Inlägg

Lokal partner expanderar

Bemannings- och rekryteringsföretaget Eterni ­expanderar rejält i Oskarshamn. Nyligen tecknades avtal med Arbetsförmedlingen om en ny omställningstjänst. Och med den nya medarbetaren Maria Edner vässar Eterni kompetensen på flera områden.

Maria Edner har med sig god erfarenhet av att arbeta med rekrytering och omställningsprocesser. Hon är också den som ansvarar för Eternis nya uppdrag, att vara ett av de omställningsföretag som arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kan välja mellan i tjänsten Rusta och matcha. En verksamhet där även konsultchef Hanna Hyseus och kontorschef Niclas Olsson kommer att vara djupt involverade.

– Förutom att vi adderar omställning till vår verksamhet kommer vi också att arbeta mer med rekrytering, särskilt av tyngre chefs- och tjänstemannaposter. Samtidigt som bemanning fortsätter att vara en styrka hos oss, säger Niclas Olsson.

Tack vare Maria Edners bakgrund kan Eterni också satsa mer på rekryteringsdelen. Eterni vill vara den självklara lokala partnern när privat och offentlig sektor behöver hjälp med tillsättande av tjänster. 

– Med ett starkt lokalt och nationellt nätverk och effektiva urvalsmetoder är vår styrka att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vi är kända för att vara snabba och flexibla, säger Maria Edner.

Eternis nya medarbetare­ ­Maria Edner har god erfarenhet av att arbeta med rekrytering och omställningsprocesser.

Auktoriserade

Eterni har auktorisation inom bemanning, rekrytering och omställning. Det innebär bland annat att företaget följer etiska regler, innehar kollektivavtal, har en jämställdhetsplan samt är ett aktiebolag. 

Företaget ska dessutom kunna uppvisa referenscase med goda resultat, ha en välskött ekonomi, ha ett arbetssätt och system för kandidathantering och arbeta med uppföljning och resultatmätning. Faktorer som är viktiga att ha koll på när du som kund väljer leverantör.

– Det är en styrka att vi verkar inom alla de tre fälten, rekrytering, omställning och bemanning. Eftersom vi arbetar med bemanning kan vi den lokala arbetsmarknaden och vi har ett stort nätverk. Självklart är det en fördel för de som deltar i vår omställningsverksamhet, säger Niclas Olsson. 

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Eterni Sweden AB

Eterni är ett nytt kompetensföretag som etablerat verksamhet på 14 orter sedan starten 2019. Bolaget ingår i Eternigruppen som är ett ledande norskt tillväxtföretag med 2000 anställda. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.eterni.se.

Bemanning

Eterni har lång erfarenhet av att leverera flexibla bemanningslösningar till både små och stora företag inom såväl privat som offentlig sektor.

– Förutom industri, som vi har jobbat mycket med just här i Oskarshamn, tar vi uppdrag inom ekonomi, administration, teknik, logistik, fastighet, bygg och anläggning och så vidare. Vi jobbar även med interimslösningar vid behov, säger Niclas Olsson.

Oavsett om behovet är enstaka medarbetare några dagar i veckan eller större volymer under längre perioder kan Eterni hjälpa till. Den som går in som bemanningsanställd får lön enligt gällande kollektivavtal och blir anställd av Eterni. 

Rekrytering

Rätt medarbetare på rätt plats är en ­avgörande faktor för alla arbetsgivare. Det är de anställda som skiljer de framgångsrika företagen från sina konkurrenter. Rätt ­person på rätt plats är ingen klyscha, utan den allra viktigaste framgångsfaktorn.

– Att hitta rätt medarbetare kräver stort engagemang och är oftast extremt tidskrävande. Vår prioritet är att alltid ha kunden och kandidaten i fokus genom hela processen, säger Maria Edner. 

Eterni arbetar med moderna rekryteringsprocesser och hjälper till med alltifrån search, executive search och testning av kandidater till slutintervjun. Allt utgår från kundens önskemål. 

Omställning

Eterni fångar upp individer som är i ­omställning från en tjänst eller befinner sig utanför arbetsmarknaden. I Eternis ­omställningsverksamhet får deltagarna personlig handledning, individuell karriär­vägledning och -coachning såväl som utbildning och gruppaktiviteter som leder mot ett nytt jobb, eller mot en studieplats som leder till arbete. 

Inskrivna på Arbetsförmedlingen i ­Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kan fråga efter tjänsten Rusta och matcha och välja Eterni Sweden AB som leverantör. 

Eterni skräddarsyr också program för arbetsgivare som vill köpa tjänsten till en eller flera medarbetare.  

– Vi vet vad arbetsgivarna vill ha och använder våra kunskaper om arbets­marknaden för att coacha våra omställningsdeltagare, säger Maria Edner.

Utvecklande bemanning

Efter många år som truckförare i Italien är Stefano Folli tillbaka vid spakarna igen.
Sedan drygt ett år rattar han åter truck och styr med van hand genom de trånga passagerna på Press Kyogo som bemanningskonsult via Lernia.

