Inlägg

En sammanslagning som blir att räkna med

Trygghet, bredd och styrka. De gemensamma nämnarna är många. När framgångsfaktorerna upphöjs till två, blir summan större än delarna i Bravidas förvärv av LR-installation. 

Nyligen skrevs ett nytt kapitel i historien om LR-­installation. Det anrika företaget, som varit verksamt i östra Småland och Blekinge sedan tidigt 1900-tal, är numera en del av Bravida, en ledande leverantör av el, VS, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter. Lokalt innebär det att kontoren i Oskarshamn och Mönsterås stöps om i nya färger, men i övrigt fortsätter verksamheten som vanligt, intygar Jimmy Wennerström som är avdelningschef för elsidan på Bravida. 

– Man ändrar inte i ett vinnande koncept helt enkelt. Det är samma duktiga medarbetare som kommer att utföra arbetet och kunderna kommer att känna igen sig. Vi har följt LR-­installations resa med stort intresse och det är ingen slump att Bravida bestämde sig för att göra det här ­förvärvet, säger han. 

De båda bolagen som nu samlas under Bravidas flagg har flyttat ihop i LR-installations lokaler på Väderumsvägen 5. Här finns även den butik som säljer VS-artiklar till både privatpersoner och företag. Sammanslagningen gör att personalstyrkan fyrfaldigas och uppgår till närmare 60 personer i Oskarshamn. 

– Vi blir ännu starkare, störst i stan, på servicesidan och kompletteras på ett mycket bra sätt av LR-installations erfarenhet inom el, värme och sanitet. När det gäller områden vi inte har lokalt, till exempel automation, hämtar vi kompetens från Bravidas när­liggande kontor. Det är styrkan i att vara en del av en stor organisation och gör oss till en trygg samarbetspartner inom såväl nybyggnation som ­renovering och underhåll, konstaterar Jimmy ­Wennerström. 

Imponerande bredd

Efter förvärvet av LR-installation, med sina 180 anställda och en omsättning på cirka 300 miljoner kronor, är det framför allt bredden som imponerar. En större arbetsstyrka och förstärkt ledning ger Bravida kapacitet att åta sig större jobb, samtidigt som servicenivån gentemot privatpersoner som behöver hjälp med exempelvis laddbox eller larminstallation är lika hög som tidigare. 

Lång meny

Lars-Åke Nilsson är en långvarig LR-medarbetare som nu innehar rollen som servicechef på VS-sidan. Han framhåller även sprinklersystem, portservice och värmepumpar på Bravidas långa meny över tjänster. 

– Viktigt är också att ingen jobb­förfrågan är för liten eller stor. Nu när vi har arbetat ett tag tillsammans har det verkligen gått upp för oss vilken win-win-situation detta har blivit för både bolaget och ­kunderna, säger han och får medhåll av Jimmy Wennerström:

– Det värdefulla arvet och kulturen från LR-installation har förvaltats på bästa sätt. Bravida består av samma kunniga medarbetare som ger smidig service och som nu också är snäppet vassare på allt. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Heltäckande partner

Bravida är en heltäckande teknik­partner med verksamhet inom ett flertal områden: el, värme och ­sanitet, ventilation, säkerhet, ­sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. 2022 firade bolaget 100-års­jubileum och är i dag Nordens ledande service- och installations­företag. Lokalkontor finns i Oskarshamn (0491-78 41 80, 0491-78 41 90) och Mönsterås (0499-75 38 10).  

Smidig helhetslösning

Bravida Oskarshamn både installerar och driftsätter laddboxar för elbilar. Dessutom erbjuds appen Bravida Charge, där du enkelt kan ta betalt för elen som används.
– Perfekt för bostadsrättsföreningar och allmänna parkeringsplatser, säger serviceledaren Tobias Svensson.

Elbilar blir alltmer populära och därmed ökar också behovet av elbils-laddare. Bravida Oskarshamn erbjuder kompletta lösningar, till såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare.  

– Jag brukar säga att vi tar hand om allt. Från kabeldragning och installation, till driftsättning och betalfunktion. Supersmidigt för kunden, säger Tobias Svensson.

Stor efterfrågan

Bravida Oskarshamn har flera avtal med bilhandlare, som rekommenderar företaget när de säljer elbilar och en elbilsladdare behövs vid kundens fastighet.

– Vi är vana vid såna här installationer och har märkt av att även privatpersoner hör av sig direkt till oss i högre utsträckning än förut när det gäller just elbilsladdare. Efterfrågan är stor. Det är förstås kul att vårt goda rykte sprider sig. Snart är det standard med elbilsladdare på vart och vartannat hus, säger Tobias Svensson.

