Inlägg

Brädholmens framtid avgörs

Den nya detaljplanen för Brädholmen är nu ute på samråd för allmänhetens synpunkter.
– Vi har tagit det bästa från förra förslaget för att skapa mera liv och rörelse i hamnen.

Under några veckor i sommar kommer detaljplanen vara ute på samråd med möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer på www.oskarshamn.se/ bradholmen

Stadsarkitekt Erik Hjertqvist är mycket nöjd med den delvis omarbetade detaljplanen för Brädholmen. Här skapas förutsättningar för flera mötesplatser med torgytor, stora trädäck och uteserveringar som bidrar till ett ökat stadsliv. Även trevliga kajytor och ökat småbåtsliv är viktiga inslag.
– Det primära syftet med den nya detaljplanen för området är att skapa mera liv och rörelse och verkligen utnyttja den resurs som Brädholmen är för Oskarshamn.
Han betonar att det även kommer att bli bostäder. Men i mindre utsträckning och i lägre utförande än tidigare planerat för att inte störa utsikten och närheten till havet.
Detaljplanen kommer att vara ute på samråd under ett antal veckor i juni/juli. Sedan görs en granskning och revidering efter de synpunkter som inkommit. Erik Hjertqvists förhoppning är att den nya detaljplanen ska vara antagen inom ett år.
– Förutsättningarna för den framtida utvecklingen av Brädholmen kommer att fastslås av den här detaljplanen och därför är det viktigt att lämna sina synpunkter under samrådet. Själva omvandlingen av Brädholmen ligger troligtvis flera år fram i tiden som det ser ut i dagsläget. Först vill kommunen avvakta utvecklingen av norra inre hamnen där markarbetena är i full gång.

Sommar på Lilla Torget
Lilla Torget blir Sommartorget. Ett försök med lekytor, flera uteser-veringar och en tillfällig scen med återkommande underhållning för både barn och vuxna ska bidra till att göra Lilla Torget till en levande mötesplats.
– Till nästa år finns en miljon kronor avsatta för mera permanen-ta förbättringar. Men redan i år satsar kommunen och näringsliv, med hjälp av medel från SKB, på att göra torget mera attraktivt genom enkla men betydelsefulla åtgärder som vi hoppas ska locka besökare, berättar Erik Hjertqvist.

Ännu mera strandhäng
Den tillfälliga strandparken på Brädholmen är tillbaka. Förra sommarens satsning på en så kallad pop-up-park för aktiviteter, umgänge och okomplicerad avkopp-ling var uppskattad.
Nu är strandparken åter iordningställd för alla leksugna.
– Vi har utvecklat parken ytter- ligare i år med flera aktivitetsytor för bland annat pannafotboll och mjuktennis. I likhet med tidigare kan utrustning lånas på plats, säger Erik Hjertqvist.

Nya planer och visioner

Samtidigt som spaden sätts i jorden i norra Inre hamnen fortsätter planeringsarbetet med nästa etapp av Inre hamnen – Brädholmen. De ursprungliga idéerna håller på att revideras. Fortfarande är det full prioritet på ett ökat stadsliv, fler mötesplatser och attraktiva bostäder, men det ska ske genom mindre och lägre exploatering.

Exempel på stadsradhus som kan bli verklighet enligt den reviderade planen för Brädholmen. Arkitekter Andersson Arfwedson.

