Levande kultur med bredd

Högt och lågt – smalt och brett. Det är dags att göra bokslut för kulturåret 2019.
– Det är fantastiskt bra. Vi har höjt ribban igen. Besöks- och deltagartalen i våra evenemang har mångdubblats sedan 2016, sammanfattar kulturchef Peter O Ekberg.

Målsättningen är fastslagen sedan flera år tillbaka; att lyfta kulturens värden på dagordningen hos allmänheten, hos barnen, hos unga och äldre genom både kontinuitet och tydlig inriktning.
– Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med bådadera och vi kommer att fortsätta på inslagen väg, förklarar Peter O Ekberg. Han betonar mer medel till barnkulturverksamhet och utökade ekonomiska möjligheter från politiken att göra större evenemang, som exempelvis Sommartorget och Oskarshamnsfesten, som viktiga framgångsfaktorer.

Under 2019 har bland annat biblioteket renoverats och Kulturbussen kommit igång med sin unika verksamhet, bibliotekets Bluescafé och Konsthallen har dragit fulla hus och museerna har höjt sina besökstal. Kulturhuset har fler besökare än någonsin. Likaså pågår arbetet med att få till stånd en kulturskola samtidigt som förskolan har blivit en värdefull medspelare. Föreningsliv och externa partners är viktiga för att få en bra kulturverksamhet i hela kommunen.
– Det är tydliga bevis på att kulturen i hela sin bredd lever i Oskarshamn, konstaterar Peter O Ekberg som dock ser en del mörka orosmoln i horisonten i form av besparingar.
– Det är å andra sidan något som alla kommuner i Sverige lider av och som jag hoppas och tror att vi kommer att ta oss igenom hyggligt torrskodda.

Inför kommande år ska konstverksamheterna lyftas ytterligare och ett kreativt återbruk i Kulturhuset ska införas i samarbete med förskolan.
– Vi ska också ta tag i en oerhört viktig fråga: Behovet av en aktiv och lättillgänglig scenlokal för den makalösa musikverksamheten som finns i kommunen. Ambitionen är att på sikt bli Sveriges största lilla musik-och kulturkommun som ett led i vårt omfattande arbete, säger Peter O Ekberg.

Text: Mikael Bergqvist
Foto: Sanne Brännström