Bisyssla firar 100 år i Döderhult

För Rune Laneborg är det självklart att alltid börja dagen med en kopp honungsvatten. Som ordförande för 100-årsjubilerande Döderhults­ortens Biodlareförening framhåller han också de flitiga binas ­stora nytta för natur och miljö.

Att ha rökpusten nära till hands för att lugna eventuellt ilskna bin vid arbete i bikupan är både en säkerhets- och trygghetsåtgärd. Med sin långa och gedigna erfarenhet är dock Rune Laneborg väl medveten om hur han ska handskas med sina bin och behöver sällan använda vare sig rök eller speciellt mycket skyddskläder.

– Visst finns det mer eller mindre aggressiva bin. Men det gäller bara att ta det lugnt och inte göra för häftiga rörelser, förklarar han.

Bra återväxt

En rökpust är ett bra redskap för att hålla bina lugna.

Just lugnet och att låta naturen ha sin gång tror han är en bidragande orsak till biodlingens stadigt växande popularitet. Sedan Rune Laneborg började engagera sig i föreningen 1994 har antalet medlemmar nästintill fördubblats.

– I dag är vi cirka 40 medlemmar i föreningen. Även återväxten är bra. Vi har flera yngre killar och tjejer som intresserade av biodling. Vår yngsta medlem just nu är 14 år, berättar han och tillägger att det allt större engagemanget för miljö och natur säkerligen också bidrar till att fler och fler får upp ögonen för bin och biodling.

– Så var det för mig. Jag jobbade i skogen och var allmänt naturintresserad. Hur bin lever, deras pollinering och hur ett bisamhälle fungerar fascinerade mig. Genom att gå med i föreningen och vara med på träffarna i vår bigård i Lilla Hycklinge fick jag lära mig mycket av de äldre och erfarna ”bigubbarna”. Nu är jag själv en ”bigubbe” som gärna delar med mig av mina kunskaper, konstaterar Rune Laneborg leende.

Intressant att följa

Han kan närmast liknas vid ett levande uppslagsverk när det gäller allt från bidrottningens imponerande äggproduktion till arbetsbiets skiftande åtaganden under sin levnadstid och vad drönaren egentligen har till uppgift.

– Det finns uppemot 40-50 000 bin i varje samhälle under högsäsong och det händer hela tiden en massa saker i kupan som är intressant att följa.

Förutom de fem, sex kuporna vid föreningens bigård, som Rune Laneborg besöker och ser till vid minst något tillfälle varje vecka, har han totalt tio egna bisamhällen. Några hemma i trädgården i Rödsle, några vid barndomshemmet på Öland och några ute trädgården hos bekanta.

– Med tanke på den stora betydelse som binas pollineringsarbete har för växtligheten är det många som gärna vill ha bin i närheten av sina trädgårdar. Föreningen får ganska ofta förfrågningar och vi har möjlighet att ställa ut några kupor på kyrkogårdar och likande.

Lätt för nybörjare

Det krävs både ­skyddskläder och ett bra handlag för att säkert kunna skörda ­honungen ur binas kupor.

Rune Laneborg betonar att det inte är särskilt svårt att börja med bin för de som är intresserade. Förutom kupor med tillhörande utrustning krävs skyddskläder, en rökpust samt kniv och borste.

– Och bisamhälle givetvis. Det bästa är att börja med två samhällen. Skulle ett bisamhälle dö kan man göra ett avlägg och starta upp på nytt.

Sedan krävs ytterligare utrustning för att ta hand om honungen. Något som många nybörjare väljer att leja ut under första säsongen.

– I normala fall träffas vi varje måndag klockan 18.00 vid bigården i Lilla Hycklinge. Det är ett bra tillfälle för de som är intresserade att få mer inblick och se hur det fungerar innan de skaffar egna bin och kupor.

Firar jubileum

Den 23 augusti, i anslutning till Honungens Dag, är planen att Döderhultsortens Biodlareförening ska fira sitt 100-årsjubilum på Naturcentrum i Hycklinge tillsammans med Oscarshamns Trädgårdsförening och Döderhults Naturskyddsförening.

– Då kommer vi att visa upp vår verksamhet och även servera kaffe, våfflor och honungskakor. Alla intresserade är välkomna.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Skäl att skaffa bin

• Biodling är nyttigt

Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung.

• Biodling är roligt

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen.

• Biodling är lönsamt

Biodling är lönsam både för biodlaren och naturen. Ett bisamhälle i Sverige ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.

• Biodling passar alla

Biodling förknippades förr med äldre män med stora trädgårdar på landsbygden. Men fler och fler biodlare är kvinnor och ungdomar.

Läs mer om biodling på www.biodlarna.se