Kraftpaket stärker elnätet

En toppmodern testanläggning där el kan lagras för att sedan ­användas när den behövs som mest. På Fyrtornsgatan står tre stora batteristaplar färdiga att avlasta och stärka Oskarshamn Energis elnät till förmån för de lokala elkunderna i Ekebo. 

Representanter från företaget Deepgrid presenterade stolt den nya anläggningen som installerats i Ekebo i norra Oskarshamn. Genom fjärrstyrd mjukvara kan batterierna jämna ut effekttopparna och på så sätt hjälpa till att bibehålla rätt frekvens på elnätet. 

– Samtidigt som batterierna balanserar mellan utbud och efterfrågan bidrar de på sikt till att sänka pristopparna, vilket gynnar konsu-menterna. Dessutom kommer samma typ av större anläggning i framtiden att fungera som en stödtjänst till både Svenska Kraftnät och Oskarshamn Energi, så det handlar om en riktig win win-situation, konstaterar Carl Höeg, medgrundare av Deepgrid. 

Att företagets första energilager placerades i Oskarshamn var ingen slump. 

– Oskarshamn är noga utvalt för sina gynnsamma tekniska förutsättningar och fantastiska samarbetspartners som välkomnar innovativa lösningar, säger vd Christopher Kandimaa. 

Gott samarbete

Satsningen har gjorts tillsammans med ett flertal lokala aktörer, däribland Oskarshamns kommun som upplåtit marken, Elajo som stått för installationen och Atrinova som förmedlat statliga investeringsmedel till projektet. 

– Det var en självklarhet för oss att vara med och göra verklighet av detta. Projektet är så rätt i tiden och vi är ju kommunen med energi, säger Katharina Hultgren som är verksamhetschef på Atrinova. 

Hans Johnsson är marknadschef på Oskarshamn Energi, som har ställt sitt elnät till förfogande och som hoppas kunna dra nytta av anläggningen på flera sätt.

– Detta är ett mycket spännande pilotprojekt och vi följer utvecklingen med stort intresse. Fördelarna i kombination med sol- och vindkraft är uppenbara. Och i bästa fall kan den här typen av anläggningar minska behovet av vissa utbyggnader av elnätet, vilket på sikt gynnar våra kunder i form av hög tillgänglighet med få driftstopp i vårt elnät, konstaterar han.

Text & foto: Jonas Axelsson

 

Energilagret på Fyrtornsgatan

Batterikapacitet: 100 kilowattimmar

Tid för att ladda fullt: 1 timme

Investeringskostnad: 1 miljon kronor

Livslängd: 20 år