Stefano Folli har lång erfarenhet som truckförare i Italien. Sedan drygt ett år tillbaka är han inhyrd bemanningskonsult på Press Kyogo. Här i samspråk med Lernias konsultchef Henrik Areskoug, HR-Chef Elin Isaksson på Press Kyogo och Lernias regionchef Magnus Franzén.

Det är minst sagt hektiskt. Gods ska flyttas mellan olika avdel­ningar samtidigt som lastbilar väntar på att lastas och lossas.
– Jag har lång erfarenhet som truckförare i Italien och det är det jag vill jobba med i framtiden, förklarar Stefano.
För tre år sedan flyttade han till Sverige och Timmernabben med sin svenska fru. Ett år senare fick han anställning hos Lernia. Efter att ha varit ute på två andra kundföretag hamnade Stefano på Press Kyogo för ett och ett halvt år sedan.
– Jag trivs väldigt bra. Jag har regelbunden kontakt med Lernia och har blivit mycket väl mottagen på min arbetsplats, framhåller han.
Lernia är en rikstäckande kompetens­partner som erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering, utbildning, omställning och karriärväxling. Lernias bemanningskontor har funnits i Os­ karshamn under 12 år och regionchef Magnus Franzén har varit med i stort sett ända sedan starten.
– En av våra styrkor är att vi är både lokala, regionala och nationella, säger Magnus Franzén.
– Press Kyogo är ett av alla de företag vi samarbetar med i regionen. Under den pågående högkonjunkturen har det varit mycket stor efterfrågan på personal där vi har kunnat hjälpa till med bemanningen i både mera akuta lägen och på längre sikt genom uthyrning av våra konsulter. Vi är helt enkelt bemanningsproffs som föder närings­ livet med arbetskraft, förklarar han och Daniel Alkelid, Lernias platschef i Oskarshamn, nickar instämmande.
Konsultchef Henrik Areskoug har den dagliga kontakten med kunderna och hjälper till att matcha Lernias beman­ningskonsulter mot aktuellt behov.
– Det absolut viktigaste är att vår personal har rätt engagemang och drivkraft. Sedan bygger vi på med erforderlig kompetens genom utbild­ningar till exempelvis truckförare eller svetsare om det behövs.
Han framhåller att Lernia jobbar med kunder inom alla branscher även om det har varit stort fokus på beman­ning inom industrin under senare år.
– Efter att ha haft fullt upp med att få fram tillräckligt med produktions­personal till våra kunder har vi åter börjat jobba i större utsträckning med att tillgodose behovet av tjänstemän och mera specifika kompetenser inom flera olika områden och branscher, säger han.
För HR-chef Elin Isaksson på Press Kyogo har inhyrd personal varit räddningen när produktionen gått för högtryck. Hon ser stora fördelar i sam­ arbetet med Lernia.
– Framför allt är det enkelheten. Vi har samarbetat med Lernia under flera år och de är väl insatta i våra behov. De är dessutom väldigt engagerade och återkopplar direkt.
Tryggheten är också en viktig del i det goda samarbetet. När Elin Isaks­son och produktionsledarna på Press Kyogo träffar bemanningskonsulterna vet de att Lernia har aktuella referen­ser och bakgrundsinformation.
– Det har i sin tur medfört att vi vid flera tillfällen har anställt personal som vi inledningsvis har hyrt in från Lernia. Det är även en trygghet för oss att göra rekryteringar där vi först haft möjlighet att lära känna persona­len och vet att det är ett fungerande samarbete.
– Stefano är ett tydligt exempel på detta – han har funnits sig väl till­ rätta under tiden som inhyrd sam­tidigt som vi är mycket nöjda och gärna vill anställa honom så fort det finns möjlighet, säger hon och Magnus Franzén nickar instämmande.
– Det är så vi vill arbeta med både våra kunder och bemanningskonsulter. Att utvecklas tillsammans.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LERNIA
– Lernia är störst i Sverige inom bemanning av yrkesarbetare
– 700 arbetsgivare anlitade 10 800 bemanningskonsulter via Lernia under 2017
– Totalt 1 500 kunder anlitade Lernia under 2017
– Lernia är en av Sveriges 100 största arbetsgivare
– Lernia utbildade 34 400 personer under 2017
– Lernia omsatte 3 349 mkr 2017
– Lernia är ett värderingsstyrt företag. Värderingarna, Pålitliga – Affärsmässiga – Lika & Unika, vägleder arbetet
– Lernia har haft ett lokalt bemanningskontor i Oskarshamn i mer än 12 år
– Lernia bedriver just nu i Oskarshamn utbildning inom Industri med inriktning svets, cnc, truck, travers och heta arbeten. Fordonsutbildning med inriktning bilskada billackering, samt matchningstjänsten ”Stöd & Matchning”