Inlägg

Världsunik kompetens gynnar hemmaplan

Under de senaste 25 åren har Mats Sjöstrand jobbat med värme, kyla och ventilation över hela världen. Det har givit A.M.O Klimatteknik en unik erfarenhet och kompetens kring installation och service av olika typer av klimatprodukter.

A.M.O Klimatteknik är involverade i många spännande utlandsuppdrag. Nyligen på en stor vindkraftspark utanför Sassnitz.

Mats Sjöstrand och tre kollegor från A.M.O Klimatteknik är nyligen hemkomna från den stora vindkraftsparken Wikinger Offshore Wind Farm närmare tio kilometer utanför Sassnitz i Östersjön. Där har de moderniserat klimat­ och ventilationssystemet på det flytande hotell som härbärgerar vindkraftparkens personal.
– Det är ett uppdrag vi har fått tack vare tidigare erfaren­ heter. Det är en speciell arbetsmiljö som både kräver viss utbildning och specifik kompetens. Vi har gjort liknande jobb åt samma kund tidigare på olika ställen i Europa samt i Australien och Karibien, berättar Mats.
Under årens lopp har han byggt upp ett brett kontaktnät med både kunder och leverantö­rer över hela världen. Detta, i kombination med inno­vativa och specialanpassade lösningar efter kundernas behov och önskemål, har givit såväl Mats som A.M.O Klimat­teknik ett väl­renommerat och internationellt rykte i branschen.
– De speciella jobb vi har gjort runt om i världen har även bidragit till att vi har blivit duk­tigare på hemmaplan. Mycket av den erfaren­het och kom­petens som vi har samlat på oss har vi stor nytta av vid lokala uppdrag för både företag och privatpersoner, framhåller Mats och tillägger samtidigt att efterfrågan på A.M.O Klimattekniks tjänster ökar stadigt.
– Vi är i dagsläget tio anställda totalt, varav två är stationerade i Vimmerby. För att kunna åta oss alla uppdrag är vi i behov av ytterligare erfarna kyltekniker, säger han.
Inom kort åker Mats Sjöstrand iväg på ytterligare ett spännande utlands­uppdrag. Det handlar om renovering av en större kylanläggning på en båt vid ett oljefält, cirka 100 sjömil utanför Brasiliens kust.
– Det är faktiskt ganska impone­rande att ett litet företag från Oskars­ hamn anlitas till sådana här uppdrag ute i världen. Det är dessutom ett kvitto på att vi är duktiga på det vi gör, konstaterar han stolt.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kvalitativ värme i vinter

Med vintern i antågande är inomhusvärme av högsta prioritet. För hushåll och företag med värmepump ställer det krav på en optimalt installerad och injusterad anläggning.

Mats Sjöstrand och hans kollegor på A.M.O Klimatteknik AB har bråda dagar. Med installation och service av värmepumpar som specialitet mot såväl företag som privatpersoner får de ofta rycka ut när värmepumpsanläggningarna inte fungerar.
– Ett problem är att man installerar stora bergvärmepumpar i ett system med för lite vattenvolym bara för att slippa elpatron som stöd under kalla dagar. Det medför korta driftperioder och allt för många starter som reducerar livslängden väsentligt, förklarar han.
Genom att redan från början projektera och investera i en anpassad helhetslösning med arbetstank, minskar risken för dessa problem.
– Det kostar kanske lite mer. Men det är en investering man har igen på sikt, framhåller Mats Sjöstrand och tillägger att även en befintlig anläggning utan tank i många fall kan justeras för ökad livslängd.
Han betonar även de problem med luftvärmepumpar som han och kollegorna ofta stöter på under den kalla årstiden.
– En luftvärmepump ska vara anpassad för att hämta gratis värmeenergi. Merparten av de billiga asiatiska värmepumpar som säljs är dock ombyggda A/C-aggregat avsedda att ge motsatt effekt och istället leda bort värme. Det innebär att de snabbt isar igen. Då kan man lika gärna köpa en billig värmefläkt, säger han.
Mats Sjöstrand framhåller att A.M.O Klimatteknik AB är märkesoberoende och alltid utgår från kundens behov och övrig installerad teknik när man väljer passande produkter. Det har också medfört att företaget anlitas av många tillverkare och leverantörer som serviceorgan.
– För oss handlar det alltid om att leverera den bästa lösningen. Kvalitet är A och O!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

OM A.M.O KLIMATTEKNIK
Företaget har över 50 års samlad erfarenhet och kompetens av allt ifrån konstruktioner, projektledning, service, felsökning, byggnationer och optimering av klimatprodukter och regleringar runt om i hela världen, till självdragsprinciper och fuktkontroll i svenska uthus.
Denna breda och långa erfarenhet medför en unik förmåga att få en fastighets olika tekniska system att samverka för optimal driftekonomi kontra klimatkrav.