Då gällde julefriden i Oskarshamn

Under 1870-talet blåstes julefriden i Oskarshamn in med en fanfar från Salutorget, i dag kallat för Lilla Torget. En frid som skulle vara över hela julhelgen.

Innan Sverige var ett enat land gällde de så kallade landskapslagarna. Äldst var Västgötalagen som tros vara författad runt år 1225. I vår trakt gällde Tiohäradslagen även kallad Smålandslagen. I alla landskapslagarna omnämns julfriden och de gällande fridbestämmelserna. 

Enligt Smålandslagen skulle julefriden ringas in klockan 12 på julafton. Regler för julefriden kom att leva kvar lång fram i tiden. Under 1870-talet blåstes julefriden i Oskarshamn in med en fanfar från Salutorget, i dag kallat för Lilla Torget. 

Sällskapet Jultomten

Samma dag firade sällskapet Jultomten sin julfest. Efter fanfaren samlades sällskapet och inbjudna på Hotell Kung Oscar. Det var i första hand en julfest som ordnades för de fattigaste barnen i staden. Av sällskapet Jultomtens stadgar framgår att sällskapets mål var att bekosta nya kläder åt de allra fattigaste barnen i staden. 

På Hotell Kung Oscar ställas de nyekiperade barnen upp på led. Därefter bjöds på mat och julgransplundring. Festen avslutades med ringdans. 

Hunger och svält

Det var en tid med stor fattigdom och många barn och även föräldrar hungrade och svalt. De sista åren av 1860-talet präglades av missväxt som även påverkade stadens befolkning med hunger och svält som följd.

Många stadsbor lämnade ekonomiskt stöd till sällskapet Jultomten. År 1904 lämnade en stadsbo som önskade vara anonym 1000 kronor till sällskapets verksamhet. I Oskarshamn levde sällskapet Jultomten kvar långt fram i tiden. Sällskap av detta slag fanns i ytterligare några svenska städer. 

Text: Thomas Gren

Foto: Thomas Gren, arkivbild