Fyra nya år för framtiden

Fortsatt utveckling av Oskarshamn, välfärden och trygghetsfrågor. Det är ledorden för Social­demokraternas väg framåt efter valet i september. 

Vi strävar fortfarande efter vårt mål – 30 000 invånare år 2030. Det gör att vi fortsätter vårt arbete att göra Oskarshamn till ännu mer attraktiv kommun att flytta till, med exempelvis planläggning för både privata bostäder och industrimark. Vi har nyligen antagit detaljplanen för det nya industriområdet söder om Kvastmossen på cirka 150 hektar och arbetar för nya etableringar, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

I januari kom det efterlängtade beslutet om att regeringen tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammar och den inkapslingsanläggning i Oskarshamn som behövs för att hantera det använda kärnbränslet. Ett beslut som kommer att innebära fler jobb till Oskarshamn framöver. 

– Det var en oerhörd lättnad och något som vi jobbat för länge. Samtidigt är vi inne i etapp två vad gäller mervärdesavtalet. Detta ger oss stora möjligheter att göra hela kommunen mer attraktiv och trygga kompetensförsörjningen framåt, säger Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson, kommun­styrelsens ordförande.

Tryggare samhälle

De kommande fyra åren präglas också av ett proaktivt arbete för invånarnas trygghet. Att tidigt fånga upp skolelever som hamnat i svårigheter, fler vuxna på stan och satsningar på föreningslivet som erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga, är några av punkterna. 

– Det är viktigt för oss att ge föreningslivet förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. På så sätt skapas både stora mervärden och en stark sammanhållning. Både attraktiva jobb och en meningsfull fritid är viktiga. 

Välfärden är prioriterad av Socialdemokraterna framåt och då framför allt skolan. 

– Kommunen som arbetsgivare ska erbjuda schyssta arbetsvillkor med bra lön och rätt förutsättningar för arbetstagarna. Det är ett måste i en kommun som Oskarshamn, som har ett så starkt näringsliv. Invånarna ska trivas att bo här och det är genom att vi arbetar tillsammans med näringsliv och föreningsliv som vi kan nå visionen med 30 000 invånare, fortsätter Andreas Erlandsson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist