Strategiskt helhetsgrepp

Hållbarhet omfattar ­mycket. Sara Olssons främsta uppgift är att ta ett ­bredare grepp om allt som ryms inom detta område och på sikt verka för ett ­kommunalt hållbarhets­program.

Sedan några månader tillbaka är Sara Olsson anställd som hållbarhetsstrateg på Oskarshamns kommun. En nygammal tjänst som är mera aktuell än någonsin.
– Det finns numera ett större intresse och en helt annan öppenhet för hållbarhetsfrågor. I mitt arbete jobbar jag med både social och miljömässig hållbarhet.

Hon framhåller att det i dag är lättare att se sammanhanget och hur vi på olika sätt påverkas av dessa frågor. Hon tar den vardagliga motionen, som att promenera eller cykla till jobbet, som ett tydligt exempel som gynnar både hälsan och miljön.
– Kommunens hållbarhetsarbete är till stor del en folkbildande uppgift där det både gäller att ge stöd och få alla att förstå sitt eget ansvar.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

Sara Olsson är utbildad statsvetare och började på Oskarshamns kommun 2016 som verksamhetsutvecklare där hon jobbade med aktiva åtgärder för jämställdhet. Steget över till tjänsten som hållbarhetsstrateg var inte långt.
– Mitt jobb handlar i stora drag om att kartlägga och visa upp vad vi gör inom hållbarhetsområdet. Jag tycker att det är kul att arbeta med helheten och att ta tillvara på alla de samverkansmöjligheter som finns. Inom hållbarhetsfrågorna har vi ett omfattande regionalt samarbete med bland annat Region Kalmar och länsstyrelsen.

Sara Olsson har även varit delaktig i framtagandet av kommunens nya översiktsplan som beräknas att antas inom kort. Förhoppningen är att politiken så småningom också kommer ta beslut om ett kommunalt hållbarhetsprogram som visar vilka åtgärder som krävs.
– Det går inte att planera en stad utan att ta hänsyn till de här frågorna, konstaterar hon.

Text & Foto: Mikael Bergkvist


SARA OLSSON

Ålder: 39 år

Bor: Hus i Bråbo

Familj: Man Morten och dottern Viola, 8 år

Gör: Hållbarhetsstrateg på Oskarshamn kommun

Fritid: Läser böcker, odlar i trädgården, umgås med familj och vänner


NÅGRA AV SARAS HJÄRTEFRÅGOR

Hållbara resvanor och transporter

– Att arbeta med detta ger vinster för såväl miljö, klimat som för folkhälsan.

Våldsprevention

– Breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar kan spara samhället otroligt mycket mänsklig lidande men också pengar.

Översiktsplan 2030

– När förslaget till ÖP beslutats ska vi göra verkstad av de viljeinriktningar vi tagit fram där – för ett mer hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt.