Alla har rätt att ta sig fram

Samhällsbyggnadskontoret jobbar för tillgänglighet och delaktighet både på allmänna platser och i bostäder.
– Vårt mål är att uppnå full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Det säger Lena Börjesson, som jobbar som bostads­anpassningshandläggare på just samhällsbyggnads­kontoret i Oskarshamn. 

Bostadsanpassning handlar om att personer med bestående funktions­nedsättning ska ges möjlighet att kunna bo kvar i bostaden i så stor utsträckning som möjligt och få sitt liv att fungera. Det kan vara alltifrån utjämning av trösklar, till montage av en ramp för att kunna ta sig in och ut ur bostaden. 

Anpassa bostaden

– Alla vet inte om att man har möjlighet att ansöka om bostads­anpassningsbidrag från kommunen, för att anpassa eller komplettera fasta funktioner i sin permanentbostad vid en funktionsnedsättning. Bidrag kan beviljas för åtgärder oavsett om du bor i lägenhet eller i hus och oavsett ålder, ung som gammal. Det är behovet som är utgångspunkten, säger Lena Börjesson. 

Det behövs en skriftlig ansökan och ett intyg från en sakkunnig som styrker ditt behov av anpassningen du söker bidrag för. En sakkunnig kan exempelvis vara en arbetsterapeut från Rehabenheten som kommer hem till dig och intygar vilka problem din funktions­nedsättning ger dig i din bostad. Kontakta kommunens Servicecenter på telefonnummer 0491-880 00, så hjälper de dig att nå en arbetsterapeut. Där kan du även få veta mera om bostadsanpassning eller få blanketter till ansökan hemskickade. 

Äger du inte själv din bostad ­behöver du skaffa ett skriftligt med­givande från fastighets­ägaren för att få utföra bostads­anpassningen.

Rättighetslag

– Bostadsanpassningslagen är en rättighetslag, den är en del av funktionshinderpolitiken och lyder under Boverket. Personer med funktions­nedsättning ska ges möjlighet att kunna leva som alla andra i en egen bostad. Det handlar inte om ­normalt underhåll av bostaden utan om ­anpassningar av fasta funktioner som redan finns i bostaden, som att bredda befintliga dörrar, installera spisvakt till spisen eller att göra badrum tillgängliga med till exempel en dusch i stället för badkar, förklarar Lena Börjesson och fortsätter:

– Bostadsanpassningsbidrag ­beviljas till den enklaste och billigaste lösningen som löser funktionen och som fungerar fullt ut för sökanden. Sökanden ska vara delaktig i processen och sköta kontakter med ­hantverkare, men du kan få hjälp med det av bostads­anpassningshandläggaren om du inte klarar det själv. Då ­behövs en fullmakt för beställnings- och betalnings­uppdrag till handläggaren.

Tillgänglighet går som en röd tråd även på bygglovssidan på samhällsbyggnadskontoret. Alla bygglovs­ansökningar granskas utifrån bygg­lagstiftningen så att byggnationerna bland annat är tillgängliga. Det kan vara alltifrån att det är rätt öppnings­mått på badrumsdörren, till att markförhållandena kring bostäder är tillgängliga. 

Framtida behov

– Inför byggprojekt tänker många på vad behoven är just nu, men glömmer bort att de kommer ha andra behov till exempel när de blir äldre. Genom att bygga tillgängligt från ­början så ska ­bostadsanpassningen inte behövas på sikt, säger Frida Stenmark, bygglovshandläggare på samhällsbyggnads­kontoret.  

 

Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

Det är hög tid att ansöka om bygglov för sommarens alla projekt. Tänk på att skicka in kompletta handlingar från början, då går det snabbare för alla, hälsar samhällsbyggnads­kontoret. Så här går det till – steg för steg. 

1. Läs på. Tänk igenom vad du ska bygga och ta reda på all fakta som behövs. Tips: surfa in på www.oskarshamn.se 

2. Var frågvis. Är det något du är osäker på – fråga innan du skickar in. Bygglovshandläggarna finns tillgängliga via telefontid måndag-torsdag klockan 9.30-11.30 på telefonnummer 0491-887 30 och mejl sbk@oskarshamn.se. Under sommaren kommer möjligheten att nå bygglovshandläggare och byggnadsinspektör vara begränsad.

3. Ansök. Skicka in din ansökan eller anmälan, gärna digitalt, med kompletta handlingar. Ritningar (oftast en plan-, fasad- och sektionsritning) och en uppdaterad situationsplan krävs. Handläggningen får ta max tio veckor från att en komplett ansökan kommit in, men blir kortare om du har ­kompletta handlingar från början.

4. Ärendet granskas. Eventuellt begärs komplettering i ärendet in.

5. Ärendet prövas. Handläggaren prövar ditt ärende mot plan- och bygglagen och beviljar eventuellt bygglov.

6. Invänta startbesked! Det kanske ­viktigaste av allt är att invänta startbesked innan du börjar bygga samt att överklagande­tiden för bygglovet ska ha löpt ut, vilket tar minst 4 veckor från det att ­beslut om lov fattats. Annars kan det bli fråga om byggsanktionsavgifter. 

7. Byggnationen kan börja. Snart är ditt projekt verklighet!