Planarkitekt Erik Hjertqvist, som även är projektledare för planeringen av Inre hamnen, ser stora fördelar med den mera ödmjuka behandlingen av Brädholmen som det nya förslaget kommer att innebära.
– Målsättningen är att låta staden växa ut på Brädholmen på ett naturligt sätt. Vi vill därför fokusera mer på området där Skeppsbron och Hamngatan möts. I dag är det ett stort trafikområde, nästan uteslutande förbehållet bilismen. Att väva ihop staden med hamnen här är viktigt.
Mycket kommer att vara sig likt från ursprungsplanen som Nyréns arkitektkontor tagit fram och flera av de bärande idéerna ska finnas kvar.
– Skillnaden är att vi vill minska exploateringen en del. Vi tror på färre och lägre byggnader och ett större inslag av cityradhus med 2–3 våningar. Tankarna om flera mötesplatser med torgytor och uteserveringar som bidrar till ett ökat stadsliv. Fortsatt utbyggnad av trädäck mot vattnet med en eventuell framtida badplats samt attraktiva bostäder är fortfarande viktiga målsättningar i projektet. Kronjuvelen, byggnaden som ska stå som ett landmärke längst ut på Brädholmens kaj, kommer också att vara kvar. Just nu studerar vi hur hög denna kan bli – kanske tål den att i kontrast mot övrig bebyggelse öka ganska kraftigt i våningsantal. En utåtriktad och publik bottenvåning, till exempel restaurang, kommer att vara ett krav i denna byggnad.
– Den nya planen kan förvisso komma att innebära en halvering av antalet bostäder. Men samtidigt minimerar vi risken att projektet avstannar och att Brädholmen blir förstörd för många år framåt om bostadsmarknaden skulle svikta. Eftersom vi precis ligger i startgroparna med norra delen av Inre hamnen där det finns utrymme för mycket bostäder är detta inte heller det viktigaste för Brädholmen. Det ska framför allt vara en attraktiv och bra plats för Oskarshamn och oskarshamnarna, framhåller Erik Hjertqvist.
Han räknar med att den nya och reviderade planen för Brädholmen ska vara ute på samråd tidigt nästa år och går allt enligt planerna kan en byggstart vara aktuell år 2020.
– Det känns bra. Vi har i hög grad tagit hänsyn till de synpunkter vi fick från närboende och allmänhet kring det tidigare förslaget. Den nya planen kommer att vara betydligt mer hanterbar och bedöms innebära en stor riskeliminering vilket ger trygghet i arbetet. En annan fördel är att vi sannolikt undviker ett stort parkeringshus som visade sig bli nödvändigt i det föregående förslaget. Samtidigt tas första spadtaget i norra Inre hamnen vilken dag som helst och det visar att vi är på gång nu.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikael Bergkvist/Per Kristiansen

INRE HAMNEN
Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Det innebär att Inre hamnen ska utvecklas till en naturlig plats för det vardagliga stadslivet. Nya mötesplatser
och stadsrum blandas med attraktiva bostäder. Inre hamnen sträcker sig från nya resecentrum i söder via Skeppsbron och Brädholmen vidare mot norra kajen och före detta Bohmans Fanerfabrik.

En imponerande tidsresa

Magnus och Pernilla Hamnert är vana vid att väcka uppmärksamhet. Men paret går också all in på sitt stora, gemensamma fritidsintresse. Tidsenliga kläder och tillbehör är ett måste när de kör sin ögonsten, en Ford Taunus 12M från 1965.

Magnus4 kopia

Parets gemensamma intresse har utan tvekan fört dem närmare varandra och den 4 juli firade de att de varit tillsammans i 30 år.

– Det känns högtidligt när vi använder den. Har som regel att inte svära i bilen, eftersom det var en präst som ägde den innan oss, berättar Magnus Hamnert när Stadsmagasinet träffar honom och frun Pernilla på en av fordonsträffarna på Brädholmen i juni.
Just denna dag var det tema tyska standard- och sportbilar. Något som passade utmärkt för paret från Berga.
– Vår Ford Taunus är i väldigt fint skick och vi deltar ofta i olika utställningar. Den är vår lilla ögonsten, säger Magnus Hamnert som till vardags faktiskt säljer Ford-bilar på Skobes i Oskarshamn sedan tio år tillbaka.
– Ford har blivit lite av min grej. Kan lika gärna tatuera in det i pannan, säger han och skrattar.
Framförallt är det om sommaren som paret använder sin Taunus. Inte bara på utställningar, utan även som bruksbil. Det tidsenliga picknickbordet och de tillhörande små stolarna åker ofta med i skuffen.
– Vi tilltalas av tidsperioden 1950- 1960. Min högsta önskan vore att kunna åka tillbaka i tiden till just dessa två decennier. Är fascinerad av modet på den tiden, av vad som var vardagligt, säger Pernilla och nämner att de gärna åker på loppisar och veteranbilsmarknader för att hitta roliga fynd.
– Allt ska gå i ett, det är mycket roligare. Mitt barnbarn älskar att åka med i bilen, han har en likadan keps som jag. När vår dotter gifte sig förra året var det förstås den här bilen hon använde, säger Magnus och ler.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers