Innovativ skeppsgosse utvecklade Oskarshamn

Först starkt ifrågasatt som hamnkapten. Sedan hyllad för att han mot alla odds gjorde hamnen i Oskarshamn lönsam. Samtidigt som han lade grunden för Oskarshamns starka näringsliv. 98-årige Herbert Westerberg har spelat en viktig roll i Oskarshamns utveckling.

Över 112 sidor ger författaren Bengt Bengtsson, med ett förflutet som journalist och redaktionschef på Oskarshamns-Tidningen och en karriär inom Företagarna, ett spännande och färgstarkt porträtt av Herbert Westerberg i boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn.”

Herbert Westerberg på besök på Hawaii i samband med en seglats med fartyget Golden Gate.

– Under sin aktiva tid som hamnchef och vd för det kommunala ­utvecklingsbolaget Industrilokaler AB uträttade han stordåd. Han är inskriven med stora bokstäver i Oskarshamns historia, understryker författaren.

Boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” bygger på Herbert Westerbergs egna ­noteringar och många samtal mellan honom och Bengt Bengtsson. Författaren har ­också lagt ned stor energi på ett ­omfattande researcharbete i bland annat olika tidningsarkiv.

Många stridigheter

Herbert Westerberg var i högsta grad ifrågasatt av många oskarshamnare, när han skulle tillträda tjänsten som hamnkapten i slutet på 1950-talet. 

Efter många stridigheter kunde dock Herbert tillträda sin tjänst som hamnchef den 15 ­januari 1959. Det var också början på en ­mycket framgångsrik karriär. 

Signalerna från ledningen för ­Oskarshamns varv i början av 1960-­talet var inte helt överraskande för stadens styrande politiker. Oskars­hamns varv hade problem. I syfte att skapa ett smidigt instrument för hant­erande av lokaliserings- och näringslivsfrågor beslutades i april 1962 att bilda AB Oskarshamns Industrilokaler.

I boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” serverar ­för­fattaren Bengt Bengtsson ett färgstarkt porträtt av ­hamnchefen Herbert Westerberg.

Bara efter ett par år som hamn­kapten i Oskarshamn fick Herbert frågan om att också bli vd för det nya bolaget. En avgörande betydelse var att Westerberg hade breda kunskaper om sjöfart. Och att han på kort tid hade gett hamnen medvind. Under sin tid vid rodret utvecklade han verksamheten från en liten hamn med efter­satta investeringar, för små gods­volymer och röda siffror till lönsamhet och den dominerande hamnen på Smålandskusten. 

Oskarshamnsandan

Lika hyllad blev han för sina insatser som vd för Oskarshamns Industri­lokaler, när Oskarshamn tog sig genom varvskriserna på 1960- och 1970-talen. Med en politisk enighet över partigränserna i ryggen kunde han lägga fokus på att förändra, bredda och utveckla näringslivet i kommunen. Begreppet Oskarshamnsandan är till stor del förknippat med Herbert Westerbergs idoga arbete för Oskarshamns bästa.

När hans tjänster efterfrågas ställde Herbert alltid upp, oavsett om det ­gällde hamnverksamhet eller att utveckla näringslivet i Oskarshamn.

Text: Mikael Petersson

Foto: Privat

 

Stora hamnhändelser enligt Herbert:

1. ”Investering i en oljehamn vid Homhällan, som inte bara gav nya intäkter för hamnen utan också var en billigare investering.”

2. ”Konkurrensutsättningen av Gotlandstrafiken var början på dagens moderna ro-ro-trafik. Utvecklingen av både  gods- och passagerartrafik gav hamnen goda inkomster.”

3. ”Nya oceankajen vid Klubbdjupet och flytt av oljehamnen till nuvarande läge var nästa stora viktiga investering i hamnen. Det gav möjligheter att ta emot större tonnage.”

 

Ljuspunkter i näringslivet enligt Herbert:

1.”Den omfattande strukturomvandlingen och breddningen av näringslivet och ersättning av alla förlorade varvsjobb. Viktiga etableringar var LM Ericsson och Gyllings, som gav kvinnor möjlighet att komma ut i yrkeslivet.”

2.”Liljeholmens stearinfabrik är ett lyckat exempel på ett ­företag som flyttade från Stockholm och som lever vidare vid Smålandskusten.” 

3.”Etableringen av en ny varvsrörelse på 1970-talet med bröderna Johansson som ägare.”