Inlägg

Lokala krafter för omställning

Deras verksamhet handlar om att ge alla möjlighet till jobb. Nu expanderar omställningsföretaget Curonova ytterligare och etablerar sig i Oskarshamn.

Johan Sträng, regionsansvarig syd, framhåller att det är en storsatsning som Curonova nu gör i Oskarshamn.
– Vi har haft verksamhet i Oskars­hamn tidigare via vårt kontor i Kalmar och vet att det finns ett omfattande behov av våra tjänster. Därför kommer vi i fortsättningen att ha två coacher placerade i Oskarshamn, förklarar han.

Både Malin Johansson och Charlotte Markhester har lång erfarenhet inom omställningsbranschen. De har dessutom lokal förankring och väldigt goda kunskaper om arbetsmarknaden i området.

Omställningsföretaget Curonova storsatsar i Oskarshamn och etablerar sig i nya lokaler på Formaregatan. De lokala coacherna Charlotte Markhester och Malin Johansson stöttas av Annci Olsson från Kalmar samt Johan Sträng, regionsansvarig syd.

– Att ha bra kontakter och vara väl insatt i det lokala arbetslivet är viktigt för att nå framgång på lång sikt med vår verksamhet. Dessa kompetenser har Malin och Charlotte, betonar Johan Sträng.

I Oskarshamn kommer Curonova huvudsakligen att arbeta med TSL-omställning, Outplacement, Rehab­omställning samt som externa leverantörer till Arbetsförmedlingen.
– TSL är en försäkring som företag med kollektivavtal har för sina anställda och som syftar till att fortast möjligt stötta en uppsagd person till ett nytt jobb. Outplacement handlar om att skapa förutsättningar för en uppsagd medarbetare att hitta en ny lösning på arbetsmarknaden. Vid Rehabomställning kartlägger och identifierar vi passande arbetsuppgifter med utgångspunkt från deltagarens förutsättningar, vi tittar alltid på det friska, förklarar Johan Sträng.

Curonovas verksamhet kommer att bedrivas från det nya kontoret på Formaregatan samt på plats hos kunder och uppdragsgivare.
– Med våra lokala coacher och den kompetens och uppbackning som finns bland Curonovas totalt 37 anställda har jag stora förhoppningar för vår etablering i Oskarshamn.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA CURONOVA CONSULTING
Finns på 22 orter över hela Sverige och arbetar med förändringsledning, kompetenskartläggningar och omställning. Curonova stöttar individ, fack och företag i förändring, genom omställningsuppdrag för kollektivanställda och tjänstemän. Bland kunderna finns bland annat Arbetsförmedlingen, TSL, TRR, samt flera kommuner.