Med hyresgästen i fokus

Sveriges lägsta hyreshöjning. Bland annat tack vare miljömedvetna satsningar på snålspolande toaletter och kranar. 
– Vi utvecklar hyresrätten – men inte på hyresgästernas bekostnad, understryker Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

De nya hyrorna för 2020 är satta. Och för hyresgäster hos Byggebo är det inte ens 1 procents höjning, utan 0,99 procent. Det motsvarar exempelvis att en tvårummare i bostadskvarteret Lyckan, Kristineberg blir cirka 44 kronor dyrare i månaden.
– Det innebär att Byggebo har den lägsta hyreshöjningen bland allmän­ nyttiga bostadsföretag i hela landet, konstaterar vd Benoni Ingelsjö med ett leende.

Det finns flera olika anledningar till att Byggebos hyror är konkurrens­kraftiga. Att vända på varje sten för att kapa rörliga kostnader är en. Olika ISO-­certifieringar är en garanti för att det är ordning och reda, att inget faller mellan stolarna. Räntekostnaderna har på kort tid minskats med fyra miljoner kronor tack vare amorteringar och att positiva omför­handlingar av lån har genomförts.

Guld värt

Men det som är mest imponerande, det är satsningarna på kvalitet, miljö och förebyggande underhåll. Runt 450 miljoner kronor har satsats de senaste åren – pengar som uteslutande finan­sierats med eget kapital. Det omfattande fastighetsbevarande underhållet är guld värt för både hyres­gäster och företag. Sedan 2014 har antalet felanmälningar gått med 80 procent eller från 12 000 till 2 300.

Installation av snålspolande kranar och toaletter är en del av den stora satsningen på fastighetsbevarande underhåll som Byggebo genomfört. En satsning som gett många ringar på vattnet, bland annat en mycket låg hyreshöjning. På bilden syns Veronica Modén, ny driftingenjör på Byggebo.

– Vi är måna om våra hyresgäster och vill skapa en långsiktig trygghet för dem. Vår strävan är alltid att jobba mot det problemfria boendet. Att felanmälningarna gått ner så mycket är ett tydligt kvitto på det, säger Benoni Ingelsjö.

Att satsningarna på underhåll nu börjar ge önskad effekt är förstås glädjande. Bland annat har investeringen i snålspolande toaletter och kranar i hyresrätterna redan genererat en miljon kronor i besparing.
– Det gör att vi kan jobba vidare med att förädla beståndet till nytta för alla, säger Benoni Ingelsjö.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist