Långsiktigt arbete för hållbar framtid

De goda exemplen är många. Likaså utmaningarna.
Kommunens hållbarhetsarbete är ständigt pågående med en rad olika projekt och samarbeten inom vitt skilda områden.

– Det här är ett arbete som ska genomsyra hela den kommu­nala verksamheten och under­lätta för våra medborgare att ta rätt beslut. Inom vissa områden kan det vara en stor omställning – det vik­tigaste är att vi jobbar fokuserat och långsiktigt, framhåller kommunalråd Peter Wretlund.
– Vi är en stor organisation med en omfattande verksamhet där det finns goda möjligheter att påverka genom kommunens inköp, hur vi arbetar med samhällsplanering och agerar som arbetsgivare, säger han.
För såväl Peter Wretlund som övriga politiker, tjänstemän och medarbetare i Oskarshamns kommun handlar det om att involvera och lyfta fram håll­barhetsfrågorna i både det politiska arbetet och i verksamhetsutveckling och budgetarbete. Kommundirektör Rolf Persson betonar att Oskarshamns medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och delaktighet i en rad olika forskningsprojekt, som exem­pelvis Hållbar kommun­ och region­ utveckling i regi av Blekinge Tekniska Högskola, också har bidragit till att sätta kommunens hållbarhetsarbete i fokus under senare år.
– Det visar att det finns en vilja och ambition inom kommunen. Det vikti­gaste är att utveckla ett systematiskt arbetssätt och bra samarbetsformer, också tillsammans med aktörer inom näringsliv, forskning och civilsamhälle, säger han.
– Det här är inte ett förändringsarbete som en kommun kan klara av på egen hand. Andra exempel är samarbetet med SMHI där Oskarshamn deltar i ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klimatförändringar.
Kommunens hållbarhetsarbete omfattar hela verksamheten och kan handla om allt från att minska an­vändningen av fossila bränslen, etiska och klimatsmarta investeringar till jämställdhet och digitalisering.
För planchef Regina Laine på samhällsbyggnadskontoret är håll­barhetsfrågorna ständigt närvarande i det dagliga arbetet. I utvecklingen av staden är det grundläggande att ta hänsyn till såväl sociala som ekonomis­ka och ekologiska aspekter.
– Vår utgångspunkt är i första hand att förtäta staden och bygga nya bostadsområden i anslutning till befintlig kollektivtrafik för att minska transporter och behovet av bil, säger hon och betonar samtidigt att kommu­nens ambition att öka antalet invånare till 30 000 till år 2030 inte ska ske på bekostnad av klimat och miljö.
– Vi ska kunna växa samtidigt som vi använder resurssnåla lösningar för uppvärmning, avfall, vattenförbruk­ning och även skapa ”gröna korridorer” för att underlätta för djur och växter. Samtidigt ska vi skapa trygga miljöer som inbjuder till rörelse och lek.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SVERIGES EKOKOMMUNER
Sedan våren 2015 ingår Oskarshamn i Sveriges ekokommuner. Föreningen har ett 100-tal medlemskommuner som har som mål att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna samarbetar kring flera frågor och driver gemensamma projekt.
Oskarshamn har en aktiv Ekokommunstyrgrupp som består av politiker från flera partier och som driver frågor inom klimat och miljö samt föreslår investeringar. 1 miljon kronor har till exempel satsats på att kemikaliebanta förskolan.
– Många frågor berör flera nämnder, och genom samverkan kan vi hitta sätt att arbeta för ett ekosystem i balans och för en hållbar ekonomisk och social utveckling i vår kommun, säger Eva-Marie Hansson (M) som är en av politikerna i Ekokommunstyrgruppen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.