Smart app

Med mobilappen Bravida Charge kan kunden också ta betalt för elen som används, vilket lämpar sig väl för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill erbjuda anställda och hyresgäster en trygg och säker laddning av fordon. Du själv sätter priset för laddningen och vem som ska få tillgång till laddarna. Användaren debiteras genom appen och Bravida sköter administrationen samt kan bidra med support.

Bravida Charge fungerar för vilket märke av laddbox som helst, så länge den är uppkopplad till ett nätverk. 

– Det här är en ny grej i Oskarshamn som vi hoppas många får upp ögonen för. Bravida har helhetslösningen, säger Tobias Svensson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Bravida Oskarshamn

En lokal filial som startade 2017, med 13 anställda elektriker. Bravida Oskarshamn har gjort sig känt på marknaden för sin breda ­kompetens inom elyrket och många för­knippar företaget med stora projekt och byggen. Men det vänder sig också till privat­personer, med alltifrån villainstallationer och centralbyten till serviceärenden och ­installation av solceller.

Rikstäckande teknikföretag intar Oskarshamn

Bravida spänner musklerna ytterligare. Nu intar det rikstäckande teknikföretaget Oskarshamn för att erbjuda sina tjänster och produkter inom EL, VS och Ventilation.

EL, VS och Ventilation är de teknikområden som Bravida i Oskarshamn jobbar med lokalt.

Egentligen handlar det om en comeback då Bravida – som har sitt ursprung i bygg- och installationsföretaget BPA – hade en kort sejour lokalt i Oskarshamn för närmare 20 år sedan. Nu har Bravida dock kommit för att stanna, framhåller filialchef Andreas Sköld.
– Bravida har varit svaga på den här delen av ostkusten tidigare. Vi är en filial till Kalmarkontoret som är etablerad sedan många år tillbaka, berättar han.
Tack vare just Bravida i Kalmar, är företaget inte helt obekant i Oskarshamn. Vid nybyggnationerna på Mejeriplan och kvarteret Snickeriet har Bravida sedan starten elentreprenaden som numera bemannas av lokala installatörer.
– Det var en fördel att Bravida redan hade projekt igång som vi kunde bemanna när vi startade verksamheten, säger Jimmy Pettersson som är serviceledare el.
I dagsläget har filialen i Oskarshamn ett tiotal anställda med tyngdpunkt på EL samt personal inom VS och Ventilation. Målsättningen är att successivt utöka personalstyrkan inom samtliga områden. Genom nära samarbete med Kalmarkontoret finns både resurser och kompetens för alla typer av uppdrag.
– Våra anställda har jobbat lokalt i Oskarshamn tidigare och är kända i entreprenadbranschen. Vid större jobb har vi därför fördelen av att kunna bemanna med lokala nyckelpersoner och sedan kunna stärka upp med ytterligare personal från Kalmar, förklarar Andreas Sköld.
Både han och Jimmy Pettersson betonar att styrkan hos Bravida är att ha många olika grenar inom samma företag.
– Bravida är Nordens största installationsföretag med totalt cirka 10 000 anställda som jobbar med både projekt och service mot både företag och privatpersoner. För oss innebär det att det finns mycket kompetens som vi kan ta del av.
De framhåller samtidigt att inget uppdrag är för stort eller för litet.
– Vi är väldigt prestigelösa. Vi åtar oss såväl större entreprenader som mindre installationer hos privatpersoner. Oavsett vad det gäller ska man inte tveka att kontakta oss, säger Andreas Sköld och Jimmy Pettersson nickar instämmande.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BRAVIDA I KORTHET
Bravida är en heltäckande teknikpartner med mer än 50 000 kunder i hela Norden och verksamhet inom ett flertal teknikområden: el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

BRAVIDAS VERKSAMHET I OSKARSHAMN
El:
– Elinstallationer
– Tele, data och fiber
– Högspänning
– Ställverk / reservkraft
– Termografering
– Larm- och säkerhetssystem
– Industriinstallationer
– Styr och övervakning
– Energioptimering
– Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12

Värme och sanitet:
– Värme/kyla
– Sanitet
– Tappvatten
– Undercentraler
– Gas
– Kompetenssvetsning
– Energioptimering

Ventilation:
– Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.
– Översyn av remdrift, axlar och lager
– Rengöring av ventilationssystemet
– Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
– Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
– Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
– Energioptimering
– Luftbehandling
– Processventilation
– Styr och övervakning
– Injustering och OVK