Trivseln växer med blommor

500 blommande växter. Och närmare 10 000 lökar. Byggebo fortsätter sin offensiv för att skapa attraktiva utemiljöer runt om i fastighetsbeståndet.

Satsningen inleddes för drygt ett år sedan och den har redan burit frukt. Marcus Kroner, chef för den yttre förvaltningen, har varit något av arkitekten bakom Byggebos gröna satsning. Han är helt övertygad om att en god utemiljö, med välskötta planteringar och grönytor är till gagn både för hyresgästerna och för Byggebo.

– Det är bevisat att kriminalitet minskar med bra utemiljö och att trivseln och tryggheten ökar i områden där det satsas på den yttre miljön, understryker han.

Blommor med variation

Under hösten har medarbetarna vid den yttre förvaltningen haft bråda dagar. Det har varit en kamp mot klockan att få ned alla blommande växter och lökar innan kölden bet på allvar. Variationen när det gäller de blommande växterna är stor. Perenner, ölandstok, korneller, lavendel och rhododendron med flera sorter planterades under några intensiva veckor i oktober.

– För att få färg i områdena och en så lång säsong som möjligt gäller det att ha blommor och växter som står i blom vid olika tidpunkter på året.

Tulpansäsongen inför dörren

Redan under tidig vår inleds den blommande säsongen med hjälp av cirka 10 000 utplanterade tulpanlökar.

– Om du planerar lite klokt är det möjligt att ha blommande tulpaner från mars, april till mitten av juni, ­säger chefen för den yttre ­förvaltningen. Arterna är många och förädlade varianter höjer trivselfaktorn ytterligare. Marcus Kroner är långt ifrån klar med sin gröna mission.

– Vi har kommit en bra bit på väg, säger han och poängterar att blomsterprakten ska öka från år till år.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist