Komplett VVS-installatör

En komplett VVS-installatör med det lilla extra. Utöver de mest förekommande VVS- och värmepumpinstallationerna kan Fårbo VVS även erbjuda schakt- och markarbeten för exempelvis anläggning av enskilda avlopp.

Hans Olsson startade Fårbo VVS för snart 20 år sedan och målsättningen har hela tiden varit att erbjuda ett så komplett utbud av VVS-tjänster som möjligt.
– Det som skiljer oss från andra firmor är att vi har flera olika ben att stå på. Våra kunder behöver bara vända sig till en VVS-leverantör oavsett vilka jobb det rör sig om. Det är både enklare, mindre tidskrävande och i slutänden även mera kostnadseffektivt.
En specialitet som Hans Olsson framhåller är företagets tjänster inom schakt- och markarbeten. Sedan några år tillbaka har Fårbo VVS en egen grävmaskin och står till tjänst med hela entreprenaden som krävs för exempelvis anläggning av enskilda avlopp och anslutning till det kommunala VA-nätet.
– Vi gör även dräneringar av husgrunder och andra typer av schakt- och anläggningsarbeten.

Ett stort verksamhetsområde vid sidan av köks- och badrumsinstallationer är installation och service på alla typer av värmepumpar och värmepannor.
– Vår kylmontör har lång erfarenhet och är specialiserad på just detta. Vi jobbar huvudsakligen med CTC, Bosch och Panasonic. Men installerar alla förekommande fabrikat på marknaden. Det är stor efterfrågan på lösningar för värme och kyla till en vettig kostnad. En återkommande fråga från kunder är också angående vattenfelsbrytare. I dagsläget har Fårbo VVS totalt sex anställda samt en lärling från gymnasiet som kommer att ingå i personalstyrkan till sommaren. Förhoppningen är att kunna anställa ytterligare några montörer under de närmsta åren.
– Det stora problemet är att få tag i flera duktiga VVS-montörer. Därför har vi ett nära samarbete med programrådet på Oscarsgymnasiet, säger Hans. Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner samt bostadsbolag och företag.
– Vi har även mycket samarbete med de lokala byggfirmorna vid både renoveringar och nybyggnationer. Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och leverera bästa kvalitet.

 

FÅRBO VVS ERBJUDER
• Kompletta värmepumpinstallationer
• Installation av luft/luft värmepumpar
• Installation av värmepannor
• Service av värmepannor och värmepumpar
• Anläggning av golvvärme
• Köks- och badrumsinstallationer
• Installation av vattenfelsbrytare
• Schakt- och markarbeten

 

Text & foto Mikael Bergkvist