Inlägg

Vägen till framgångsrik nyproduktion

Det stora intresset för nyproduktion är fortsatt starkt. I över fem år har Svensk Fastighetsförmedlings team inom nyproduktion byggt upp en erfaren avdelning med god kännedom både lokalt och regionalt, uppdaterad ­juridisk kunskap och känsla för vad kunderna söker inte bara i dag och i morgon utan om flera år. 

Petter Hellström och Sandra Neumark på SF Sydost, bildar tillsammans det team som är regionens experter inom nyproduktion. Från kontoret i Kalmar sträcker sig deras arbete över 41 kommuner och 27 butiker i SF Sydost. I dagsläget arbetar de med ett 30-tal projekt som befinner sig på olika stadier i planerings- och byggprocessen. 

– Vi har dessutom ständigt ett tiotal projekt som är under förhandling. I och med vår stora geografiska spridning, vår organisation med många butiker och mäklare är det både viktigt och naturligt med en kontinuerlig tillströmning av nya projekt. Det är många som ser fördelen att arbeta med oss, förklarar Petter Hellström, nyproduktionsansvarig. 

Petter Hellström, nyproduktionsansvarig på SF Sydost, leder arbetet för att underlätta för såväl mäklare som för kunder och entreprenörer.

Regionalt och nationellt

Målsättningen är att vara en stark regional och nationell aktör med mycket kunskap samlad inom organisationen. 

– Vår organisation ska gynna alla, från våra egna mäklare till kunder, köpare, entreprenörer och byggare, framhåller Petter. 

Medan bolagets mäklare träffar säljare, köpare och andra intressenter, är Petter och Sandra spindeln i nätet för att underlätta för både mäklare och entreprenör. Allt för att kunderna skall få den bästa upplevelsen i sin affär.

– Ett nyproduktionsprojekt har en betydligt längre tidsplan än de bostadsaffärer som mäklare normalt arbetar med. Därför är det bra att vi finns med vid sidan av mäklaren, bistår i olika moment, upprätthåller kontakt med entreprenören, har en övergripande koll på processen och bistår med kunskap inom mer specifika frågor, beskriver Petter. 

Som nyproduktionsansvarig är Petter Hellström den som inleder alla dialoger med entreprenörer och byggare inom nyproduktion för SF Sydost. 

– Det handlar inledningsvis om att hitta gemensamma vägar, presentera vårt upplägg och våra metoder för att inleda ett samarbete. Det brukar landa i positiva känslor när vi beskriver vår organisation, den upplevs som unik och nytänkande, beskriver Petter.

Sandra Neumark, projektledare på SF Sydost, konstaterar att bolagets sätt att arbeta med nyproduktion har blivit ett vinnande koncept.

Från ax till limpa

När projekten är redo för att rulla igång är det Sandra Neumark som tar över taktpinnen, i rollen som projektledare.

– Jag följer projekten från ax till limpa. Mycket handlar om att den mäklare vi bedömer är bäst lämpad ska få den support den behöver för att göra ett så bra jobb som möjligt. Vårt arbete ska göra att mäklaren kan fokusera på det hen är bäst på, att förmedla bostäder. 

Till skillnad mot försäljning av begagnade bostäder kräver nyproduktion en annan typ av strategier. 

– Vid nyproduktion krävs tålamod och långsiktighet. Som projektledare är jag ofta aktiv i ett projekt mellan cirka 2–4 år, från första förhandling till att det är inflyttat. 

Det är ett annorlunda arbetssätt som ger en fantastisk möjlighet att skapa långsiktiga relationer både med entreprenörer och kunder, förklarar Sandra.

Målsättningen är att tillsammans med ansvariga mäklare arbeta proaktivt med varje projekt under hela processen och inte hamna i stiltje. Tanken är att teamet ska lyfta vissa delar av arbetet från mäklarnas axlar för att de i huvudsak ska kunna fokusera på förmedlingen, vilket också har visat sig bli ett vinnande koncept. 

– Vi håller oss hela tiden uppdaterade och har därför kommit att bli både mäklarnas och entreprenörernas bollplank i de flesta frågor, såväl strategiska som juridiska, förklarar Sandra. 

De projekt som teamet arbetar med i dagsläget omfattar såväl tomtområden med villor på entreprenad, till radhus- och lägenhetsprojekt i varierande storlekar samt flerbostadshus med uppåt 100-tal bostäder.

– Det är en stor bredd och variation, både i projektens storlek och art liksom dess geografi. Det är också en del av det som gör oss unika, att vi har koll både på den lokala marknaden men även regionalt, vilket gör att vi kan råda entreprenörerna i vad som fungerar såväl i residensstäder som på mindre orter runt omkring, konstaterar Sandra.

 

Klicka på bilden för att se aktuella projekt.

Så säger entreprenörerna:

”Flexibla och lyhörda”

Richard Coucher, delägare i Fagnes med ­basen i Växjö, har samarbetat med SF Sydost i flera år och är just nu aktuella med projekt i Kalmar och Alvesta.

– SF Sydost gör en bra omvärldsanalys, de har koll på marknaden och vet vad som efterfrågas. Samtidigt är de lyhörda med styrka att kunna kan omvärdera. De är flexibla och vågar tänka om ifall vi ser att något inte fungerar eller behöver göras annorlunda, säger Richard Coucher.

Fagnes projekt sträcker sig från Norrköping i norr och ner genom hela södra Sverige. De har samarbetat med SF Sydost i flera projekt, nu senast i Brf Karlssons Äng i Kalmar och Brf Sjöparken i Alvesta. 

”Vårt närmsta kontakt med kunden”

Cecilia Krantz är projektutvecklingschef på OBOS som bland annat är aktuella med projektet Brf Längtan och Brf Hemlängtan i Färjestaden på Öland. 

– Vårt samarbete med SF Sydost har pågått under flera år i olika projekt, både i Kalmar, Växjö och Öland, berättar Cecilia.

Att samarbetet fungerar så bra beror främst på smidigheten och de nära kontakterna.

– De är enkla att samarbeta med. Vi har god veckovis kontakt med avstämningar, det är smidigt och enkelt. Mäklarna blir en del i vårt projektteam i och med att de utgör vår närmsta kontakt med kunden.

I dagsläget arbetar OBOS bland annat med projektet Brf Hemlängtan i Färjestaden, som består av 15 marklägenheter.  

– De riktar sig mot målgruppen 55+, de som säljer sina villor men inte är beredda att sätta sig i ett flerbostadshus och ändå vill ha en enklare och bekvämare vardag, berättar Cecilia.