Satsning välkomnar kunderna

Ett intresse långt över förväntan.
– Att så många kom till invigningen och öppet hus var mer än vi hade räknat med, berättar Häradssparbankens privatmarknadschef Robert Schöttke.

En bidragande orsak till intresset var konceptet ”Det femte elementet” som vann Svenska Designpriset i oktober 2018.
– Det var inspirerande att se hur uppskattat det blev, konstaterar Robert Schöttke.

– En stor del i förändringen har sin grund i vår kundundersökning 2015. Vi frågade då våra kunder vad man ville att vi tog med oss när vi formade framtidens bank. Vi fick många svar och starka värdeord som personliga, service, kompetens, kontanter, men också att fortsätta att erbjuda bra tekniktjänster. Det här tog vi med oss när de nya lokalerna och konceptet skulle formas, fortsätter han. Det prisbelönta konceptet för Häradssparbankens ombyggda kontor har tagits fram i samarbete med designbyrån Nordiq och grundar sig på de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten samt ett femte element – Ekonomisk livskvalitet.
– Ekonomi är närvarande i allt och behöver vara i balans med de fyra elementen för att vi ska uppnå ekonomisk livskvalitet, framhåller Johan Vilestål och John Eriksson från Nordiq.

Rent konkret innebär kontorets nya inredningsdesign att lokalerna har öppnats upp och att kunderna bland annat möts av en eldstad, en cafédel, ljudabsorberande mossa på väggarna och andra element kopplade till jord, luft och vatten.
– Det kanske inte riktig är vad man förväntar sig i en banklokal. Samtidigt skapar det ett lugn och trygghet för våra kunder. Det har blivit mycket uppskattat,säger Robert Schöttke och kollegorna Marie Mohs, privatrådgivare, samt ställföreträdande vd Johan Forneheim nickar instämmande.
– Sammantaget har vår satsning på framtidens bank blivit väldigt positivt mottagen av såväl kunder som medarbetare och andra besökare. Nu arbetar vi vidare för att finslipa ett nytt arbetssätt. Det handlar om att bli riktigt bra på att möta kunderna i det flödet kunden efterfrågar, avslutar Robert Schöttke.

Invigningen av de nya lokalerna lockade många.

Text- Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist