Inlägg

Jubilerande återvinnare

Skrotfrag AB har varit verk­samma i järn- och metallbranschen i hela 50 år. ­Fragmenteringsanläggningen
i Oskarshamn i 20 år. I dag är Skrotfrag ett av de största företagen i Sverige inom återvinning av järn och metaller.

Vi ser för varje dag hur intresset ökar för att återvinna och det är på alla sätt glädjande, säger Jörgen Pettersson, produktionschef i Oskarshamn.

Det ökade intresset för att återvinna beror på flera olika faktorer. 

– Dels handlar det om lagkrav, dels är begreppet cirkulär ekonomi grundläggande för företag. Det handlar även om en ökad medvetenhet hos privatpersoner för bland annat uttjänta fordon. Man gör en miljöinsats och man får betalt – bra på många sätt med andra ord, fortsätter Jörgen Pettersson. 

Jubilerar och expanderar

Skrotfrag jubilerar 2022 och gör detta med fortsatt expansion. I år har företaget förvärvat Molins verksamhet inom recycling i Kalmar samt en anläggning i Katrineholm.

– Vi gör detta för att komma allt närmare våra kunder. Det ska inte vara långt till närmaste filial. Vi jobbar med de globala miljömålen där korta transportsträckor är en viktig parameter, säger Jörgen Pettersson.

I Kalmar län finns Skrotfrag strategiskt beläget i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Oskarshamn är en av företagets två fragmenteringsanläggningar i Sverige. 

– Här sönderdelar och sorterar vi utifrån materialslag för att få fram fraktioner som exempelvis metall, ickemetall, magnetisk och omagnetisk. Därefter levererar vi de olika fraktionerna till bland annat svenska smältverk.

Stark samarbetspartner

Skrotfrag är stort inom sitt upptagningsområde och Jörgen Pettersson ser en ökning inom flera kundsegment.

– Allt fler kommuner hittar till oss med järn och metaller. En annan starkt växande målgrupp är tillverkande företag och industrier som bearbetar metaller. Allt fler väljer oss som samarbetspartner för helhetslösningar för emballage, metaller och farligt avfall. 

Ett företag som valt att anlita Skrotfrag i Oskarshamn är Press Kogyo Sweden AB. Inköpsansvarig Jimmy Reinholdsson är väldigt nöjd med samarbetet.

– För oss är hög servicegrad, tillit och korta transportsträckor viktiga ledord. Vi anser att Skrotfrag uppfyller detta med råge, säger han. 

Läs mer om Skrotfrag på www.skrotfrag.se.

Helhetsgrepp på återvinning

En livsviktig framtidsbransch i medvind. Filialchef Marcus Tiger, produktionsledare Joakim Eklöv och säljare Patrik Holm gör skillnad med sitt arbete på Stena Recycling i Oskarshamn.

Det pågår en ständig optimering av verksamheten för att både öka kompetensen och effektiviteten. Som Sveriges ledande återvinningsbolag vill Stena Recycling hela tiden säkerställa att varje avfallstyp återvinns på rätt sätt.

– Vi vill helt enkelt vara bäst på det vi gör. Att tillhandahålla cirkulära återvinningslösningar är en nödvändighet för framtiden. Vår ambition är att ta tillvara och återvinna så mycket som möjligt – vi har ett helhetsgrepp och tar han om allt från plast och brännbart till metallskrot och farligt avfall, förklarar Marcus Tiger.

Rekryteringar

Som ett led i utvecklingen av Stena Recyclings filial i Oskarshamn har två nya medarbetare nyligen rekryterats. Joakim Eklöv har tidigare jobbat som produktions- och gruppledare på belysningsföretaget Glamox i Målilla. Som produktionsledare på Stena Recycling i Oskarshamn har han det huvudsakliga ansvaret för sortering och hantering av återvinningsmaterial på anläggningen samt de fem anställda som jobbar inom produktionen.

– Det här är en helt ny bransch för mig. Samtidigt är det ett väldigt viktigt och intressant område. Vi måste ta tillvara på jordens resurser och att jobba med Stena Recycling som är den ledande koncernen inom återvinning känns både spännande och utvecklande, säger Joakim Eklöv.

Patrik Holm har tidigare jobbat med konsultverksamhet inom kärnkraftsbranschen och har viss erfarenhet av olika typer av miljöarbete. Som säljare på Stena Recycling är hans främsta uppgift att hjälpa kunderna att lösa och optimera deras återvinningsbehov.

– I dag är allt fler medvetna om hur viktigt det är med en hållbar utveckling. Det finns också ett stort intresse kring miljö och kretsloppstänkande hos våra kunder. Och även hur man på bästa sätt ska lösa återvinningen av sitt avfall, berättar Patrik Holm.

Järn- och metallåtervinning är en viktig del vid filialen i Oskarshamn.

Betalar för avfall

Även om merparten av Stena Recyclings kunder är företag inom vitt skilda branscher är även privatpersoner välkomna att lämna sitt avfall för återvinning. Och samtidigt få betalt. Något som gemene man kanske inte medveten om, betonar Marcus Tiger.

– Här kan man exempelvis lämna sina uttjänta vitvaror och samtidigt få en slant för dem. Vi tar emot det mesta förutom produkter med freon, säger han.

Förutom nyanställningar och kompetenshöjning inom personal pågår ytterligare en rad satsningar på filialen i Oskarshamn. Inom några år räknar Marcus Tiger med att hela anläggningen, som öppnade 1985, ska vara ännu mer moderniserad och optimerad.

– Målet är att verksamheten ska vara CO2-neutral 2030. Bland annat ska vi fasa ut diselanvändningen och övergår till HVO för våra maskiner.

Kundnöjdhet är ett tydligt mått på en fungerande verksamhet. Regionen ligger i topp och Stena Recycling i -Oskarshamn har haft Sveriges nöjdaste kunder de senaste två åren.

– Det visar att vi gör ett bra jobb. Och vi ska bli ännu bättre, framhåller Marcus Tiger med instämmande nickar från sina två nya kollegor. 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Återvinning med mervärde

Högteknologiska robotar och artificiell intelligens ­kombinerat med mjuka värden och ansvarstagande för lokalsamhället. Skrotfrag i Oskarshamn investerar smart och hållbart för framtid, människa och miljö.  

Att Skrotfrag är ett av Oskarshamns mest offensiva företag är ingen överdrift. Med sammanlagda investeringar i 100-miljonersklassen utmärker sig återvinningsföretaget som en föregångare på flera områden.  

– Att återinvestera i anläggning och personal är självklart för oss och är helt i linje med den anda som präglat familjeföretaget Skrotfrag redan från starten i Göteborg på 1970-talet. Genom att satsa på nya maskiner i vår anläggning ser vi till att hålla oss i framkant både vad gäller teknik och miljö. Och redan nu har vi kommit långt i vår omställning från diesel till eldrift vilket bidrar till att sänka koldioxidutsläppen i återvinningsprocessen markant, berättar produktionschefen Jörgen Pettersson. 

Den senaste i raden av investeringar som gjorts på anläggningen i Oskarshamn är en robot som använder sig av artificiell intelligens för att identifiera och sortera material. Roboten är den enda i sitt slag i Europa som används till just skrothantering. 

– Den här robotens exakta sortering hjälper oss att få en renare slutprodukt samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön för våra anställda. Det tyngsta och skitigaste jobbet i sorteringsanläggningen kan nu ske helt automatiserat och blir också mer effektivt med tiden tack vare robotens inlärningsförmåga, förklarar Jörgen Pettersson. 

Investeringstakten, som har varit hög de senaste åren, ser inte ut att minska framöver. I sommar ska kvarnen, som tjänstgjort ända sedan anläggningen byggdes 2004, bytas ut mot en modernare motsvarighet. Satsningen gör att Oskarshamn seglar upp i topp, vad gäller kapacitet, bland Skrotfrags alla 24 filialer i Sverige. 

– En mycket stor del av vår framgång här i Oskarshamn kan härledas till våra givande samarbeten med lokala aktörer som Berggrens däckservice, Franssons sprängservice, Ragn-Sells och Smålandshamnar, för att nämna några. På samma sätt som många material kan återvinnas i all oändlighet, skapas det också en positiv spiral när lokala företag väljer att samarbeta med varandra. Och det gäller att utnyttja värdet i detta när vi gemensamt bygger en hållbar framtid för vårt samhälle. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Sluter cirkeln med miljönyttigt uppdrag

Samarbete och förening. Med hjälp av en träffsäker rekrytering. Möt Maria Schade, ny förbundschef för KSRR. Hon leder arbetet i riktning mot ett samhälle där inget är avfall – och där allting återvinns. 

Plast, metall och kartong. Hemma hos Maria Schade är det var sak på sin plats som gäller. För den 48-åriga Torsåstjejen är kretsloppstänket ständigt närvarande, såväl på som utanför arbetstid.  

– Redan innan jag började jobba med det här var jag en flitig besökare på återvinningsstationen nära vårt hem i Kalmar, tack vare att det var så enkelt och tillgängligt. Och det där med tillgängligheten har jag sedan tagit med mig i mitt arbete för att få källsortering och återvinning att bli en självklar del av människors liv.

Sluter cirkeln

KSRR:s nya förbundschef Maria Schade sporras av utmaningen i att leva upp till de tuffa krav som avfalls- och återvinningsbranschen har på sig.

Kalmarsundsregionens Ren­hållare (KSRR) bildades 2006 av fem kommuner och Maria Schade har varit anställd sedan 2007. Hon började arbeta med kundservice för att sedan gå vidare till att bli projektledare, administrativ chef och avdelningschef. Nu sluter hon cirkeln genom det nya uppdraget som förbundschef. 

