Inlägg

Mer synliga i verksamheten

Han har så smått börjat göra sig hemmastadd i sitt nya arbetsrum och bo in sig i den nya miljön. Kyrkoherde Björn Leander ser flytten till Kyrkans Hus som en omstart för hela verksamheten.

– Det händer något med människor när man flyttar rent fysiskt och det känns verkligen när jag möter mina medarbetare i korridoren. Det här är inte bara en flytt till nya och fräscha lokaler – det är också starten för något helt nytt, konstaterar han.
Att ha all verksamhet samlad på ett och samma ställe och alla fördelar och möjligheter som det medför, ser Björn Leander som den främsta vinsten med Kyrkans Hus. Likaså tillgängligheten som har ökat väsentligt med expedition och församlingshem vägg i vägg och de möjligheter det medför till gemensamma öppettider.
– Den ökade tillgängligheten innebär i sin tur att vi anställda blir mer synliga i verksamheten.
– Vilket är nog så viktigt då det är möten mellan människor som skapar relationer för framtiden.
Björn påpekar också att arbetsmiljön har blivit betydligt bättre på alla sätt. Inte minst när det gäller ljus, värme och ventilation.
– Till skillnad mot den tidigare expeditionen på Östra Torggatan som var såväl trångbodd som opraktisk är Kyrkans hus både rymligt och helt ombyggt för att passa sitt syfte och förenkla personalens arbete.
Han framhåller att i stort sett alla medarbetare numera har egna rum med anpassade arbetsmöbler och övrig utrustning. För hans egen del innebär det att han i lugn och ro kan förbereda sig för sina sysslor som kyrkoherde.
– Att bara kunna stänga dörren om sig när det behövs är en stor förmån. Även om vi inte har några hemligheter är inte allt vi pratar om lämpligt att avhandla inför öppna dörrar.
Förutom Björns arbetsrum är även expeditionspersonal, ekonomiavdelning, en diakon och en präst lokaliserade på entréplan. På våning två huserar musiker samt övriga präster och diakoner. Här finns även ett ljudisolerat musikövningsrum och notarkiv.
I sutterängplanet finns en ungdomslokal som ger möjlighet att så småningom starta eftermiddagsverksamhet för ungdomar från bland annat närliggande Vallhallaskolan.
– Vårt så kallade Eftis skulle vara ett komplement till den vanliga fritidsgården och rikta sig till ungdomar i årskurs 6 och 7 med bland annat läxhjälp och fika, förklarar Björn.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist