Inlägg

Goda råd är inte dyra

Effektivisering, solceller och nya värmekällor är ett ­brännande ämne. Oberoende och kostnadsfri hjälp finns att få från Oskarshamns kommun och flera andra myndigheter. 

Just nu råder det vild jakt på energibovar inför vintern och telefonen går varm hos energi- och klimatrådgivare Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret. 

– Jag har kö, vilket är första gången. Hittills i år har jag redan fått lika många samtal som under hela förra året. Men målet är förstås att hjälpa alla som hör av sig och skulle det vara upptaget hos mig får man gärna lämna sitt telefonnummer via mejl så ringer jag upp, säger Heléne Fransson, som ger oberoende och kostnadsfria råd kring bland annat värmesystem, solceller, elavtal och hur man sparar energi. 

– Mitt jobb är att se till förutsättningarna för det enskilda hushållet eller företaget och belysa för- och nackdelar med olika lösningar på bästa sätt. Många är till exempel intresserade av att byta till timpris, men för att det ska löna sig gäller det att kunna styra sin förbrukning till den tiden på dygnet då elen är billig, förklarar hon. 

Heléne Fransson gör även hembesök, i mån av tid, där huset gås igenom med syfte att spara energi. Med tanke på mängden samtal som kommer in just nu vill hon dock slå ett slag för den stora mängden matnyttig information som finns att ta del av på egen hand. 

– Energimyndighetens hemsida är toppen för både företag och privatpersoner. Och jag rekommenderar även att studera elräkningen lite extra och hålla koll på förbrukningen via elnätsbolagens ”Mina sidor”. 

Kraftig ökning

Högtryck råder även hos byggnadsinspektör Matz Johansson. Tillsammans med kollegan Linda Johansson hanterar han anmälningar gällande nya eller ändrade eldstäder. 

– Vi har sett en kraftig ökning av antalet ärenden efter semestern. Tidigare kom det in cirka 5–10 stycken per månad. Nu har vi ett snitt på 20 ansökningar i veckan, berättar han och konstaterar att det stora intresset hänger ihop med att fler försöker hitta sätt att spara el.

– Men man ska vara medveten om att de flesta kaminer som sätts in endast är ämnade för trivseleldning. Och när man beställer kamin är det viktigt att be om en prestandadeklaration. Den ska skickas in med anmälan tillsammans med planritning – i fall med befintlig skorsten – eller med planritning och fasadritning – i fall med ny skorsten, förklarar Matz. 

Snabb process

Blanketten som gäller heter ”Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder” och tar max fyra veckor för kommunen att behandla.  

– Kompletta handlingar gör hela skillnaden. Därför gör man bäst i att läsa på hemsidan eller kontakta oss innan man skickar in sin anmälan. På så sätt kan så många som möjligt få sitt startbesked så snabbt som möjligt.

Text & Foto: Jonas Axelsson

 

Fakta

Hemsidor att besöka

• ”Bygga, bo, miljö” på oskarshamn.se 

• Husguiden och Solelportalen på energimyndigheten.se 

• Oberoende prisjämförelse på elpriskollen.se

• Kostnadsfri vägledning på ­energimarknadsbyran.se