Inventering för miljöns bästa

Grönt, gult eller rött! För att underlätta kommunens inventering av enskilda avlopp och dessutom slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare att göra en egen bedömning.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det enskilda avloppet uppfyller de lagar och regler som finns. De flesta enskilda avlopp är gamla och många fastighetsägare är medvetna om att deras avlopp är bristfälliga.
– Tyvärr är detta inte något som åtgärdas i större utsträckning och därför inleddes inventeringen av alla enskilda avlopp 2015. Till grund för inventeringen ligger bland annat det nationella miljömålet med syfte att stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och slutligen Östersjön, säger miljö-­ och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson.
Tillsammans med kollegan Emma Marcusson ska de inventera cirka 200 enskilda avlopp per år. Enligt VA-­planen finns totalt närmare 4 000 enskilda avlopp i kommunen.
– Inventeringen kommer att pågå fram till 2030. Då ska alla enskilda avlopp vara inventerade och godkända. Turordning bestäms av en geografisk prioriteringskarta där särskilt utsatta områden ligger först, förklarar de.
För att både underlätta och slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare i samband med inven­ teringen att själva göra en kontroll av sitt avlopp och lämna in uppgifter. Enligt ett utskickat frågeformulär ska avloppets beskaffenhet rangordnas i ett antal punkter i grönt, gult eller rött beroende på om det anses godkänt eller inte.
–Kan fastighetsägaren lämna tyd­liga uppgifter om sitt avlopp som gör att vi inte behöver göra inspektion på plats så tar vi inte någon avgift. Avlopp som är mer än 15 år gamla inspekterar vi alltid på plats. Har ägaren uppgett att avloppet är ”grönt” och det stämmer tar vi inte ut någon avgift i dessa fall heller, säger Mac Nilsson.
I de mest utsatta områdena, framför allt längs kusten, pågår en utbyggnad av det kommunala VA-­nätet. I de fall där det inte är aktuellt med kommu­nalt VA och där fastighetsägaren har ett underkänt enskilt avlopp ska detta åtgärdas.
– Det finns flera olika lösningar för godkända avlopp. Vi är inte konsulter, men är behjälpliga med information om vilka krav som ställs, råd om olika lösningar, hänvisningar och tips för de som är osäkra kring åtgärder för sitt enskilda avlopp, förklarar Mac Nilsson och Emma Marcusson.

Text & foto: Mikael Bergkvist

KONTROLLPUNKTER FÖR ENSKILDA AVLOPP:

• Slamavskiljaren (storlek, utformning, skick och funktion)
• Eventuella efterföljande brunnar (rensbrunn, pumpbrunn och fördelningsbrunn)
• Eventuella efterföljande reningssteg (typ, storlek, placering och funktion)
• Luftnings- och inspektionsrör
• Utsläppspunkt (om det finns någon sådan)
• Om tillstånd finns för anläggningen

Arbetsgången för avloppsinventering
1. Inventeringsområde väljs ut utifrån kommunens VA-plan
2. Information om inventeringen skickas ut, tillsammans med frågeformulär och checklista
3. Vid behov görs kontroll på plats
4. Bedömning av det enskilda avloppet skickas ut
5. Beslut om utsläppsförbud fattas om underkänt avlopp inte åtgärdas på eget initiativ

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.