Hög tid att söka bygglov

Det är hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt, redan nu.  En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt – se till att skicka in kompletta handlingar på en gång. 

Det är redan april och många har planer på att bygga om där hemma. Kanske en inglasad altan, en tillbyggnad på huset eller någon slags fasadändring.

– Det är bra att söka bygglov i så god tid som möjligt, så att projektet inte blir senare än vad det är tänkt, tipsar samhällsbyggnadschefen ­Kristina Erlandsson.

Fördel för de sökande

Samhällsbyggnadskontoret har enligt lag tio veckor på sig att handlägga bygglovsärenden. Dock går det oftast snabbare än så, framförallt om du har lämnat in kompletta handlingar från början. Sedan sommaren 2019 har en ändring i lagen gjort att samhälls­byggnadskontoret måste skicka ut ett så kallat föreläggande om komplettering inom tre veckor, om ärendet saknar nödvändiga handlingar. 

– Ordet föreläggande har gjort att många höjt på ögonbrynen. ”Före­läggande” kan uppfattas som negativt laddat och en del blir rädda att de gjort något fel. Men det är inget annat än en kompletteringsbegäran. Om ärendet inte kompletteras trots att vi har skickat ett föreläggande, får vi avvisa ärendet eller avslå ansökan om bygglov. Detta är dock ingen nyhet eftersom vi gjorde så även när det kallades för kompletteringsbegäran, förklarar Kristina Erlandsson.

– Föreläggande låter verkligen värre än vad det är. Faktum är att det inte är någon större skillnad mot förut. Snarare är det en fördel för sökanden att vi har fått en tidsbegränsning på tre ­veckor, fyller bygglovshandläggaren Sara Wiberg i.

Vänta fyra veckor

En annan lagändring som trädde i kraft 2018 är att den sökande måste vänta fyra veckor efter att det godkända bygglovsbeslutet kungjorts i post- och inrikestidningar. Detta för att grannarna ska ha tid på sig att tycka till.  

– Tidigare kunde den sökande börja bygga direkt efter startbeskedet. Det är helt okej att ringa oss för att få veta när publicering i tidningen har skett, säger bygglovsarkitekten Kalin Genov. 

Spara tid

Om sommarprojektet behöver bygglov eller anmälan, kan vara svårt att veta. Därför ­rekommenderar samhälls­byggnadskontoret att man ringer eller mejlar innan ­själva ­ansökan. Det sparar tid för alla ­inblandade. 

­Måndag–torsdag klockan 9.30–11.30 är det telefontid och ­numret är 0491-887 30. När det gäller just fasad­ändringar och installation av solceller är det bra att mejla, eftersom det ­behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till ­sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, ­www.oskarshamn.se.
Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger Kristina Erlandsson.

 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se.