Gräver grunden för framtiden

Den stora stadsomvandlingen, byggnationer av tomter och ­lägenheter, nyetableringar, fibersatsningar och historiska beslut. Den senaste mandatperioden har varit händelserik i Oskarshamns kommun.
– Tillsammans med näringsliv och invånare har vi lagt grunden för framtidens Oskarshamn. Vi upplever en framåtanda som aldrig förut. 

Det säger de båda kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) som representerar den styrande majoriteten i kommunen.

– Det är just samspelet mellan olika aktörer och viljan att lösa utmaningar som varit det vinnande konceptet. Mentaliteten att göra saker tillsammans i stället för på enskilda håll, har lett till många gemensamma investeringar, säger Andreas Erlandsson och får medhåll från Lucas Lodge.

– Framtidstron är stor i Oskarshamn. Större än på många år. Det märks också hos invånarna, som är stolta över sin stad. Det finns en utvecklingsvilja som nästan går att ta på. Det gör att det är väldigt roligt att gå till jobbet, säger han. 

Och det har också hänt otroligt mycket de senaste åren. Först ut var Byggebos byggnation av Gripen, med lägenheter, hälsocentral och folktandvård som invigdes 2019. För första gången på 25 år byggdes hyresrätter i Oskarshamn. Och det följdes av att privata fastighetsägare vågade satsa på ytterligare byggnation av lägenheter. 

– Gripen blev startskottet för den stora stadsomvandlingen till ett mer modernt centrum, konstaterar Andreas Erlandsson. 

Ny stadsdel

Mycket har också hänt nere i inre hamnen, vid Norra kajen.En ny stadsdel har vuxit upp i samverkan mellan Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, föreningslivet och privata fastighetsägare. Mödra- och barnhälsovården har flyttat hit, nya lägenheter och kontorslokaler har byggts och platser för spontanidrott och umgänge har skapats. Dessutom har en park med evenemangsmöjligheter tagit form. 

– Staden byggs ihop med vattnet på ett väldigt positivt sätt, säger Lucas Lodge.

Intresset för nya lägenheter är stort hos invånarna, men även intresset för tomter vad gäller husbyggande. Just nu förbereds tomter längs med Östersjövägen i Kristineberg och planarbetet för nya kvarter i Långelid, Rödsle är i full gång. Likaså vill man möjliggöra tomter i Figeholm och Påskallavik, men det är i ett tidigt skede.

– Möjligheten att kunna bo och jobba i hela kommunen är av yttersta vikt för oss. Därför har vi också investerat runt 20 miljoner kronor i fiber på landsbygden de senaste åren. Ett arbete som bara är påbörjat, säger Andreas Erlandsson. 

Stor efterfrågan

De senaste åren har också handelsområdet Snickeriet vuxit upp, med etableringar så som Dollar Store och Biltema. Detaljplanearbetet pågår för att knyta ihop säcken för hela området. Dessutom väntas en ny detaljplan vinna laga kraft till sommaren, vad gäller ett stort logistikcenter på 150 hektar, som planläggs för industriändamål. 

– Oskarshamn är hett just nu, många efterfrågar mark. Det är roligt att investerare både lokalt och utifrån ser att vi är i en utvecklingsfas. Oskarshamns läge i regionen är strategiskt bra och vi för regelbundet dialoger med företag som vill etablera sig här, säger Lucas Lodge.

Jobb och boende är förstås viktiga frågor för den politiska majoriteten. Men även välfärden är av hög prioritet. Större barnkullar ställer högre krav på att barnomsorgen fungerar. 

– Vi är i ett läge där vi måste expandera. För tio år sedan pratade vi om nedläggningar och hopslagningar av förskolor – nu bygger vi förskolor både i Figeholm och Kristineberg, säger Andreas Erlandsson. 

Det börjar också bli fullt i skolorna. Vilket lett till ett historiskt beslut om att bygga en storskola med en kapacitet på 975 elever. Platsen för detta blir troligen Länsmansängen, mitt emot Norra skolan.

– Vi har även tagit ett annat stort beslut, att bygga en helt ny arena. Det är en utvecklingsfråga där vi tror på att en ny arena medför ökad attraktivitet till kommunen, samtidigt som invånarna prioriterar sin fritid högt, säger Andreas Erlandsson. 

 

Fakta

Lucas Lodge

Ålder: 37 år

Familj: Sambon Elin, sönerna Maximilian, 6 år och Matheo, 3 år

Jobbar som: 1:e vice ordförande i kommun­styrelsen (M)

Gör på fritiden: Umgås med familjen, åker ut med båten och jagar gärna

Hjärtefrågor: Utveckling av näringslivs­klimatet, sänka skatten och infrastruktur

Om att jobba med Socialdemokraterna: ”Det har bara berikat besluten genom att vi kan komma med olika infallsvinklar. Vi har inte samsyn i alla frågor men båda sidor är lyhörda för att skapa en hållbar väg framåt. Öppenhet och dialog är nyckeln till framgång.”

 

Fakta

Andreas Erlandsson

Ålder: 46 år

Familj: Sambon Jenny, barnen Filip, 14 år, William, 12 år och Alicia, 11 år

Jobbar som: Kommunstyrelsens ordförande (S)

Gör på fritiden: Umgås med familjen, tar en tur med båten och renoverar huset

Hjärtefrågor: Välfärden, invånarnas trygghet, utveckling av kommunen

Om att jobba med Moderaterna: ”Vi är inte alltid bästisar, men det är resultatet som räknas. Och det har blivit ett väldigt bra resultat. Det är klart att det är tuffa förhandlingar ibland – men det som förenar oss är att vi vill Oskarshamns bästa.”

 

Maria Ihse, kommunikationschef på Oskarshamns kommun, berättar om hur kommunen hanterade pandemin.

Stöd genom en tuff period

Två år med pandemi har inneburit många utmaningar. För kommunens del har det handlat mycket om att stötta riskgrupper och näringslivet genom den tuffa perioden. 

– Redan en månad efter att ­pandemin slog till, började vi med hemleveranser av mat till äldre och riskgrupper. Frivilliga resurs­gruppens insatser har varit ovärderliga. Inte bara för att de delat ut över 2 500 matkassar, utan även för den sociala biten. För många av dem som fick isolera sig var telefonsamtalet, när beställningen skulle lämnas, en ljuspunkt i vardagen, säger ­Maria Ihse, kommunikationschef på Oskarshamns kommun. 

Även näringslivet har ­påverkats hårt under pandemin. Genom att köpa presentkort på Handel ­Oskarshamn till ­kommunanställda, delfinansiera presentkort till allmän­heten, köpa presentkort för luncher till gymnasieungdomar och även erbjuda gratis hemkörning av produkter med taxi, har kommunen bidragit till en bättre ekonomi för butiker och restauranger. Föreningar som drabbats extra hårt har även fått större bidrag.

– Partierna gjorde flertalet överenskommelser och var eniga om dessa åtgärder. För att säkerställa att det finns något kvar efter pandemin var vi tvungna att vara kreativa. Samtidigt har det långsiktiga arbetet med utveckling av kommunen fortsatt, även om det kändes som att världen stannade upp ett tag, säger Maria Ihse. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist