På gång för Oskarshamn

Något av en nystart med delvis nya medarbetare och i en förhoppningsvis mera normal vardag. Tillsammans med sina medlemsföretag fortsätter Attraktiva Oskarshamn AB att utveckla platsen Oskarshamn.

Sedan Magnus Franzén tillträdde som vd vid årsskiftet har det mesta varit annorlunda på grund av den pågående pandemin. Bland annat har merparten av bolagets möten, träffar och nätverkande fått hållas digitalt. Likaså har det även skett en viss förändring, om än planerad och väntad, av personalstyrkan.

– Det har varit en speciell tid med många utmaningar. Men nu är våra nya medarbetare på plats och vi kommer förhoppningsvis att kunna jobba mer och mer som vanligt med exempelvis fysiska möten och träffar. Något som vi alla ser fram emot, säger han.

Bidra till utveckling och tillväxt

Attraktiva Oskarshamn AB har sedan starten 2012 som huvuduppgift att, som namnet speglar, stärka Oskarshamns attraktivitet och bidra till utveckling och tillväxt. Arbetet går hand i hand med kommunens vision om 30 000 invånare till år 2030.

– För att uppnå det måste vi alla hjälpas åt. Attraktiva Oskarshamn AB ägs av i dagsläget cirka 170 medlemsföretag som tillsammans med våra totalt sex anställda på olika sätt bidrar till att få allt fler att besöka, jobba, producera, handla, leva och bo i Oskarshamn. Vårt jobb handlar om allt från att stärka besöksnäringen till att skapa möjligheter för nyetableringar.

Att bli ambassadör

Magnus Franzén ser gärna att fler företag ansluter och bidrar till att utveckla platsen ytterligare. Han framhåller också att alla kan vara ambassadörer och medverka till att stärka varumärket Oskarshamn.

– Attraktiva Oskarshamn AB är en liten organisation med en mångfacetterad verksamhet. Vi vill få våra medlemmar och alla övriga kommuninvånare att känna delaktighet. Det är tillsammans som vi kan få saker att hända.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Nyttigt nätverkande

Attraktiva Oskarshamn AB driver en mängd olika nätverk för sina medlemsföretag. Bland annat nätverk för fastighetsägare, rekrytering och hotell.

En nyhet för hösten är nätverket BARa i Attraktiva Oskarshamn som har formen av en After Work. Syftet är att kunna ordna en lättsam och trevlig mötesplats, i kombination med en intressant programpunkt. Den 1 september är det premiär på Pub Munthe med information inför IK Oskarshamns säsongspremiär. Endast för föranmälda medlemmar.

Alla kan bli Ambassadörer

Vi kan alla vara ambassadörer för Oskars­hamn. Exempelvis genom att dela positiva inlägg om kommunen i sociala medier. Passa även på att följa Attraktiva Oskars­hamn på Facebook, Instagram och Linkedin för information och tips om olika aktiviteter.

Läs mer om medlemskap på
www.attraktivaoskarshamn.com