Smakfullt koncept med vinnande ingredienser

Utbildning, forskning och affärsutveckling – samlat på ett och samma ställe. Med tre smakfulla anrättningar håller Nova i Oskarshamn en unik kunskapsmeny för hela regionen. Allt för att bidra till både utveckling och tillväxt!

Med tre anrättningar; affärsutveckling, forskning och utbildning, erbjuder Nova den unika kunskapsmenyn som efterfrågas på arbetsmarknaden. På bilden syns Novas Katharina Hultgren, Anna Rockström och Linnéa Nyquist.

– Nova är Oskarshamns kom­muns utvecklingsverktyg och har en nyckelroll för att koordinera samverkan mellan universiteten, arbetslivet och allmän­heten. Vi har till exempel utbildat sjuksköterskor och försett sjukhuset med personal, forskningen gör att alla stora universitet agerar i Oskarshamn och över 150 affärsidéer har fått stöd via Atrinova, berättar Christine Ström, kommunikationskoordinator på Nova.
Kunskapsmenyn är med andra ord stor, men också nödvändig för att behålla jobben i Oskarshamn och samtidigt skapa nya. I en glesbygdsregion med hög medelålder där många är beroende av några få stora arbets­givare, har Nova en större betydelse än vad man kan tro.
– Vi mår bättre av utveckling! Ny kun­skap, forskning och innovation är en förutsättning för regional utveckling. Därför är det viktigt att ha tillgång till högre utbildning, att entreprenörer får stöd att utveckla företag och att vi tar vara på de forskningsmöjligheter som erbjuds, säger Christine Ström.
Nova består av tre olika delar, som alla stärker varandra. En del är forsk­ning där Nova bland annat samarbetar med Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Samarbetet gör att Nova kan erbjuda vetenskapsvärlden nya forsk­ningsmöjligheter.
– I Oskarshamn finns unika forskningsmiljöer, till exempel Äspö­laboratoriet som vi tillsammans med svenska och utländska universitet, forskningsinstitut och företag vill utveckla så att dessa miljöer kan bidra till en positiv framtid för regionen, säger Anna Rockström, koordinator för forskning och utveckling på Nova.
En annan del av Nova sysslar med affärsutveckling, som ofta går hand i hand med forskningen.
– Atrinova stöttar nya affärs­idéer och innovationer att utvecklas och bli framtidens tillväxtföretag i regionen. Idéerna kommer både från nya entreprenörer och från befintliga företag, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare för Atrinova Affärsutveckling.
I styrelsen finns fyra kommuner och åtta företag representerade.
Den tredje delen är utbildning – det tillhör nämligen Novas uppdrag att vara ett centrum för eftergymnasial utbildning. Här kan du läsa både längre och kortare utbildningar på hel­ eller deltid. Förutom YH­ utbildningar som ges i egen regi och högskoleutbildningar som erbjuds i samarbete med universitet/högskola, specialdesignar Nova utbildningar på uppdrag av arbetslivet. Öppna före­läsningar erbjuds varje termin inom varierande ämnesområden.
– Tillgång till utbildning på kvali­ficerad nivå är viktigt för regionens utveckling och tillväxt. Nova Utbildning arbetar för att kunna erbjuda kortare och längre utbildningar som efterfrågas lokalt och regionalt. På så sätt bidrar vi till kompetensförsörj­ningen i både näringslivet och offentlig verksamhet, säger Eva Lindberg Petersson, verksam­hetsledare Nova Utbildning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.