte uteslutas utan mätning. För råd om åtgärder, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SMARTA ENERGITIPS

 • Se över husets uppvärmningssystem
 • Täta fönster och dörrar med måtta
 • Byt ut lamporna till LED-lampor
 • Diska inte i rinnande vatten
 • Använd lock på kastrullen, då sparar du 30 procents energi
 • Duscha kortare tid
 • Tvätta och diska fulla maskiner
 • Sänk inomhustemperaturen (en grad = fem procents lägre energiförbrukning)

Kollar miljöfarliga avlopp

För tredje året i rad kan kommuninvånare med enskilda avlopp få ett besök av miljö- och hälsoskyddsinspektören. Men det går att undvika genom att kontrollera avloppet själv.

Samhällsbyggnadskontoret fortsätter sin omfattande inventering av enskilda avlopp runt om i kommunen. På bilden syns miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Tobias Bäckstrand och Mac Nilsson.

De flesta avlopp som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet, är från 1960-talet och behöver kollas över. Detta för att det finns risk att kväve och fosfor läcker ut i vattendrag och förorenar grundvattnet – vilket i sig är ett miljöbrott.
Sedan två år tillbaka har kommunen genomfört en större avloppsinventering där Mac Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret, åker ut till utvalda avlopp för inspektion.
Nu är det dags igen.
– Vi ska inventera alla enskilda avlopp hos privatpersoner i kommunen och hinner kolla strax över 200 avlopp per år. Det handlar om trekammarbrunnar utan reningssteg och de flesta ligger på landsbygden, säger Mac Nilsson.
Det är fastighetsägarens eget ansvar att se till att det enskilda avloppet uppfyller de lagar och regler som finns. Detta följs tyvärr inte i någon större utsträckning, vilket gav upphov till inventeringen.
– För att slippa ett besök från oss, och därmed också inspektionsavgiften, kan fastighetsägaren göra en egen bedömning via en särskild checklista. Där kan man lätt se om avloppet behöver åtgärdas. Hör vi ingenting från fastighetsägaren eller bedömer att uppgifterna är bristfälliga, görs en inventering på plats och en avgift tas ut, säger Mac Nilsson.
Checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” finns att hitta på www.oskarshamn.se/avloppsinventering.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers

Därför ska du söka bygglov – nu

Årets byggprojekt där hemma kanske verkar långt borta. Men det finns anledning att söka bygglov – redan nu. Samhällsbyggnadskontoret ger dig alla tips du behöver!

Kristina Erlandsson, Mikael Strömberg, Sara Wiberg och Leif Strandh på samhällsbyggnadskontoret tipsar om att det är hög tid att söka bygglov inför sommarprojekten – även om det kan kännas som att vinterkylan aldrig vill släppa. På bilden går de på Pärnuvägen i Kristineberg, ett bostadsområde under uppbyggnad där många bygglov lämnades in förra året.

Oavsett om det är ett inglasat uterum, en utbyggnad eller ett takbyte, är planering A och O för att sommarprojektet ska lyckas. Många frågor ställs längs vägen och det sista man vill är att ta frågorna om bygglov och anmälan i sista sekunden. I de flesta fall behövs det för att ens kunna starta byggnationen.
– Det bästa är att ansöka om bygglov/göra anmälan till oss på en gång. Det är ingen idé att dra ut på det! Ju närmare sommaren vi kommer, desto mer får vi att göra. Ett annat hett tips från oss är att kolla vilka handlingar som behövs innan du skickar in ansökan och sedan skickar in allt, komplett, vid samma tillfälle. Då tar processen mycket kortare tid, säger Kristina Erlandsson, miljö- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret.
Så med andra ord – undersök om ditt bygge behöver bygglov eller anmälan redan nu. Tänk vad skönt när allt är fixat i god tid och du kan fokusera på hur fint allt ska bli sedan.
– Är du det minsta osäker på vad som gäller för just din byggnation, finns våra handläggare tillgängliga varje dag mellan klockan 9.30 och 11.30 via ett särskilt gruppnummer. Bättre att fråga före än efter! Det spar tid för alla inblandade.
Samhällsbyggnadskontoret har enligt lag tio veckor på sig att ge definitivt besked för om ett bygglov blir beviljat eller inte, om ärendet är komplett. Förra året var dock genomsnittet för handläggningen mycket kortare, närmare bestämt fem veckor för komplett inskickade handlingar. Mest populärt var att ansöka om inglasade uterum.
– Uterum kräver oftast bygglov. Efter beviljandet av ett bygglov är det otroligt viktigt att invänta startbesked. Annars kan det bli fråga om vite. Likaså gäller vid anmälan, säger bygglovshandläggaren Sara Wiberg.
Ibland kan det som privatperson vara svårare att avgöra om det behövs bygglov eller anmälan för byggnationen. På www.mittbygge.se och www.oskarshamn.se finns mycket information att hämta om just detta. För visste du att det kan behövas bygglov om takpannorna byts från tegel till betong? Eller att ändrad marknivå kring poolen kan kräva marklov?
Det är också känsligt att bygga om ett äldre, tidstypiskt hus.
– Mycket är från fall till fall. Även jag finns tillgänglig samma telefontider varje dag för frågor, tipsar bygglovsarkitekten Mikael Strömberg, som nås på 0491-887 35 (frågor av särskild betydelse med avseende på gestaltning, bebyggelse, stadsbild och kulturvärden).
Vid vanliga frågor om bygglov, ring gruppnumret till handläggarna på 0491-887 30 eller maila dem på sbk@oskarshamn.se.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers

