Raska steg ökar välmåendet

Ökat välmående och möjlighet att träffa nya människor. Att promenera tillsammans medför stora vinster såväl fysiskt som psykiskt.

Det har Therese Fjärem och Christel Lampe tagit fasta på och startat en lokal promenad­grupp. Varje måndag klockan 18.15 bjuder de in alla intresserade att promenera tillsammans i Stadsparken under en timme med start vid kyrkan.
– Det är en kostnadsfri aktivitet och alla är välkomna. Vi vill bland annat nå människor som riskerar att isolera sig hemma i ensamhet, nyinflyttade, nyanlända, de som har arbete och de som inte har arbete, unga som gamla, förklarar Therese.

Idén till promenadgruppen fick hon efter att ha lyssnat på läkaren och psykiatrikern Anders Hansens sommarprat kring nödvändigheten av att röra på sig för att må bra. Hon kontaktade Christel som nappade direkt.
– Det här är ett utmärkt tillfälle till både fysisk och psykisk aktivitet. Att både röra sig och möta nya människor kan tillföra väldigt mycket om man inte mår så bra.

Både Therese och Christel har lång yrkeserfarenhet av de målgrupper som promenaderna till viss del riktar sig mot. Therese är numera projektledare/coach för BIFF 2.0 – Bättre integration för invandrare med försörjningsstöd inom enheten för ekonomi och stöd och Christel handledare på Miljöhuset Åsa inom arbetsmarknadsenheten. De betonar dock att promenadgruppen är helt ideell.
– Men givetvis kommer vi även att dra nytta av våra kontakter och nätverk från både yrkesliv och föreningsliv för att få flera att engagera sig i detta, säger de.

Om allt slår väl ut finns redan nu planer på fortsatt utveckling med allt från yoga till gympa.
– Det får ge sig med tiden. Det ska framför allt vara enkelt och tillgängligt för att locka så många som möjligt!

SKÄL TILL ATT PROMENERA MERA

  • Frisk luft är bra
  • Välmående av att röra på sig
  • Tillfälle för nyinflyttade att träffa nya människor
  • Motverkar ensamhet
  • Bra tillfälle för friskvård
  • Träning på svenska språket genom att samtala med andra
  • Gynnar det kreativa tänkandet
  • Kostnadsfritt och alla kan vara med

Text & foto: Mikael Bergkvist