Inlägg

Givande samtal under Alphakurs

Finns Gud? Och varför är det i så fall så mycket elände och ondska i världen? Inga existentiella frågor och funderingar är för stora, eller för små, när Alphagruppen inom Döderhults församling har sina återkommande sammankomster i Kristdala.

Församlingsmedlemmen Anders Hägerdal är, som han själv uttrycker det, ingen regelbunden bänknötare i Kristdala kyrka. Han är inte heller aktivt troende eller har någon religiös kristen bakgrund. Däremot har han ett vitt och brett intresse kring just existentiella frågor.
– Att kunna träffas under de här formerna och ha ett samtal och en diskussion där det är väldigt högt i tak är otroligt intressant och givande, framhåller han.

Bibelstudiegrupp

Alphakursens inledande måltid mynnar ofta ut i givande samtal. Jörgen Karlsson och Bosse Nilzen är två av deltagarna som har mycket intressant att prata om.

Upprinnelsen till Alphakursen kan till viss del också tillskrivas Anders Hägerdal. Under en resa till staden Korinth i Grekland började han och resesällskapet Bosse Nilzen att prata om Korinthierbrevets betydelse. Hemma i Kristdala igen kontaktade de prästen Stefan Lindholm för att kunna ta sina funderingar och samtal till ett större sammanhang.
– Det resulterade i en bibelstudiegrupp där vi träffades och läste Lukasevangeliet tillsam­ mans. Det utvecklades sedan till bordssamtal i köket hemma hos mig och min fru, berättar Stefan Lindholm.

Lyfta funderingar
Intresset var större än förväntat och i oktober förra året inleddes Alphakursen med regel­bundna träffar i församlingshemmet i Kristdala. Kursen följer ett förutbestämt upplägg som inleds med att de tolv deltagarna samlas runt en måltid.
– Att börja med en måltid skapar en fan­tastiskt fin gemenskap som sedan mynnar ut i givande samtal, förklarar Kerstin Johnsson och Eva Lindberg Petersson som båda är engagerade i kyrkan sedan tidigare och ser sammankomsterna med Alphagruppen som ett bra sätt att lyfta funderingarna kring sin tro till en ny nivå tillsammans med övriga deltagare.
Att få nya insikter lockade även paret Peter och Helen Fingal till gruppen. Likaså Lars Wingerup.
– Jag är inte det minsta kyrklig. Det här är ett sätt för mig att bättre försöka förstå kristendomen, säger han.

Missa inte nästa kursstart den 9 oktober. Anmälan till Stefan Lindholm, stefan.lindholm@svenskakyrkan.se.

Texten kommer från Döderhults församlingsblad, som är en systertidning till Stadsmagasinet, gjord av kommunikationsbyrån KrePart AB. Läs hela tidningen här.