Kommundirektör med fokus på hållbar utveckling

Henrik Andersson är ny kommundirektör i Oskarshamn. Med en bakgrund som biolog brinner han extra mycket för miljöfrågor. En annan av hans hjärtefrågor är att få ­kommunens befolkning att växa.

För drygt ett år sedan blev han utvecklingschef i Oskarshamns kommun. Innan dess arbetade han i tre år på Länsstyrelsen Kalmar län som chef för vattenenheten. Henrik Andersson har också gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning. Han började sin yrkesbana i Mönsterås kommun, där han fortfarande bor.
– Jag är öppen för att i framtiden bosätta mig Oskarshamn, men i dagsläget finns inga konkreta planer på att flytta hit. Det är inte bara jag som ska ta det beslutet, säger han.

Hemma i Mönsterås finns fru och tre vuxna, utflugna barn.

Som kommundirektör har han ett förordnande på sex år. I slutet av september tog han över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

I slutet av september i år tog Henrik Andersson över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

Stora befolkningsplaner

Visionen 3030, att kommunens befolkning ska växa till 30 000 invånare 2030, ser Henrik Andersson fram emot att jobba med. Fullt medveten om att SCB:s befolkningsprognos pekar på stagnation och en viss befolkningsminskning.
– Det som SCB inte tar hänsyn till är de satsningar och etableringar som vi gör här. Men det finns goda förutsättningar för att öka befolkningen, här finns starka företag och en stark arbetsmarknad. Det som folk utifrån känner till om Oskarshamn är att vi har kärnkraften, Gotlandsfärjan och att IK Oskarshamn ligger i SHL. Det är viktiga delar när det gäller att sätta Oskarshamn på kartan, säger Henrik Andersson.

Är inte tv-serien Eagles också en viktig del i bilden av Oskarshamn?
– Jo, självklart. Det är lätt som vuxen att man glömmer den delen. Eagles bidrar helt klart till att ge en positiv bild av Oskarshamn.

Att öka inflyttandet

För öka inflyttningen till Oskarshamn är tillgången till bostäder en central fråga.
– I min roll som utvecklingschef har jag arbetat med att ta fram den nya översiktsplanen. Vi är i ett spännande skede i samhällsbygget, där det under senare år skett mycket, säger Henrik Andersson.

De senaste åren har bostadsbyggandet gått från i princip noll till hundra, plus att det finns en rad nybyggnationer planerade. Det ökande bostadsbyggandet är en av de faktorer som talar för att Vision 3030 är möjlig att uppnå, enligt Henrik Andersson.

Henrik Andersson uppskattar uppfräschningen av hamnområdet.

Hållbarhet i fokus

Något som också ligger honom varmt om hjärtat är hållbarhetsfrågor.
– Vilken värld vi lämnar över till den kommande generationen är en ödesfråga. Och där är det viktigt att Oskarshamns kommun arbetar för en hållbar utveckling. Och det gör vi i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, göra kommunen tillgänglig för alla, till att utöva tillsyn enligt miljölagstiftningen.
– Oskarshamn har ju länge varit ett nav för kraftproduktion i södra Sverige. Utöver OKG och Uniper så har Svensk Kärnbränslehantering en betydande verksamhet här. I Oskarshamn har Saft AB en batterifabrik och det finns flera starka bolag inom energisektorn. Ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet är att kommunen beslutat att bli partner i Centrum för ny energiteknik och att arbeta för att centret förläggs till Oskarshamn. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara fossilfria energisystem.

Henrik Andersson vill även medverka till att göra Oskarshamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.
– Jag tycker att vi är på god väg redan i dag, men jag önskar kunna bidra till att skapa ett hälsosamt arbetsliv för kommunens medarbetare. Det är när vi känner oss friska, trygga och delaktiga i vår roll som vi kan åstadkomma en bra service till medborgarna.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist


HENRIK ANDERSSON

Ålder: 48

Familj: Fru och tre vuxna barn

Bor: Mönsterås

Gör: Ny kommundirektör i ­Oskarshamn

Fritid: Friluftsliv, cykla mountainbike, fiske och båtliv

 


KOMMUNDIREKTÖRENS ROLL

Kommundirektören är kommunens ­ledande tjänsteman och är direkt ­underställd politikerna i kommun­styrelsen. Kommun­direktören är chef för kommunens förvaltningschefer och vd för kommunens holdingbolag.

Kommundirektören arbetar med att på den politiska ledningens uppdrag leda ­kommunens tjänstemanna­organisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats.