Jubilar tillgodoser behoven

Kundernas efterfrågan har styrt utvecklingen.

Under 20 år har MobilCenter byggt upp ett brett ­kunnande inom allt från montering av bilelektronik och inredning till foliering, solfilm och dekaler.

Namnet till trots är försäljning av mobiltelefoner numera ett minne blott. Sedan två år tillbaka har den verksamheten upphört helt.

– Fast det var så det började. Under årens lopp har vårt utbud sedan successivt anpassats efter kundernas efterfrågan, berättar Jocke Stenman som driver MobilCenter tillsammans med sin sambo Petra Werlemar.

Både utseende och elektronik

Den breda paletten av tjänster och produkter till alla typer av fordon vänder sig mot både företag och privatpersoner. Utrustning i form av exempelvis taxameter, alkolås, belysning och skåpsutrustning samt dekaler och foliering anpassas sedan efter varje specifikt behov.

– Vi ser gärna att kunden kommer med ett ”naket” fordon. Då kan vi klä på och anpassa det helt efter önskemål. Eftersom vi bara säljer produkter som vi själva kan stå för så kan vi också garantera att det fungerar, framhåller Jocke och Petra.

Kundgrupp och målsättning

Till kunderna hör bland annat räddningstjänst och andra nyttofordon. Likaså taxiföretag där MobilCenter även tillhandahåller årlig service och kontroll av monterad taxameter. Skåpbilar och liknande bruksfordon utrustas med anpassad inredning helt efter verksamhet.

– Detsamma gäller dekaler och foliering som vi huvudsakligen gör själva på beställning.

MobilCenters långa historia och återkommande kunder betonar Jocke och Petra som tydliga belägg för deras framgång.

– Vår målsättning är att alltid leverera nära och snabb service till nöjda kunder, säger de.

Text & Foto: Mikael Bergkvist

 

MobilCenter erbjuder bland annat:

• Taxameter

• Alkolås

• Komradio

• Extraljus

• Solfilm

• Dekaler

• Foliering

Ett prisvärt alkolås från Dräger.