Levererar allt inom VVS

Alla förekommande VVS- och ­värmepumpinstallationer samt schakt- och markarbeten från en och samma leverantör. Fårbo VVS erbjuder ett komplett och kostnadseffektivt utbud av tjänster.

Kenneth Malmqvist anlitade Fårbo VVS för en infiltrationsanläggning till sommarstugan i Dragskär för fem år sedan. Nu är de åter på plats för nya uppdrag.

– Till sommaren får vi kommunalt VA och med de goda erfarenheterna jag har av Fårbo VVS sedan tidigare var det självklart att anlita dem igen. De förbereder anslutningen och gör även allt övrigt VVS-arbete då vi även passar på att byta köket, berättar han nöjt.

Hans Olsson i samspråk med sommarstugeägare Kenneth Malmqvist i Dragskär kring gräv­arbete och övriga förberedelser för kommande anslutning till kommunala VA-nätet.

Möjligheten att stå till tjänst med hela entreprenaden som krävs för exempelvis anläggning av ­enskilda ­avlopp och anslutning till det ­kommunala VA-nätet är en specialitet hos Fårbo VVS.

– Vi har egna grävmaskiner  och utför alla typer av schakt- och ­markarbeten. Det innebär att våra kunder bara ­behöver vända sig till en VVS-­leverantör oavsett vilka jobb det rör sig om. Det är både enklare, mindre tidskrävande och i slutänden även mera kostnadseffektivt, framhåller ägare och vd Hans Olsson.

Installerar värmepumpar

Vid sidan av VVS-arbeten för bland annat köks- och badrumsinstallationer utför Fårbo VVS även installation och service på alla typer av värmepumpar och värmepannor.

– Vår kylmontör har lång ­erfarenhet och är specialiserad på just detta. Vi jobbar huvudsakligen med CTC, Bosch och Panasonic. Men ­installerar alla förekommande fabrikat på ­marknaden, säger Hans Olsson som i ­dagsläget har sju anställda och även ett ­pågående praktikantsamarbete med ­Oscarsgymnasiet för att trygga fram­tida arbetskraft.

Lokalt samarbete

Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner, bostadsbolag och företag.

– Vi har även mycket samarbete med de lokala byggfirmorna vid både renoveringar och nybyggnationer. Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och leverera bästa kvalitet.

 

Text & Foto: Mikael Bergkvist