Europaledande leverantör verkar lokalt

Sedan ett år tillbaka finns Atea på plats i Oskarshamn. Som en av Europas största leverantör av IT-infrastruktur är målet att alltid tillgodose kundernas behov.
– Vi jobbar mot alla branscher. Med kontor i Oskarshamn stärker vi vår lokala närvaro och ökar närheten till kunderna, framhåller account manager Patrik Holm.

Han har precis mellanlandat på kontoret i H3 Business Center i centrala Oskarshamn. I sin roll som account manager tillbringar han det mesta av sin arbetstid ute hos kunderna.
– Vi har funnits representerade i kommunen under lång tid. Skillnaden i dag är att jag alltid finns på plats och snabbt kan identifiera såväl befintliga som nya kunders behov. Beroende på vad kunden behöver hjälp med ser jag till att de alltid kommer i kontakt med rätt personal hos oss, förklarar han.

Patrik Holm är account manager på Atea i Oskarshamn. Företaget är en av Europas ledande leverantörer av IT-infrastruktur och jobbar med kunder inom de flesta branscher. I Oskarshamn har Atea samarbete med såväl kommunen som de flesta större företag.

Oskarshamn ingår i samma region som Kalmar och Karlskrona. Inom regionen finns cirka 40 medarbetare med en rad olika kompetenser.
– Vårt främsta kännetecken är att vi kan bistå med tjänster och produkter inom i stort sett allt som rör IT­-infra­struktur. Våra kunder finns inom de flesta branscher och omfattar allt från mindre företag till kommunala förvaltningar och större koncerner. I Oskarshamn har vi samarbete med såväl kommunen som de flesta större företagen. Men vi jobbar över hela segmentet – min minsta kund har fyra anställda, förklarar Patrik Holm entusiastiskt.
En bidragande orsak till den breda och omfattande kompetensen är Ateas totala personalstyrka på drygt 2 500 anställda över hela Sverige. Av dessa anställda är cirka 1 200 konsulter med olika specialiteter och expertområden.
– Vi har till exempel speciella produktivitetskonsulter. De hjälper våra kunder att göra rätt från början. De börjar med en nulägesanalys för att identifiera vilken typ av stöd som kommer att behövas. Syftet är att kunden ska få maximal nytta av de IT-­tjänster, produkter och program i Office 365 som de har investerat i.
Patrik Holm betonar att förutom det breda utbud av tjänster som Atea tillhandahåller är de även leverantör av hårdvara.
– Vi är återförsäljare för alla stora IT-­tillverkare och kan leverera de produkter som passar bäst för den enskilda kundens verksamhet. Det innebär att vi kan tillgodose det totala IT­-behovet hos våra kunder. Från en lokalt installerad lösning till IT som tjänst – vi levererar det som passar våra kunders verksamhet bäst.
Atea startades genom samman­slagningar och uppköp av flera olika bolag med syfte att skapa Nordens största aktör inom IT-­infrastruktur för företag. Ateakoncernen finns i dag i sju länder i Norden och Baltikum och har totalt cirka 6 900 medarbetare. Det gör Atea till den näst största IT-­infra­strukturleverantören i Europa.
– Det är en väldig styrka att ha hela koncernen i ryggen. Vi arbetar som ett lag. Samtidigt är vår målsättning att hela tiden finnas och verka så lokalt som möjligt, framhåller Patrik Holm.
Som ett led i detta är kontoret i Oskarshamn i behov av ytterligare personal i Oskarshamn.
– Det handlar om konsulter inom olika områden som ska jobba med våra kunder i och runt Oskarshamn i första hand. För oss är det viktigt att våra medarbetare brinner för det vi gör, älskar att ta ansvar och tycker om att jobba tillsammans. På vår hemsida, www.atea.se, finns det mer information om tjänsterna, säger Patrik Holm.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

ATEAS IT-TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Datacenter & nätverk
En effektiv och säker it-infrastruktur som hanterar allt från kommunikation, datacenter och molnlösningar som säkerställer att din it fungerar.

Digital arbetsplats
Arbetsplatsen är inte längre ett ställe vi går till utan något vi alltid har med oss. Och den ska alltid fungera oavsett appar, enheter eller tjänster.

Samarbetslösningar
Tjänster för samarbete som gör det möjligt att samverka var du än är med hjälp av en dator, surfplatta eller smart telefon.

Säkerhet
Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar till slutlig certifiering enligt ISO 27001.

Mjukvara och licenser
Ateas experter guidar dig rätt i alla frågor rörande licenser och mjukvara.

Print och dokument
Genom digital hantering av din organisations information kan gränserna mellan fysiskt dokument och digitalt sökbar data suddas ut.

Hybrid it & molntjänster
Transformera din it-infrastruktur till en hybrid miljö som ger dig flexibilitet och möjlighet att stödja din verksamhet och affär, nu och i framtiden.

Rådgivande tjänster
Ateas rådgivande tjänster är noga utvalda och genomarbetade it-tjänster där it-arkitekter, lösningsarkitekter och konsulter samarbetar tillsammans.

Internet of things
Fler enheter kopplas upp mot internet. Genomlys era nuvarande processer för att se var den positiva effekten kan bli störst.