DET HÄR BEHÖVER DU SKICKA IN

 • Ritningar (planritning, fasadritningar och sektionsritning)
 • Situationsplan (tomtkarta)
 • Blankett bygglovsansökan/anmälan
 • Teknisk beskrivning

Totalomvandling i stadskärnan

Ett 100-tal nya centrala lägenheter, en stor gratisparkering och två nya torg. Det händer mycket i Oskarshamns stadskärna just nu – och ännu mer är på gång!

På Mejeriplan byggs hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter.

Vägarbeten och avspärrningar har varit och är fortfarande vanligt förekommande i Oskarshamns centrum. Men det satsas också otroligt mycket för stadskärnans framtid för tillfället. Satsningar som kommer alla invånare till gagn.
– Det är jättekul att planerna nu blir verklighet. Mycket händer sam­tidigt, men förändringarna leder till nya förändringar och vi är tvungna att vara på flera ställen på samma gång. Lite av en dominoeffekt kan man säga, säger Erik Hjertqvist, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.
Två stora påverkande händelser har varit byggstarterna av Mejeriplan i november, med både hälsocentral och lägenheter som byggs av Byggebo, samt Coops stora utbyggnad över Hantverks­gatan som påbörjades i januari.
Detta i kombination med att rese­centrum alldeles nyligen flyttade ner till tågstationen, gör att en stor väl­behövlig parkering just nu byggs där bussarna en gång samlades.
– Det blir cirka 120 parkeringsplatser som kommer att regleras via p­skiva där man kan stå gratis i två timmar. Hälften börjar byggas under våren 2017 och resten när Coop börjar bli färdiga med sin byggnation, säger Göran Svensson, gatuchef på tekniska kontoret.
Det innebär också att Hantverks­gatan numera är avstängd. I stället har Biogränd utanför Sagabiografen dubbelriktats. Genom att möjliggöra för fler bostäder, fler parkeringar och en fortsatt fungerande livsmedelsaffär i centrum, gynnas både handeln och stadslivet positivt. Oskarshamn ska helt enkelt bli en ännu trevligare stad att bo, leva och vistas i.
– I en tid av akut bostadsbrist är byggnationen av lägenheter välkom­met. I och med att det även blir en ny hälsocentral på Mejeriplan, kan den gamla hälsocentralen på Slottsgatan byggas om till bostäder. Totalt handlar det om över 100 lägenheter på båda platserna, säger Erik Hjertqvist.
Dessutom byggs två nya torg, ett utan­ för Kulturhuset och ett mindre längs med Postmästargatan (i höjd med butiken Nisse Guldsmed).
– Vi passade på att göra en mycket säkrare trafiklösning utanför Kultur­huset genom att placera Hantverks­gatan närmare kyrkogården och på så sätt möjliggöra för en efterlängtad entréplats åt Kulturhuset i form av ett lekfullt torg. Det ska bli klart nu i vår. Kulturhuset kan då med fördel ha både utställningar och uppträdanden utomhus, samtidigt som resenärer får en naturlig uppehållsmiljö i väntan på bussen vid de nya centrumhåll­platserna på Södra långgatan, säger Erik Hjertqvist.
Det andra nya torget vid Postmästar­gatan, som får namnet Träffen, hoppas man ska bli en uppskattad mindre plats med omsorgsfull gestaltning med vacker stensättning, bänkar och för­hoppningsvis även ett vattenspel.
Ambitionen är att skapa en innersta stadskärna som är attraktiv för fot­gängare att flanera och umgås i – men som också ska vara enkel och smidig att köra till och parkera i.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers

