Rustat för rolig cykling

Besväret, Blå Jungfrun och Döderhultarn. De kända Oskarshamnssymbolerna har fått ge namn åt MTB-lederna i Kronoparken som har rustats upp och blivit fler tack vare ett gäng eldsjälar från Oskarshamns cykelklubb. 

Starten för samtliga leder är placerad strax söder om Oskarshamns sjukhus. Sedan några år tillbaka har här funnits två slingor, 2 respektive 7 kilometer långa. Nu finns även en helt ny slinga, Döderhultarn, som mäter 15 kilometer. 

– Slingorna är graderade efter svårighet precis som skidbackar. Den korta, blå slingan passar nybörjare och yngre cyklister medan de röda lite längre slingorna lämpar sig för den vill ha mer utmanande cykling, förklarar Henrik Jonsson från Oskarshamns cykelklubb som varit en av de drivande i arbetet med att iordningställa området. 

Regionalt initiativ

Satsningen på Kronoparken ingår i projektet Biking South East som är ett initiativ av Region Kalmar län. Syftet är att stärka östra Småland som cykeldestination och liknande anläggningar som den i Kronoparken har uppförts i bland annat Blomstermåla och Virserum. 

Henrik Jonsson konstaterar att många även nyttjar cykellederna för att springa eller gå. ”Det fungerar jättebra så länge vi samsas om utrymmet och visar respekt för varandra”, säger han.

Ideellt arbete

Färdigställandet av den nya 15-kilometersslingan har inneburit mycket jobb för cykelklubbens medlemmar som tillsammans har lagt ner över 800 ideella timmar under tre års tid. Arbetet har utförts med stöd från Oskarshamns kommun. 

– Vi beviljades bidrag via Föreningslyftet som har använts till inköp av röjsågar, material, lövblåsar med mera. Märkningen av alla slingor har varit en stor del av arbetet, för att inte tala om all planering och alla lass med grus, framhåller Henrik Jonsson, som är mycket nöjd med slutresultatet. 

– Allting står färdigt sedan i våras och det är ett jättefint område för både lokalbefolkningen och turister att vistas i. Vi vill att lederna ska användas av så många som möjligt och om det visar sig bli populärt kan det bli fråga om att utveckla anläggningen ännu mer. Nästa steg skulle kunna vara en samlingsplats vid start och mål med grillplats och en teknikbana för barnen, föreslår Henrik Jonsson.

Text & Foto: Jonas Axelsson