Vandra till Amerika

Den är något av en doldis bland vandringslederna i ­kommunen. Men allt fler börjar upptäcka den. Sedan en tid tillbaka går det att vandra från Kristinebergs Udd till ­Stångehamn och sedan hela vägen över till Amerika – tack vare en nyanlagd bro över den igenvuxna Ledden. 

Det har blivit en väldigt populär vandringstur sedan vi byggde klart spången i april i år, säger Mathias Karlsson, ordförande i Stångehamns stugförening. 

I fyra år har arbetet pågått med att färdigställa vandringsleden, som ännu inte fått något officiellt namn. 

– Stångehamnsrundan är arbetsnamnet, säger Mathias Karlsson. 

Vandringsleden startar och slutar vid Kristinebergs Udd, som ligger mellan Mysingsö och Storängens koloniområde. Medan den som vill starta vandringen från Stångehamn börjar förslagsvis från Maskrosstigen.

Längs vägen finns informationstavlor som bland annat upplyser om en gammal Victoria-Vindmotor, som användes till vattenförsörjning på 1960-talet då det fortfarande fanns lantbruk på Stångehamns ö.

I fyra år har arbetet pågått med att färdigställa vandringsleden

Led över Ledden

Leden går vidare norr ut till Sälgstigen där spången går över till Mysingsö och vidare till Amerika. Spången är anlagd över Ledden, det vattendrag som skiljer Stångehamn från fastlandet. I dagsläget är större delar av Ledden igenvuxen av vass. 

Vid Gunnarsö har leden förbindelse med strandpromenaden Camping till camping. Eller så fortsätter man vandra leden upp genom skogen mot Kristineberg och Kristinebergs Udd. 

– Om du startar från Kristinebergs Udd och går mot Stångehamn så har leden förbindelse med den vandringsled som går genom Sjöbovikens naturreservat. Viker du av in på den vägen kommer du över till Vånevik, säger Mathias Karlsson.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Vandring längs krokiga vägar

Det finns många möjligheter till vandring runtom i Oskarshamns ­kommun. Vildvuxna skogsområden, vackra kulturlandskap eller stadsnära promenad­stråk. Det är ett varierat utbud av vandringsleder som erbjuds den vandringssugne. Nedan listar Stadsmagasinet några vandringsfavoriter.

 

Hälsans stig

För den som inte vill ge sig ut i naturen, utan hellre njuter av stadsnära vandring. I Oskarshamn är Hälsans Stig en 4 kilometer lång vandring som bland annat går genom centrum och stadsparken. Broschyr med karta finns att hämta på turistinformationen i Oskarshamn.

Stensjö by

Tre olika markerade vandringsleder går runt kulturlandskapet för dem som ­verkligen vill insupa den ­vackra ­omgivningen: Viråslingan (1,3 km), ­Lomgölsslingan (1,4 km), Ängsslingan (1,4 km), Skogsslingan (3,7 km). Även Ostkustleden går genom byn. 

Fagereke naturreservat 

I naturreservatet Fagereke skyddas ett stort, tätortsnära skogsområde för fram­tiden. I det kuperade landskapet finns såväl betes­marker som ädellövskog och en stor mängd gamla grova ädellövträd. Här finns också två vandringsleder på 3 kilometer respektive 1,9 kilometer. 

Camping till Camping 

Från Gunnarsö till Havslätt eller vice versa. Kustpromenaden är cirka 7 kilometer lång är perfekt för dig som går med barnvagn eller hjälpmedel vid funktionsvariation. Det går även bra att cykla längs med sträckan.

Äspöstigen

Populärvetenskapliga vandringsleder är sällsynta. Men Äspöstigen är en sådan. Slingan har nyligen moderni­serats med bland annat QR-koder som besökare kan skanna med sin telefon för att få mer information i form av artiklar och videoklipp. 

Naturreservatet Sjöboviken

Sjöboviken är ett av Oskarshamns större vildvuxna tätortsnära skogs­områden. Längst i norr, vid Norget­vägen och Stångehamnsvägen, finns en stor öppen plats och här startar man gärna sin vandring genom reservatet. I området finns det en led på cirka två kilometer som går genom kraftigt kuperad terräng. 

Bråbygdens vandringsled 

Här finns fyra vandringsleder, blå, vit, orange och röd, som alla utgår från Bråbo B&B och café mitt i byn. Vandringslederna som är 7,5, 3,6 respektive 1,5 kilometer bjuder på omväxlande natur med flertalet sevärdheter. Den vita leden på 5 kilometer är barnvagnsvänlig. På www.brabygden.se går det att ladda ned en karta över lederna. 

Ostkustleden 

Ostkustleden är en mycket populär vandringsled som sträcker sig 16 mil uppdelad på åtta etapper, där varje etapp är cirka två mil lång. Ostkustleden utgör en sluten ring. Första etappen börjar vid Lilla Hycklinge och det är ofta en naturlig startplats. Ostkustleden bjuder på allt från ljusa lundområden till karga och artfattiga skärgårdsmiljöer. Den 16 mil långa vandringsleden är uppdelad i 8 etapper. Varje etapp är cirka 2 mil lång och vid varje etappmål finns över­nattningsstugor som är öppna året runt.