MYCKET PÅ GÅNG 2017

 • Mejeriplan byggs om till hälsocentral, folktandvård och cirka 60 lägenheter
 • Gamla resecentrum blir en parkering med ett 100-tal platser (hälften av dem byggs under 2017)
 • Det nya, färgglada torget utanför Kulturhuset blir klart
 • Coop Extra bygger ut över Hantverksgatan och skapar rum för nya butiker
 • Järnvägsstationen, ett av Oskarshamns två byggnadsminnen, får nytt liv igen efter att resecentrum flyttat dit. Bland annat görs plats för en restaurang
 • Första spadtaget tas för Inre hamnen-projektet, Oskarshamns nya stadsdel vid vattnet

Efterlängtad bostadsboom i Oskarshamn

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare. Förutsättningarna för nya bostäder finns – och det är också ett stort antal på gång. Kommunens planarkitekter har fullt upp med att möjlig­göra för runt 600 nya bostäder, framför allt i inre hamnen men också i Slottsgatans hälsocentrals lokaler och i Fallebo.

norra-inre-hamnen

Skiss för norra inre hamnen.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Oskarshamn stad. Vi har många pågående pro­ jekt just nu, detaljplaner som ska vara klara nästa år. Men det finns också en hel del redan planlagd mark redo att börja byggas på direkt, säger Regina Laine, planchef på samhälls­byggnadskontoret.
En av dessa är till exempel senior­ boendet Bovieran i Gröndal. Detalj­ planen är klar och byggstart blir när 65 procent av lägenheterna har sålts på förhand. Ett annat stort projekt som kommit långt är Byggebos byggnation av en ny hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter på Mejeriplan i centrum. Det blir den första nybyggnationen i centrum under modern tid. I mitten av 2018 ska huset stå klart.
Det resulterar i att den nuvarande hälsocentralen på Slottsgatan kan få en välbehövlig uppfräschning och även byggas om för annat ändamål.
– Vi håller just nu på att ändra i detaljplanen till en mer flexibel mark­användning, så som bostäder, kontor och centrumändamål. Det finns en tanke från fastighetsägaren att göra om byggnaden till bland annat 40­50 lägenheter. Går allt som planerat antas detaljplanen före sommaren nästa år, säger planarkitekten Oskar Roussakis.
Det är många andra områden som är på väg att förändras för bostadsändamål. Det absolut största är Inre hamnen-­projektet. Faktum är att det är Oskarshamns största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna: runt 500 bostäder, kontor, lokaler för närbutiker eller andra verksamheter, torg och grönytor.
Nu är planeringen av första etappen, delen som möjliggör runt 250­-300 bostäder och en 8 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, snart i sitt slut­skede. Norra inre hamnen kallas den och omfattar ett stort område på norra kajen (alltså inte Brädholmen, det är en senare etapp). Förhoppningen är att detaljplanen ska skickas på granskning innan årsskiftet och antas i samhällsbyggnadsnämnden i början av 2017.
– Så fort planen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna börja riva och bygga. Bostäderna får ett otroligt attraktivt läge precis vid vattnet och sol både från söder och väster om kvällarna, säger Oskar Roussakis och fortsätter:
– Förhoppningen är att aktivitets­parken är klar redan sommaren 2018. Det blir en unik park för regionen, med alltifrån basketplan och multi­ arena, till skateplaza och kajpromenad med sittplatser. Vi satsar mycket på allmänna platser för såväl oskarshamnare som turister.
Kommunen håller också att ordna med cirka 30 nya villatomter, i Ekebo respektive Fallebo. I Ekebo finns redan flera nybebyggda tomter, men i Fallebo kommer ett helt nytt skogsområde att bebyggas.
– Vi gör en naturinventering för tillfället och undersöker vad som är värdefullt att bevara. Det i sin tur på­ verkar hur tomterna kommer att se ut. Fallebo är ett attraktivt område att bo i, nära stan men ändå ute i det gröna, säger planarkitekten Sarah Hassib.
Tanken är att den nya detaljplanen ska vara antagen om ett år. Sedan tar det runt ett år till att dra vatten och avlopp, bygga nya vägar och förbereda tomterna. I slutet av 2018 är förhopp­ningen att de nya tomterna kommer ut till försäljning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA Framtida bostäder
Inom några år kan det finnas drygt 700 nya bostäder i Oskarshamn:
500 bostäder i hela inre hamnen
60 lägenheter på Mejeriplan
50 lägenheter på Bovieran, Gröndal
50 lägenheter i gamla hälsocentralen
15 villor i ett nytt område i Fallebo
15 villor i bostadsområdet Ekebo