Etec framtidssäkrar eleverna

Högkvalificerade eltekniker. Och självständiga individer med schyssta värderingar och hållbart tänkande. Etec gör eleverna redo att möta en föränderlig framtid och en bransch i ständig utveckling.

Att 20-årsjubilerande Etec Teknikutbildningar AB har försett el- och automationsbranschen med kompetent personal under årens lopp finns det en mängd tydliga och talande exempel på. Nu tar skolan ett helhetsgrepp för att även involvera hållbarhets-, demokrati- och värderingsfrågor i utbildningen.

– Det handlar om att ge våra elever heltäckande kunskaper. En bra elektriker kan inte bara sitt yrke. Den är också en bra medborgare och arbetar hållbart, konstaterar rektor Björn Lekselius och vd Ylva Alexandersson nickar instämmande.

– Alla måste ta sitt ansvar och genom att låta dessa frågor genomsyra våra utbildningar ger vi eleverna rätt verktyg för att möta framtiden, säger hon.

För ett år sedan inleddes Etecs hållbarhetsarbete med en rad olika -åtgärder som integreras och utvärderas i skolarbetet. En satsning som ska ge eleverna tydliga insikter kring hur deras arbete och beslut som yrkesmän påverkar och belastar jordens resurser.

– Vi förser näringslivet med hållbara eltekniker som också har den kompetens som krävs för att ta till sig framtida teknik, betonar Ylva Alexandersson.

I samarbete med Kvinnojouren i Kalmar och Oskarshamn har Etec även inlett ett samarbete kring demokrati- och värderingsfrågor som bland annat mynnat ut i projektet ”Jag bryr mig”.

– Syftet är att uppmärksamma våra elever på den jargong och de stereotypa värderingar som tyvärr finns i branschen. Genom att bry sig och våga ifrågasätta kan man bidra till att bryta de normer som ibland råder i arbetslivet. Bland annat genom att eleverna får ta med sig dessa frågor ut till de olika arbetsplatserna under sin APL och se hur de arbetar kring detta, förklarar Björn Lekselius och Ylva Alexandersson.

Hållbarhetstänk

Vid sidan om information kring bland annat Etecs utbildningar och vilka möjligheter de medför kommer även skolans arbete med hållbarhets- och demokratifrågor att belysas under Öppet Hus den 17 november.

– Det kommer att bli en helkväll med information för de som både vill bli branschens bästa eltekniker och stå väl förberedda för framtiden, säger utbildningsadministratör Maria Hjelm.

 

Gymnasieprogrammet El- och energi med ­inriktning Elteknik

• En utbildning med fokus på modern teknik och med en anknytning till näringslivet och behoven i branschen

• Kan leda till antingen framtida högskole- och universitets­studier eller direkt yrkesarbete; installations- eller industri­elektriker, larm- och säkerhetstekniker, automationstekniker

• Under utbildningen finns möjlighet att välja till kurser som exempelvis Engelska 7 samt Matematik 3c, 4 och 5. I utbildningen ingår även 20 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

• Social kompetens tillsammans med värde­grundsarbete ligger i fokus under hela utbildningen