Inlägg

Smidig helhetslösning

Bravida Oskarshamn både installerar och driftsätter laddboxar för elbilar. Dessutom erbjuds appen Bravida Charge, där du enkelt kan ta betalt för elen som används.
– Perfekt för bostadsrättsföreningar och allmänna parkeringsplatser, säger serviceledaren Tobias Svensson.

Elbilar blir alltmer populära och därmed ökar också behovet av elbils-laddare. Bravida Oskarshamn erbjuder kompletta lösningar, till såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare.  

– Jag brukar säga att vi tar hand om allt. Från kabeldragning och installation, till driftsättning och betalfunktion. Supersmidigt för kunden, säger Tobias Svensson.

Stor efterfrågan

Bravida Oskarshamn har flera avtal med bilhandlare, som rekommenderar företaget när de säljer elbilar och en elbilsladdare behövs vid kundens fastighet.

– Vi är vana vid såna här installationer och har märkt av att även privatpersoner hör av sig direkt till oss i högre utsträckning än förut när det gäller just elbilsladdare. Efterfrågan är stor. Det är förstås kul att vårt goda rykte sprider sig. Snart är det standard med elbilsladdare på vart och vartannat hus, säger Tobias Svensson.

Smart app

Med mobilappen Bravida Charge kan kunden också ta betalt för elen som används, vilket lämpar sig väl för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill erbjuda anställda och hyresgäster en trygg och säker laddning av fordon. Du själv sätter priset för laddningen och vem som ska få tillgång till laddarna. Användaren debiteras genom appen och Bravida sköter administrationen samt kan bidra med support.

Bravida Charge fungerar för vilket märke av laddbox som helst, så länge den är uppkopplad till ett nätverk. 

– Det här är en ny grej i Oskarshamn som vi hoppas många får upp ögonen för. Bravida har helhetslösningen, säger Tobias Svensson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Bravida Oskarshamn

En lokal filial som startade 2017, med 13 anställda elektriker. Bravida Oskarshamn har gjort sig känt på marknaden för sin breda ­kompetens inom elyrket och många för­knippar företaget med stora projekt och byggen. Men det vänder sig också till privat­personer, med alltifrån villainstallationer och centralbyten till serviceärenden och ­installation av solceller.

Rikstäckande teknikföretag intar Oskarshamn

Bravida spänner musklerna ytterligare. Nu intar det rikstäckande teknikföretaget Oskarshamn för att erbjuda sina tjänster och produkter inom EL, VS och Ventilation.

EL, VS och Ventilation är de teknikområden som Bravida i Oskarshamn jobbar med lokalt.

Egentligen handlar det om en comeback då Bravida – som har sitt ursprung i bygg- och installationsföretaget BPA – hade en kort sejour lokalt i Oskarshamn för närmare 20 år sedan. Nu har Bravida dock kommit för att stanna, framhåller filialchef Andreas Sköld.
– Bravida har varit svaga på den här delen av ostkusten tidigare. Vi är en filial till Kalmarkontoret som är etablerad sedan många år tillbaka, berättar han.
Tack vare just Bravida i Kalmar, är företaget inte helt obekant i Oskarshamn. Vid nybyggnationerna på Mejeriplan och kvarteret Snickeriet har Bravida sedan starten elentreprenaden som numera bemannas av lokala installatörer.
– Det var en fördel att Bravida redan hade projekt igång som vi kunde bemanna när vi startade verksamheten, säger Jimmy Pettersson som är serviceledare el.
I dagsläget har filialen i Oskarshamn ett tiotal anställda med tyngdpunkt på EL samt personal inom VS och Ventilation. Målsättningen är att successivt utöka personalstyrkan inom samtliga områden. Genom nära samarbete med Kalmarkontoret finns både resurser och kompetens för alla typer av uppdrag.
– Våra anställda har jobbat lokalt i Oskarshamn tidigare och är kända i entreprenadbranschen. Vid större jobb har vi därför fördelen av att kunna bemanna med lokala nyckelpersoner och sedan kunna stärka upp med ytterligare personal från Kalmar, förklarar Andreas Sköld.
Både han och Jimmy Pettersson betonar att styrkan hos Bravida är att ha många olika grenar inom samma företag.
– Bravida är Nordens största installationsföretag med totalt cirka 10 000 anställda som jobbar med både projekt och service mot både företag och privatpersoner. För oss innebär det att det finns mycket kompetens som vi kan ta del av.
De framhåller samtidigt att inget uppdrag är för stort eller för litet.
– Vi är väldigt prestigelösa. Vi åtar oss såväl större entreprenader som mindre installationer hos privatpersoner. Oavsett vad det gäller ska man inte tveka att kontakta oss, säger Andreas Sköld och Jimmy Pettersson nickar instämmande.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BRAVIDA I KORTHET
Bravida är en heltäckande teknikpartner med mer än 50 000 kunder i hela Norden och verksamhet inom ett flertal teknikområden: el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

BRAVIDAS VERKSAMHET I OSKARSHAMN
El:
– Elinstallationer
– Tele, data och fiber
– Högspänning
– Ställverk / reservkraft
– Termografering
– Larm- och säkerhetssystem
– Industriinstallationer
– Styr och övervakning
– Energioptimering
– Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12

Värme och sanitet:
– Värme/kyla
– Sanitet
– Tappvatten
– Undercentraler
– Gas
– Kompetenssvetsning
– Energioptimering

Ventilation:
– Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.
– Översyn av remdrift, axlar och lager
– Rengöring av ventilationssystemet
– Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
– Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
– Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
– Energioptimering
– Luftbehandling
– Processventilation
– Styr och övervakning
– Injustering och OVK