Jubilerande återvinnare

Skrotfrag AB har varit verk­samma i järn- och metallbranschen i hela 50 år. ­Fragmenteringsanläggningen
i Oskarshamn i 20 år. I dag är Skrotfrag ett av de största företagen i Sverige inom återvinning av järn och metaller.

Vi ser för varje dag hur intresset ökar för att återvinna och det är på alla sätt glädjande, säger Jörgen Pettersson, produktionschef i Oskarshamn.

Det ökade intresset för att återvinna beror på flera olika faktorer. 

– Dels handlar det om lagkrav, dels är begreppet cirkulär ekonomi grundläggande för företag. Det handlar även om en ökad medvetenhet hos privatpersoner för bland annat uttjänta fordon. Man gör en miljöinsats och man får betalt – bra på många sätt med andra ord, fortsätter Jörgen Pettersson. 

Jubilerar och expanderar

Skrotfrag jubilerar 2022 och gör detta med fortsatt expansion. I år har företaget förvärvat Molins verksamhet inom recycling i Kalmar samt en anläggning i Katrineholm.

– Vi gör detta för att komma allt närmare våra kunder. Det ska inte vara långt till närmaste filial. Vi jobbar med de globala miljömålen där korta transportsträckor är en viktig parameter, säger Jörgen Pettersson.

I Kalmar län finns Skrotfrag strategiskt beläget i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Oskarshamn är en av företagets två fragmenteringsanläggningar i Sverige. 

– Här sönderdelar och sorterar vi utifrån materialslag för att få fram fraktioner som exempelvis metall, ickemetall, magnetisk och omagnetisk. Därefter levererar vi de olika fraktionerna till bland annat svenska smältverk.

Stark samarbetspartner

Skrotfrag är stort inom sitt upptagningsområde och Jörgen Pettersson ser en ökning inom flera kundsegment.

– Allt fler kommuner hittar till oss med järn och metaller. En annan starkt växande målgrupp är tillverkande företag och industrier som bearbetar metaller. Allt fler väljer oss som samarbetspartner för helhetslösningar för emballage, metaller och farligt avfall. 

Ett företag som valt att anlita Skrotfrag i Oskarshamn är Press Kogyo Sweden AB. Inköpsansvarig Jimmy Reinholdsson är väldigt nöjd med samarbetet.

– För oss är hög servicegrad, tillit och korta transportsträckor viktiga ledord. Vi anser att Skrotfrag uppfyller detta med råge, säger han. 

Läs mer om Skrotfrag på www.skrotfrag.se.