Klosterliv blev räddning

Tidiga morgnar. Och sena kvällar. Till slut blev arbetet vid Hotel ­Corallen, Badholmen, Pub Kråkan och Adels Hotell för mycket. En hälsoresa blev Anmol Rattans räddning.

Allmänt sliten och med en svårhanterlig diabetes gav sig Anmol Rattan iväg på en resa till hemlandet Indien för att söka bot. 

– Jag var tvungen att förändra mitt liv, konstaterar han.

Anmol hade under många år intresserat sig för buddhismens läror och bestämde sig därför att börja sitt sökande efter hälsa och visdom i ett kloster bland buddhistiska munkar. 

– De två veckorna i klostret gav mig mycket. Under dessa fjorton dagar var jag tvungen att vara helt tyst dygnets alla timmar. Endast korta reglerade samtal med min mästare och andliga ledare var tillåtna. 

Till största delen bestod dagarna av meditationsövningar samt korta avbrott för att dricka örtte och ha möten med den buddhistiska läraren, som gav honom nya insikter om karma och livets mening. Han fick också lära sig en meditation som tar bort stress och negativa tankar.

Mer än så vill inte Anmol avslöja om sin klostervistelse.  Tystnadskravet i klostret gäller också utanför klostrets väggar.

Ayurveda

Efter en lång tid i tystnad och nyvunna kunskaper i det mytomspunna klostret sökte sig Anmol vidare till den ayurvediska läkekonsten för att få en konsultation. Ayurveda är en 5 000 år gammal läkekonst som fritt översatt betyder ”Vägen till hälsa och inre utveckling”. Efter en undersökning av läkaren fick Anmol både örtmediciner och behandlingar utifrån ett helhetskoncept som innefattar både kropp och själ. Behandlingen utgörs av kombinationen samtal, yoga, örter och meditation.

– Efter en tid med de indiska örterna och meditation kunde jag sluta med min vanliga medicin helt och hållet. Jag fick också kostråd som resulterade i en viktminskning på 30 kilo, säger Anmol Rattan med ett leende.

Anmol Rattan, 56 år, är uppväxt i Indien och infödd i en av de högsta kasterna – Kshatriya (se faktaruta). Det innebär bland annat att han växt upp under trygga ekonomiska förhållanden och med en hög status. Något som understryks av att det i hushållet fanns tjänstefolk. 

Anmol Rattan är en av Oskarshamns största nöjesprofiler. Sedan 1991 har han varit ett stående inslag på pub Kråkan, restaurang Badholmen och Hotel Corallen.

Känd profil

Sedan 1991 har Anmol Rattan gjort sig känd som en profil i restaurang- och nöjesbranschen. Att han hamnade på ostkusten var ingen slump.

– En slump var det nog inte. Jag tror på ödet och att det finns en mening i allting, även om vi för stunden inte kan se det.

Under 1980-talet arbetade Anmol, utbildad inom hotel management i Delhi, på ett lyxhotell i Irak. Där träffade han på byggnadsarbetare från det svenska företaget Skanska. Det mötet fick honom att bli nyfiken på landet Sverige. 

Efter ett antal semestrar lagda i Sverige, flyttade han slutligen hit 1991 för en anställning hos Björn Syrén vid Hotel Corallen. Något år senare köpte han även in sig i företaget. I dag är han en av fyra delägare i de fyra företagen: Hotel Corallen, Adels Hotell, Badholmen och Pub Kråkan.

När tiden är rätt och det går att resa till Indien igen så vill Anmol gärna ta upp sin personliga utveckling på nytt för att i framtiden kunna starta en verksamhet där han kan hjälpa andra människor.

Har du en mästare eller mentor i Indien?

– Nej, jag har aldrig sökt någon gud eller mästare av något slag… Jag har bara sökt mig själv. Däremot så har Birger Hellman här i Oskarshamn varit en stor förebild och mentor för mig. Utan Birger hade vi troligen inte kunnat bygga upp Badholmen igen efter branden år 2008, då hela restaurangen brann ner till grunden. Att närma mig Birger Hellmans godhet och givmildhet är ett av mina mål, säger Anmol Rattan avslutningsvis.

Text: Roger Gabrielsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

5 snabba

Delhi eller Oskarshamn? 

Oskarshamn på sommaren och Delhi vintertid.

Badholmen eller Corallen? 

Badholmen denna årstid.

Indisk mat eller husmanskost? 

Indiskt.

Ipa eller Åbro Bryggmästaren? 

Jag dricker inte längre, till gästen föreslår jag Ipa.

Hinduism eller buddhism? 

Båda två.

 

Krigare med rang

Hinduismen har ett rangsystem som bygger på det kastsystem som ­skapades för tusentals år sedan. Anmol Rattan är född in i kasten ­Kshatriya med ­beteckningen Adel och Krigare.

I de gamla hinduiska ­texterna beskrivs en Khastriyas som en ­utvald krigare, härskare eller kung med plikt och skyldighet att ­skydda landets invånare från aggressioner och orätt­visor. Hjältemod, disciplin, ­beslutsamhet, ledarskap, omsorg och hårt arbete i både med och motgång är egenskaper som känne­tecknar en Ksahtriyas.

– Kastsystemet kom till för 1500 år före Kristus och är inte helt enkelt att förstå sig på eller förhålla sig till i modern tid säger Anmol Rattan.

Vilket kastsystem du föds in i beror till stor del på den betingelse av karma du har ifrån föregående liv. Goda gärningar tillsammans med att individen tar ansvar för de förpliktelser hen har i sitt liv här och nu är vägen framåt mot det slutgiltiga målet att slippa återfödas.

 

Kastsystemen

Indelat i fem grupper:

Brahmaner – De högsta, präster.

Kshatriyas – Krigarna, adelsmän och kungar.

Vaishyas – De närande, jordbrukare, ­handelsmän

Shudras – De tjänande, artister, ­dansare, tjänstefolk.

Daliter – Kastlösa, orena. Tar hand om döda, sköter stadens renhållning.