Nya planer och visioner

Samtidigt som spaden sätts i jorden i norra Inre hamnen fortsätter planeringsarbetet med nästa etapp av Inre hamnen – Brädholmen. De ursprungliga idéerna håller på att revideras. Fortfarande är det full prioritet på ett ökat stadsliv, fler mötesplatser och attraktiva bostäder, men det ska ske genom mindre och lägre exploatering.

Exempel på stadsradhus som kan bli verklighet enligt den reviderade planen för Brädholmen. Arkitekter Andersson Arfwedson.

Planarkitekt Erik Hjertqvist, som även är projektledare för planeringen av Inre hamnen, ser stora fördelar med den mera ödmjuka behandlingen av Brädholmen som det nya förslaget kommer att innebära.
– Målsättningen är att låta staden växa ut på Brädholmen på ett naturligt sätt. Vi vill därför fokusera mer på området där Skeppsbron och Hamngatan möts. I dag är det ett stort trafikområde, nästan uteslutande förbehållet bilismen. Att väva ihop staden med hamnen här är viktigt.
Mycket kommer att vara sig likt från ursprungsplanen som Nyréns arkitektkontor tagit fram och flera av de bärande idéerna ska finnas kvar.
– Skillnaden är att vi vill minska exploateringen en del. Vi tror på färre och lägre byggnader och ett större inslag av cityradhus med 2–3 våningar. Tankarna om flera mötesplatser med torgytor och uteserveringar som bidrar till ett ökat stadsliv. Fortsatt utbyggnad av trädäck mot vattnet med en eventuell framtida badplats samt attraktiva bostäder är fortfarande viktiga målsättningar i projektet. Kronjuvelen, byggnaden som ska stå som ett landmärke längst ut på Brädholmens kaj, kommer också att vara kvar. Just nu studerar vi hur hög denna kan bli – kanske tål den att i kontrast mot övrig bebyggelse öka ganska kraftigt i våningsantal. En utåtriktad och publik bottenvåning, till exempel restaurang, kommer att vara ett krav i denna byggnad.
– Den nya planen kan förvisso komma att innebära en halvering av antalet bostäder. Men samtidigt minimerar vi risken att projektet avstannar och att Brädholmen blir förstörd för många år framåt om bostadsmarknaden skulle svikta. Eftersom vi precis ligger i startgroparna med norra delen av Inre hamnen där det finns utrymme för mycket bostäder är detta inte heller det viktigaste för Brädholmen. Det ska framför allt vara en attraktiv och bra plats för Oskarshamn och oskarshamnarna, framhåller Erik Hjertqvist.
Han räknar med att den nya och reviderade planen för Brädholmen ska vara ute på samråd tidigt nästa år och går allt enligt planerna kan en byggstart vara aktuell år 2020.
– Det känns bra. Vi har i hög grad tagit hänsyn till de synpunkter vi fick från närboende och allmänhet kring det tidigare förslaget. Den nya planen kommer att vara betydligt mer hanterbar och bedöms innebära en stor riskeliminering vilket ger trygghet i arbetet. En annan fördel är att vi sannolikt undviker ett stort parkeringshus som visade sig bli nödvändigt i det föregående förslaget. Samtidigt tas första spadtaget i norra Inre hamnen vilken dag som helst och det visar att vi är på gång nu.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikael Bergkvist/Per Kristiansen

INRE HAMNEN
Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Det innebär att Inre hamnen ska utvecklas till en naturlig plats för det vardagliga stadslivet. Nya mötesplatser
och stadsrum blandas med attraktiva bostäder. Inre hamnen sträcker sig från nya resecentrum i söder via Skeppsbron och Brädholmen vidare mot norra kajen och före detta Bohmans Fanerfabrik.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.