Oväntat besök i skuggan av kriget

En våldsam skottlossning i morgondimman på Östersjön fick oväntade följder.

Mitt under brinnande världskrig kom ett tyskt militärfartyg till Oskarshamn.

Bakgrunden till händelsen var följande. Den 2 juli 1915 var det tyska minfartyget Albatross tillsammans med systerfartyget Augsburg på väg söderut i Östersjön. Under natten hade fartygen minerat ett stort område i Finska viken. Minorna skulle förhindra ryska marinen att ta sig söderut i Östersjön.                                                                                                  

Ombord på Albatross fanns en besättning om 238 personer. Klockan 06.15 blev Albatross beskjuten av fyra ryska pansarskepp. Med hjälp av morgondimman hade pansarskeppen lyckats hålla sig dolda tills de kom inom skotthåll. De ryska granaterna började falla över den flyende Albatross som lade om kursen mot svenskt territorium.

De ryska fartygen fortsatte eldgivningen på svenskt vatten. Albatross blev svårt sönderskjuten och sattes på grund utanför Östergarn på Gotland. Av besättningen var 26 döda och 51 svårt skadade. Två av de skadade dog under transporten till lasarettet i Roma. De döda begravdes i en massgrav kvällen den 2 juli vid Östergarns kyrka.

Maskinrummet på min­kryssaren Albatross.

Fartygsbogseringen

Den första oktober 1915 bogserades fartyget, eskorterat av den svenska marinen till Oskarshamn. Av besättningen avsattes ett fyrtiotal man till uppgift att hålla materielen i Albatross i stånd. Resten av besättningen internerades först på Gotland men flyttades 1917 till en förläggning i Skillingaryd. Fartyget bevakades av 30 man från kungliga Smålands husarregemente.

Fartyget bevakades från början av en skvadron husarer från Eksjö. Här är bevakningsstyrkan uppställd på Norra torget. Husarerna byttes senare ut mot en vaktstyrka från Kalmar regemente.

De byttes senare ut mot ett manskap från Kalmar regemente. De tyska officerarna som fanns ombord på Albatross hade tillåtelse att röra sig fritt på stadens gator. Flera av besättningsmännen kom in i stadens sällskapsliv och några kom att bilda familj tillsammans med Oskarshamnsflickor.

Bevakningen av Albatross utfördes en tid av en vaktstyrka från Kalmar regemente.

Rymningsbenägna tyskar

Det hände också att delar av det tyska manskapet rymde. Sju tyskar lyckades med hjälp av fartyg och tågtransport rymma tillbaka till Tyskland. En officer promenerade till Rotvik norr om Oskarshamn. Där hade rymlingen kommit överens med en stadsbo om en segeltur ut mot Öland där han blev upphämtad av ett tyskt fartyg.

Vid ett tillfälle gömde sig en rymling ombord på ett fartyg som var i färd med att lämna hamnen. Den svenska bevakningen som gjorde upptäckten såg till att rymlingen förpassades till interneringslägret i Skillingaryd.

Albatross återfärd till Tyskland via Karlskrona startade den 30 november 1918. Fartyget skrotades i Tyskland 1921.

Text: Thomas Gren

Foto: Thomas Gren, Arkivbild