– Jag är en person som hela ­tiden söker och ser möjligheterna i ­förening och samarbete. Och under den här resan har jag haft turen att ha människor omkring mig som har sett min strävan efter resultat. Jag vill alltid lite mer och det är nog därför jag har fått det här förtroendet.

Stort förbund

Genom åren har Maria Schade sett organisationen växa i takt med att fler kommuner har anslutit. I dag är KSRR Sveriges näst största renhållnings­förbund. 

– Men det jag är mest stolt över är vår höga kundnöjdhet. Invånarna kan ju varken välja oss eller välja bort oss, därför är det viktigt att vi alltid är på tårna. Faktum är att det är få saker som engagerar människor så mycket som avfall – alla har en åsikt och vi är hela tiden bevakade på ett vis. Men det är också det som triggar mig att hela tiden bli bättre, säger Maria Schade. 

Kräver omställning

Utöver att prestera bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar finns det framför allt en skriande anledning till varför fortsatt utveckling inom KSRR är nödvändig. 

– Det har länge varit populärt bland företag att ha vackra formuleringar kring miljön i sina värdegrunder. Men nu är klimatkrisen på riktigt. Och det kräver att vi ställer om, snabbt och ­effektivt, hand i hand med våra beslutsfattare. Vi har redan kommit väldigt långt på vägen genom stora investeringar i våra anläggningar, utan att för den skull höja taxan för våra kunder, konstaterar Maria Schade. 

Stark personlighet

Yvonne Bergvall är ordförande i ­tekniska nämnden i Oskarshamn och sitter i förbundsdirektionen för KSRR. Hon stämmer in i orden om att förbundet ligger i framkant på många sätt och att den utveckling som redan har skett inte får stanna av. 

– Med Maria får vi en ny, stark personlighet i ledningen som jag är säker på kommer att ge förbundet ­ytterligare en skjuts i rätt riktning. Hon har funnits med på våra gemensamma möten länge och är redan så insatt i verksamheten som det går att vara. För mig känns det extra glädjande att en kvinna har nått fram till den här positionen och jag tycker det är viktigt att vi kan rekrytera bra chefer internt, att duktiga medarbetare har möjlighet att växa i organisationen. Maria är otroligt omtyckt av personalen vilket är en viktig ledaregenskap, ­säger ­Yvonne Bergvall. 

 

Maria Schade

Ålder: 48 år

Bor: Bergavik i Kalmar

Aktuell som: Ny förbundschef för KSRR 

Familj: Man, två söner, två hundar och en katt. 

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner, tränar och gosar med husdjuren

 

Ökat samarbete ger ren vinst

Landets näst största renhållningsförbund växer ytterligare. Under det nya namnet Kretslopp Sydost tas från och med årsskiftet ett avstamp mot ännu större vinster för både människa och miljö. 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. Dessa tre smålandskommuner gör ­gemensam sak med de fem kommunerna inom KSRR och bildar Kretslopp Sydost. Det nya förbundet kommer från och med årsskiftet att serva 185 000 invånare med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. 

– Vi har gjutit grunden och nu bygger vi på en våning till. Jag vill kalla det för ett paradigmskifte inom KSRR, säger förbundschef Maria Schade.

Hopp för framtiden. Maria Schade och Yvonne Bergvall jobbar sida vid sida för ett grönare samhälle.

Samordningsvinster

Oskarshamns kommun anslöt till KSRR 2015 och förbundssamarbetet har inneburit stora samordnings­vinster för kommunen både när det gäller ekonomi och miljö. 

– Vi har gjort stora framsteg och känt oss väldigt delaktiga under de här fem åren. Det första året var slitigt, det kan jag medge, med många synpunkter från medborgarna. Men därefter har kundnöjdheten gått spikrakt uppåt, berättar Yvonne Bergvall, ordförande i tekniska nämnden i Oskarshamn och ledamot i förbundsdirektionen.

Stora investeringar

Medlemskapet i KSSR har möjliggjort större satsningar och investeringar runt om i kommunen, bland annat i avfallsanläggningen Stor­skogen i Oskarshamn. 

– Det är få saker som engagerar medborgarna på det sätt som sopor gör. Därför känns det fantastiskt att vi genom det här samarbetet kan ­erbjuda en otrolig service genom bland annat utökade öppettider och toppmoderna, välskötta åter­vinningscentraler. Allt kommer ner till samordningsvinster och det är också därför vi nu väljer att bli fler, ­förklarar Yvonne Bergvall.

En annan nyhet från KSRR är den nylanserade appen som ger möjlighet till kundservice dygnet runt. I appen finns öppettider för återvinnings­centraler, hämtningsdag för ­hushållsavfall och flera andra praktiska funktioner. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

KSRR

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) är ett kommunalförbund, bildat 2006, som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Oskarshamn, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner. Fördelarna med att ingå i KSRR är många. Bland annat får kommunerna det lättare att leva upp till framtidens ökade miljökrav samtidigt som kostnaderna kan hållas nere genom stordriftsfördelar. Inom KSRR:s område finns elva återvinningscentraler varav åtta har öppet dagligen.