Hjärtefrågor för S inför valet 2022

Tryggheten. Förskolan/skolan. Äldreomsorgen. Snart är det val och toppkandidaterna för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vet vad de vill satsa på i nästa mandatperiod. 

 

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ord­förande och nummer ett på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Andreas vurmar för tryggheten

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande ­hamnar färre ungdomar i kriminalitet. 

Andreas Erlandsson jobbade tidigare som produktionsledare på Scania och har varit kommunstyrelsens ord­förande sedan 2018. Han kommer ursprungligen från Högsby men bor i Oskarshamn med sin familj sedan flera år tillbaka. Den självklara hjärte­frågan för honom är trygghet. 

– Grunden för tryggheten är ett samhälle där välfärden, så som skolor och äldreomsorg, fungerar som den ska. Vi har jobbat med just trygghetsfrågor länge och det är något vi kommer att fortsätta med. Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i, säger Andreas Erlandsson (S), kommun­styrelsens ordförande. 

Samma planhalva

Bland annat handlar det om att fånga upp de ungdomar som kan ­riskera att hamna i dåliga sammanhang, genom att ungdomscoacher (gamla ”fältarna”) är där ungdomarna är. 

– Är vi på deras planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till ­kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen. Sen handlar det förstås om att ha ett nära samarbete med polisen och vaktbolag för att säkerställa tryggheten. Det är ett samarbete vi vill förtäta.

Socialdemokraterna i Oskarshamn vill också utöka antalet så kallade IOP-avtal, som betyder idéburet offentligt partnerskap. Det är överenskommelser mellan kommunen och ideella föreningar/organisationer som syftar till att uppnå allmännyttiga mål. 

– Kommunen samarbetar med civilsamhället helt enkelt. I stället för att bara ge bidrag, kommer vi gemensamt fram till vad pengarna ska leda till.

Exempelvis har kommunen ett IOP-avtal på 1,2 miljoner kronor till organisationen Hela människan i ­Oskarshamn, som jobbar för att sysselsätta människor som hamnat i missbruk och bryta deras utanförskap. 

– Samarbetet har lett till att flera personer med en utsatt ställning har fått möjlighet till trygga anställningar med enkla arbeten. Personerna har då fått en meningsfull sysselsättning i stället för att syssla med droger. ­Win-win för alla inblandade, säger han.

 

Anton Sejnehed, ordförande i bildningsnämnden och nummer tre på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anton sätter barnen i främsta rummet

Alla barn ska få plats på en förskola eller skola inom rimligt avstånd från sitt hem. Det behöver även bli mindre barngrupper och fler lärare framöver. 

Anton Sejnehed från Oskarshamn har ett starkt samhällsengagemang och har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. Han är ordförande i bildnings­nämnden och för Socialdemokraterna i Oskarshamn, samt ledamot i kommun­fullmäktige. I dag tjänstledig från sitt arbete som skattehandläggare. För honom är det allra viktigaste i sam­hället barnen.

– Utveckling av både skola och förskola är en hjärtefråga för mig. Vi behöver satsa på bägge delarna, säger Anton Sejnehed.

Bland annat tycker han att det är självklart att alla barn ska få en plats på förskola/skola inom ett rimligt ­avstånd från där de bor. Något som inte alltid är självklart i dag. 

– En del i detta är att ta nästa steg i att bygga en ny grundskola. Inriktningsbeslut på att bygga skolan är taget och platsen för detta, Länsmansängen, utreds för tillfället, säger Anton Sejnehed.

Växa ännu mer

Ambitionen är även att växa vad gäller förskolor. Nya Kristineängs förskola byggs just nu och det finns planer på att bygga ut förskolan i Rödsle samt se över och hitta en annan lösning för Dejegården. 

– Har vi tillräckligt med lokaler kan barngrupperna och klasserna ­minskas i storlek. Vi vill också satsa på att ha minst två lärare i varje klassrum för ettor och tvåor i de kommunala skolorna, det är vår ambition. Barnen behöver lära sig grunden från allra första start och alla ska få den hjälp de behöver för det, säger Anton Sejnehed. 

 

Anita Hultgren, vice ordförande i social­nämnden och nummer två på Social­demokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anita brinner för äldreomsorgen

Låt undersköterskorna få göra det som de är utbildade till. Och erbjud konkurrenskraftiga löner, individuell schemaläggning och chans till vidareutveckling.

Pensionären Anita Hultgren (S) från Kristdala har jobbat som undersköterska i över 30 år och vidareutbildade sig till specialistunder­sköterska för äldre, på Nova i Oskarshamn. Nu vill hon ­påverka arbetsmiljön för under­sköterskor och ­engagerar sig som vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i kommun­fullmäktige.

– Dagens under­sköterskor sliter hårt och många känner att det är svårt att räcka till. För att de äldre ska få bästa vården möjligt, behöver vi utveckla arbetssätten för dem som jobbar inom äldre­omsorgen. En under­sköterska ska bara behöva göra undersköterske­uppgifter i största ­möjliga mån, inte städa eller laga/handla mat. Vi kan ta in någon annan för det, säger Anita Hultgren.

Satsa på vidareutbildning

Mycket handlar ­också om att ta vara på ­individens kunskap och färdigheter. Upp­muntra till vidareutbildning inom yrket. På så sätt kan under­sköterskan vidga sin kompetens och känna sig både tryggare och säkrare i sin yrkesroll. 

För att göra jobbet i äldreomsorgen mer attraktivt handlar det även om att erbjuda konkurrens­kraftiga löner. 

– Undersköterskor är en ­prioriterad målgrupp vad gäller löner. Vi vill också ha individuella scheman och ta bort ­delade turer för dem som inte önskar det. Gärna även sätta ­schema för ­längre ­perioder så att under­sköterskorna får en chans att planera sin fritid, säger Anita Hultgren. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Valet till kommunfullmäktige

Den 11 september är det dags för det ­allmänna valet för mandatperioden 2022–2026. För att du ska kunna påverka utvecklingen lokalt och nationellt är det viktigt att du använder din rätt att rösta. ­Politikernas uppdrag är att representera invånarna. Totalt finns 49 mandat i Oskarshamns kommun fördelade över alla partier, där Social­demokraterna har flest med 17 mandat. 

 

Vallöften

Här är några av de löften som ­Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på
i september:

Hela kommunen ska utvecklas. Utvecklingspengar till flera orter och tätorter i kommunen

Alla som kan jobba ska jobba

Ny arena för ishockey och andra evenemang

Välfärden är inte till salu

Mindre barngrupper i förskolan

 En bättre arbetsmiljö för ­kommunens medarbetare

Minst två lärare i varje klass för elever i årskurs 1 och 2