Inlägg

Elservice med lokal förankring

Stabil lokal förankring och omfattande resurser i ryggen. Oavsett om det handlar om större entreprenader eller mindre och lokal service kan Elajo El & Energiteknik AB tillgodose behoven.

Stefan Berggren och Adam Carlsson.

Ända sedan slutet av 1950-talet har Elajo tillhandahållit elservice gentemot såväl privatpersoner som företag i Oskarshamn med omnejd. Numera är det Elajo El & Energiteknik AB som står för den ursprungliga verksamheten inom Elajokoncernen.
– Vi har totalt närmare 40 anställda som jobbar med entreprenader, industriservice och lokal elservice i Oskarshamn och Mönsterås. Inom industriservice har vi mycket uppdrag hos bland annat Scania och Saft. Vi jobbar även mot mindre företag och privatkunder, berättar avdelningschef Anton Fellt.
Han betonar att Elajo El & Energiteknik AB utför alla typer av elinstallationer vilket omfattar allt från elinstallationer i bostäder till högspänning inom industrin.
– Vi gör kundanpassade lösningar efter behov och önskemål. Installationerna blir allt mer anpassade och integrerade till den miljö de sitter i. Kundens önskemål kanske har växt fram under en längre tid och vår roligaste utmaning är att uppnå deras önskemål i både utförande, funktion och pris.
Anton Fellt framhåller att Elajo El & Energiteknik AB alltid nyttjar prisoptimering för elmaterial. Det innebär att kundernas material jämförs mellan ett flertal olika grossister för att kunna ge bästa pris.
– Det är vi relativt ensamma om till skillnad från många andra i branschen. Likaså har vi en stor fördel av att ha övriga verksamheter –ventilation, kyla, VS, brandlarm och passage – under samma tak. Vi kompletterar varandra och för kunderna innebär det att de bara behöver en leverantör.
Elajo El & Energiteknik AB är även totalentreprenörer inom solcellslösningar och genomför solenergiprojekt från förstudie till installation. De senaste två åren har personal utbildats för installation av bland annat solceller och laddstolpar.
– Detta är något som ligger i tiden och det är roligt för oss att få vara med på den utvecklingen säger Anton Fellt.
I lindarverkstaden huserar Stefan Berggren och Adam Carlsson. Där utförs alla typer av reparationer av maskiner, samt renovering av pumpar, fläktar och växellådor. I verkstaden säljs också alla sorters elmotorer, lager, och tätningar.
– Det här är en unik verksamhet som vi är ensamma om i Oskarshamn, förklarar Stefan och Adam som med sin långa erfarenhet har blivit uppskattade problemlösare för både företags- och privatkunder.
– I många fall är det ganska gamla grejer som våra kunder har problem med som vi får reparera efter eget huvud då det ofta är svårt att få tag i reservdelar. Skulle vi gå bet har vi före detta kollegor som gärna kommer in och hjälper till, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Nya unga krafter

En rutinerad elektriker med gedigen erfarenhet samt två vetgiriga lärlingar direkt från skolbänken på Etec. Det är de senaste nytillskotten hos Elajo El & Energiteknik AB.

Efter fem år vid underhållsavdel-ningen på Scania och elfirma i eget namn ville Robin Ekstam vidga vyerna. Sedan september är han anställd elektriker inom lokal elservice på Elajo El & Eenergiteknik AB.
– Det känns mycket bra. Ett omväxlande jobb med olika arbetsuppgifter. Just nu är jag faktiskt inne på Scania och jobbar med installation av ventilationsaggregat.
Marcus Åström och Erik Sandsten kommer direkt från El & energiprogrammet på Etec och går som lärlingar under ett år.
– Tack vare bra kollegor har vi kommit in i jobbet väldigt snabbt. Det är kul att få vara ute hos kunder och man lär sig hela tiden något nytt, säger de.

Öppet hus i inspirerande miljö

Såväl aktuella gymnasie- och Yh-utbildningar som de nyrenoverade och anpassade utbildningslokalerna står i fokus när Etec bjuder in till öppet hus den 9 november.

De nyrenoverade lokalerna ger eleverna på Etecs gymnasie- och Yh-utbildningar en inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser.

Öppet hus handlar framför allt om att visa blivande elever om vad Etec har att erbjuda i utbildningsväg och vilka framtida möjligheter som de olika utbildningarna innebär.
– Det handlar också om att visa upp vår skola där eleverna vistas dagligen och där vi har lagt stor vikt vid att skapa inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser, framhåller Etecs vd och rektor Ylva Alexandersson.
Förutom en allmän renovering och anpassning av lokalerna bidrar även skolans nya möbler till en miljö som är skapad med utgångspunkt från fyra tydliga ledord: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet.
– Kreativiteten skapar eleverna själva vid de mötes- och arbetsplatser vi har ställt iordning i skolan. Eftersom många av möblerna, i form av bland annat pilatesbollar och så kallade T-pallar, är flyttbara medför de även möjlighet till flexibla lösningar. I samband med renoveringen tog vi även bort vissa grupprum och involverade dessa ytor i den allmänna miljön. Att eleverna ständigt blir sedda innebär även trygghet. De nya möbler vi har köpt in är också utvalda för att de är tillverkade på ett bra sätt ur hållbarhetssynpunkt.
Ylva Alexandersson betonar även den nya styrda LED-belysningen i skolan som alltid – oavsett yttre påverkan – ger rätt styrka på ljuset inomhus.
– Vi kommer också att använda det nya belysningssystemet i undervisningen där eleverna får programmera belysningen, berättar hon.
När det gäller utbildningarna kommer gymnasieelever från el- och energiprogrammet att finnas på plats under öppet hus för att svara på frågor, visa utbildningsutrustning och ge exempel på vad de sysslar med i den praktiska utbildningen.
– Det är stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter de automationsingenjörer som går vår Yh-utbildning. Vi håller på att uppgradera utbildningen till nivå 6 enligt SeQF, vilket motsvarar kandidatexamen på högskolan. Det är något som kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och som vi gärna vill berätta mer om under öppet hus, säger utbildningsadministratör Ingela Johansson Yderhag.
Öppet hus på Etec hålls den 9 november med start klockan 18.00.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist