Inlägg

Öppet hus för hela verksamheten

Den 10 mars arrangerar Döderhults församling ”En plats för alla” i Parken med en rad olika aktiviteter samt konsert med Lifvens uppbackade av ett 100-tal medlemmar från församlingens olika körer.

Precis som namnet antyder är syftet med arrangemanget att visa upp allt som händer inom Döderhults församling och även välkomna flera intresserade att delta i de olika aktiviteterna.
– Det är många som inte vet om allt vad vi sysslar med i Döderhults församling. Det här är ett tillfälle att synliggöra vår verksamhet. Samtidigt stärker vi gemenskapen hos både anställda och alla övriga som är engagerade församlingens aktiviteter och arbete på olika sätt, säger kyrkoherde Anders Byström och musiker Anna Rosén.
Programmet för öppet hus omfattar allt från olika barnaktiviteter och tipspromenader till musikaliska framträdanden och möjlighet att stifta närmare bekantskap med församlingens präster. Representanter från såväl barn- och ungdomverksamheten som syföreningarna, körverksamheten och Svenska kyrkans internationella arbete kommer att finnas på plats i Parken under dagen.
– När det gäller gruppen inom Svenska kyrkans internationella arbete kommer de att informera och samla in pengar till Fastekampanjen 2018 – ”Att resa sig starkare”. Alla intäkter från öppet hus och konserten kommer för övrigt att gå till just Svenska kyrkans internationella arbete och Fastekampanjen, berättar Anders Byström.
Inledningsvis var detta en dag som framför allt var tänkt att uppmärksamma församlingens olika körer. Även om det sedan dess har utvecklats till öppet hus för hela verksamheten kommer körerna att stå i centrum. Inte minst under eftermiddagens konsert då det välkända bandet Lifvens från Hultsfred/Vimmerby kommer att backas upp av totalt ett 100-tal körmedlemmar från Döderhults församling.
– Det kommer att bli en väldigt speciell konsert med Lifvens egen repertoar och låtar som exempelvis ”Mjölkbilen” och ”Vene kanal” där våra körsångare kommer att vara med och ge uppträdandet en ytterligare dimension, framhåller Anna Rosén.
Att arrangemanget hålls i Parken beror delvis på att det är en passande lokal med centralt och lättillgängligt läge. Delvis på att det är en neutral plats där även besökare utan tidigare kontakter med Döderhults församling ska känna sig välkomna.
– Vårt öppet hus-arrangemang den 10 mars ska helt enkelt var en plats för alla där vem som helst ska känna sig välkommen, betonar Anders Byström och Anna Rosén.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

HÅLLPUNKTER I ROTUNDAN
10.00 Dörrarna öppnas. Anders Byström inviger dagen och brasset spelar.
10.30 Personalen tar sig ton.
11.00 Barnkörerna sjunger.
11. 30 Utmana en musiker – önska!
12.00 Duvlund vs Lindholm
12.30 Linedance
Övriga aktiviteter under dagen
Information om internationella arbetet, lotteri, bokbord, bössinsamling, frälsarkransen, bönevrå, pysselhörna, prästostförsäljning, stick- och virkhörna, Örtagården, information om begravningsverksamheten, fikaförsäljning, chokladhjul, fiskedamm, popcorn, lämna in gamla mynt och sedlar…