Ny aktör med lång erfarenhet

En ny aktör på den svenska bostadsmarknaden. Även om fastighetsbolaget Neobo bara har funnits sedan ­årsskiftet finns det mycket erfarenhet och kompetens bland ­medarbetarna.

Jag har jobbat med hyresfastig­heter sedan 2007, berättar platschef och förvaltare Nathalie Bäck på Neobo i Oskarshamn.

I likhet med flertalet av ­kollegorna, både lokalt och nationellt, har hon tidigare varit anställd på SBB, ­Samhällsbyggnadsbolaget, och följde med till Neobo i samband med upp­delning av fastigheterna.

– Neobo är en avknoppning som huvud­sakligen arbetar med bostäder. Vår målsättning är att långsiktigt förvalta och förädla hyresfastigheter i tillväxtkommuner över hela Sverige.

600 lägenheter

I Oskarshamns kommun består Neobos fastighetsbestånd av närmare 600 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. ­Lägenheterna är belägna i såväl centrum som kringo­rterna Fårbo, Figeholm och Påskallavik.

– Humleplan är ett av våra stora områden med drygt 150 lägenheter. Där är vi i slutfasen med det omfattande renoveringsprojekt som inleddes av SBB för ett år sedan. Vi har då bytt stammar för vatten, avlopp och värme samt fönster och balkongdörrar i alla lägenheter. Även taken på de tre fastigheterna är nya och vi har dessutom monterat solceller och ny ventilations­anläggning som ska bidra till att minska energiförbrukningen rejält, framhåller Nathalie Bäck.

Hon betonar att hyresgästerna inte kommer att märka någon större skillnad med Neobo som hyresvärd jämfört med tidigare. På kontoret på Smålandsgatan finns totalt sex anställda; två fastighetstekniker, två inom uthyrning och administration, en teknisk förvaltare samt en förvaltare och platschef.

– Eftersom vi är en liten organisation lokalt finns vi nära våra hyres­gäster och kommer att ha en mera personlig relation, säger Nathalie Bäck.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Neobo

Ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter i mer än 40 kommuner över hela Sverige. Det totala fastighetsbeståndet består av cirka 8 400 lägenheter fördelat över närmare 270 fastigheter. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter. Målsättningen är att vara en trygg hyresvärd och aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Läs mer och se lediga objekt på www.neobo.se