Inlägg

Håller traditionerna vid liv

Det ursprungliga syftet var att hjälpa nyanlända svenskar med ekonomi och social trygghet. Sedan Vasa Orden av Amerika grundades i New Haven 1896 har mycket hänt och idag handlar verksamheten främst om att värna vänskap, kultur och traditioner.

Vid flera tillfällen har Ulf Nyberg och hans hustru besökt familjens släktingar i USA. De är ättlingar till några av de cirka 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Nordamerika under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.

– Det var i samband med en resa till USA 1990 som jag första gången kom i kontakt med Vasa Orden. Många av våra släktingar var engagerade och deltog olika aktiviteter för att träffa andra svenskättlingar och hålla de svenska traditionerna och sederna vid liv, berättar Ulf som sedan fem år tillbaka är ordförande för logen Blå Jungfrun nr 749 i Oskarshamn som är en av Vasa Ordens 34 lokala loger i Sverige.

Högtidsmöten med Logen Blå Jungfrun

Logen Blå Jungfrun nr 749 bildades 1992 och huserar i Ordenshuset på Stora Torget där medlemmarna i vanliga fall träffas åtta gånger per år för att umgås, äta gott och ha trevligt.

– Två gånger per år har vi högtidsmöten med trerättersmiddag och efterkapitel med musik och dans. Till övriga sammankomster brukar vi bjuda in lokala föredragshållare. Vi har även utbyte med närliggande loger och arrangerar gemensamma aktiviteter.

60 medlemmar som gärna utökar

Vasa Ordens loge i Oskarshamn har för närvarande cirka 60 medlemmar. Ett medlemsantal som Ulf Nyberg hoppas både kunna utöka och föryngra i framtiden.

– Vi tar gärna emot fler intresserade i vår loge. Både män och kvinnor är välkomna. Vi har inga speciella kriterier förutom att man ska tycka om att umgås, betonar han och tillägger att även om många av oss har släkt i USA, det absolut inte är något krav med släktband till USA.

– Däremot är det bra om man är intresserad av USA då vi har en del svensk-amerikanska arrangemang. Om man är nyfiken får man gärna kontakta oss så kan man bli inbjuden som gäst, säger Ulf Nyberg.

Text & Foto: Mikael Bergkvist

 

Vasa orden av amerika

Bildades 1896 i New Haven, Connecticut, USA av svenskar som ville hjälpa nyanlända svenskar att komma in i det amerikanska samhället. Snart insåg man även att orden hade en viktig roll att spela i bevarandet av svensk kultur och traditioner.

Ett par år senare startades även orden i Sverige, i syfte att bistå de som flyttat över och bevara traditioner och upprätthålla vänskapliga band med hemlandet.

I dag är över 9 000 personer medlemmar och orden finns i USA, Kanada och Sverige.

I Sverige finns två distrikt, norra och södra, uppdelat på 21 respektive 13 lokalloger.